Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ;ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΦΥΛΑΤΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ;
(ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ)
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης ε.α. Αντγος Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
            Η πειθαρχία είναι το θεμέλιο του Στρατεύματος. Η σιδηρά διατήρησή της, αποτελεί για τους ηγέτες μιας χώρας καθήκον, υποχρέωση και ευθύνη. Η πειθαρχία δεν είναι δουλεία, αλλά καθήκον του ελευθέρου ανθρώπου. Είναι το στρατιωτικό καθήκον του πολίτου προς το έθνος. Οιαδήποτε χαλάρωση της πειθαρχίας στο Στράτευμα και όταν ακόμη περιορίζεται σ’ ένα μόνο σημείο, μεταδίδεται ταχύτατα και έχει πλέον αποτελέσματα επικίνδυνης επιδημίας. Η επιβαλλομένη πειθαρχία στο Στράτευμα, πρέπει να φθάσει το αυθόρμητο και το πηγαίο διότι στην απαιτούμενη για το Στράτευμα πειθαρχία, δεν υπάρχει δικαίωμα, χωρίς να προηγηθεί το καθήκον.
            Γνωρίζουμε επίσης ότι, ο Συνδικαλισμός το μεγάλο επίτευγμα των εργαζομένων, των προηγμένων λαών έγινε, για να μπορούν να τιθασεύσουν τους κακούς και άδικους εργοδότες. Στον εργασιακό χώρο  των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν αντικαθίσταται με τίποτε ο εργοδότης. Στις Ένοπλες Δυνάμεις τον συνδικαλιστικό ρόλο τον ενασκεί ο Διοικητής δεν εννοείται κακός, η άδικος Διοικητής, όταν η εξουσία του διέπεται από τους Στρατιωτικούς κανονισμούς και Νόμους της πολιτείας, οι οποίοι ως δαμόκλειος σπάθη αιωρούνται άνωθεν  του και όταν « Ανθρώπων άρχει, κατά νόμον άρχει και Ουκ αεί άρχει».
            Για εμάς που γνωρίζουμε τα Στρατιωτικά, διότι υπηρετήσαμε το λειτούργημα του Στρατιωτικού 40 χρόνια, η ψήφιση νόμου από την παρούσα Κυβέρνηση, περί λειτουργίας συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, προκαλεί οργήν, δέος και θλίψη.
             Με τον νόμο αυτό που ψήφισε, η Νομοθετική εξουσία της χώρας μας, δυστυχώς μόνο κακό, θα δημιουργήσει  στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και κατάσταση επικίνδυνη και καταστροφική για την λειτουργία των.  Δυστυχώς η απόφαση αυτή συμπαρομαρτούντων και άλλων ληφθέντων αποφάσεων στο παρελθόν, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, των αναγκαία να υπάρχουν, ισχυρές Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που τόση εμπιστοσύνη είχε και έχει ο Ελληνικός Λαός προς αυτές.
            Οι Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι Δ.Ε.Κ.Ο, ούτε και ιδιωτική επιχείρηση, αλλά μια ισχυρά οργανωμένη δύναμη της πατρίδος, τις οποίες εμπιστεύεται ο Ελληνικός λαός, διότι εκτός του ότι αποτελεί εγγύηση για την ακεραιότητα και την τιμή της πατρίδος μας δίδει στην εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας την δυνατότητα διεξαγωγής εξωτερικής πολιτικής. Τέλος, αυτές είναι και οι πρώτες που θα προστρέξουν να βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο λαό σε αντίξοες καταστάσεις.
            Αυτή η δυνατότητα του Ενόπλων Δυνάμεων είναι η κύρια αποστολή των και το βασικό στοιχείο υπάρξεώς των. Για να είναι όμως εις θέση να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή, απαιτούνται Σιδηρά ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, χρηστή ΔΙΟΙΚΗΣΗ και Σκληρή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
            Εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν στηρίζουν το οικοδόμημά των στις τρεις αυτές δογματικές αρχές, τότε αυτές είναι ένα συνονθύλευμα επικίνδυνων, για την ασφάλεια της χώρας δημοσίων υπαλλήλων, καθιστάμενες και αυτομάτως εκτός αποστολής.
            Απευθυνόμενος στους ζηλωτές του συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, δυστυχώς δεν γνωρίζουν ότι, για να είναι αξιόμαχες αυτές, δηλ. να μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή των, στηρίζονται στην εκτέλεση των Νόμων και των κανονισμών που διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και στην υπακοή στους ανωτέρους «προθύμως και άνευ αιτιολογίας».
            Υπάρχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις κανονισμοί, Διαταγές, Νόμοι του Κράτους και άγραπτες παραδόσεις που διέπουν αυστηρά τις σχέσεις Ανωτέρων και κατωτέρων, Διοικητού και υφισταμένων, τους οποίους ουδείς έχει το δικαίωμα να καταστρατηγήσει.
            Επομένως μέσα σ’ ένα χώρο, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις, τις οποίες οι Στρατιωτικοί επέλεξαν να υπηρετήσουν την αποστολή των ως λειτούργημα μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός των, άλλοτε ως προϊστάμενοι, και άλλοτε ως υφιστάμενοι, ποιο ρόλο μπορεί να έχει ο Συνδικαλισμός; Μόνο την κομματοποίηση, την σύγκρουση και με τελικό αποτέλεσμα την διάλυσή των. Αυτό θέλουμε;
            Υπ’ όψιν των ζηλωτών του νόμου αυτού[ν.4407/2016ΦΕΚ134Α], της Νομοθετικής εξουσίας και της πολιτικής εξουσίας,  το συνδικαλιστικό τομέα στις Ένοπλες Δυνάμεις, των ε.ε. και ε.α. στελεχών καλύπτουν επαξίως, οι Ενώσεις Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Πανελλήνιες Οργανώσεις  Αποστράτων Αξιωματικών, οι οποίες με σοβαρότητα και ευθύνη, προβάλλουν προς την εκάστοτε κυβέρνηση τας ανάγκας των ε.ε. και ε.α. Στελεχών και ζητούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες την  θεραπεία των.
            Τέλος! Απευθυνόμενος στην πολιτική Ηγεσία της χώρας (συμπολίτευση και αντιπολίτευση). Και! επειδή  σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, σχεδόν  απαγορεύεται στο ε.ε. Στρατιωτικό προσωπικό, να συμμετάσχει σε Σωματεία, ανακαλέσατε τον άστοχο και  επιζήμιο αυτό νόμο, για να μην δώσετε την χαριστική βολή και  γκρεμίσετε το προπύργιο αυτό της πατρίδος μας, που έχει την εντολή του Ελληνικού λαού, «να φυλάττει Θερμοπύλες».
   «Επιδίωξη των πολλών η ηδονή, των ολίγων η δόξα, των δε επιλέκτων η αρετή». [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου