Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Σοφία Παπαδάτου, Υπτγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. (Υποψήφια για το ΔΣ/ΕΑΑΣ )Προσωπικά  στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Παπαδάτου Σοφία
Τηλέφωνο:  6937351541
Τόπος και ημερομηνία γέννησης  : Αθήνα  11/12/62
Ηλεκτρονική  δ/νση  : sofpapan@yahoo.gr
Προυπηρεσία
    Αξιωματικός  της  Ελλ.  Αστυνομίας  από  το  1991,  με  5περίπου  χρόνια  υπηρεσίας  στο  Υπουργείο  Δημ.  Τάξης, όπου ασχολούμενη με θέματα αλλοδαπών, εφαρμογής του  Ευρ.  κεκτημένου  και  Διεθνών  συμφωνιών,  μετείχα σε  Ομάδες  εργασίας  της  Ευρ.  ΄Eνωσης,  του  Schengen και  της  Europol και  εκπροσωπούσα  την  Υπηρεσία  μου σε  διάφορες  συνεδριάσεις.  Από  το  1999,  υπηρετούσα σε  Αστ.  Τμήμα  και  από  τον  Ιούλιο  του  2003  μέχρι  το 2009 ασκoύσα χρέη Υποδιοικητή και κατά περιόδους Δι-οικητή.
    Μετά την προαγωγή μου σε Αστ. Υποδιευθυντή, αρχές έτους 2009, τοποθετήθηκα στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
    Από τον Νοέμβριο  2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2010 ασκούσα χρέη Διοικητή του Αστ. Τμήματος Φιλοθέης και  με  την  λήξη  της  εκεί  απόσπασής  μου,  επέστρεψα στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής, όπου  κατά  διαστήματα  ασκούσα  χρέη  Διευθυντή  διαφόρων Υποδιευθύνσεων.
    Το  2012  προήχθην  σε  Αστ.  Διευθυντή  και  παρέμεινα στην  προαναφερόμενη   Διεύθυνση ασχολούμενη με εποπτεία  υπηρεσιών  και  διοικητικά  θέματα  μέχρι  την αυτεπάγγελτη  αποστρατεία  μου  τον  Ιούνιο    2014  ως ευδοκίμως  τερματίσασα  την  σταδιοδρομία  μου  Ταξίαρχος.
Σπουδές
    Σχολείο Επιμόρφωσης Αστ Δ/ντών έτους 2013, Σχολή Μετεκπαίδευσης και   Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας, Άριστα.
    Μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης,  Η  σύγχρονη  εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, 2007-2010
    Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομική Ακαδημία, 2008-09.
    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Κράτος και Δημόσια Πολιτική,  Σχολή  ΝΟΠΕ,  Τμήμα  Πολ.  Επιστήμης  και  Δημ.Διοίκησης, 2005-07.
    Επαγγελματική Μετεκπαίδευση Επιτελών – Στελεχών, Αστυνομική  Ακαδημία,  Σχολή  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης, 2003
    Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών  « Ευρωπαική Ένωση και Αναπτυσσόμενες χώρες » Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ινστιντούτο  Διεθνών  Σχέσεων,  Β’  Ευρωπαική  έδρα  Jean Monnet, 1997–98
    Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Άριστα, 1989-91
    Πτυχίο  Μαθηματικών  Πανεπιστημίου  Αθηνών  με  Λίαν Καλώς, 1985
    Απολυτήριο Λυκείου από το Αρσάκειο με Άριστα, 1980
Συμμετοχή
Seminar ZEUS on the examination of asylum applications, Athina, 9-10/12/98.
Ξένες γλώσσες
- Αγγλικά Certificate of Proficiency in English, University of Michigan.
    Εξειδίκευση  στην  ευθεία  και  αντίστροφη  μετάφραση για  στελέχη  της  Δημ.  Διοίκησης  (Εθνικό  Κέντρο  Δημ.  Διοίκησης, 2003).
-Γαλλικά Diplome superieur  d’  etudes  francaises  –3eme degre,Universite de Paris Sorbonne - Paris IV
-Γερμανικά Zertifikat Deutsch als Fremdsprache.
-Βουλγάρικα  Ε  τάξη,  Διδασκαλείο  Ξένων  γλωσσών του Παν/μίου Αθηνών
Σεμινάρια
    Η  καταπολέμηση  των  φαινομένων  διαφθοράς-Ελεγκτικοί μηχανισμοί, Αποτελεσματικότητα & διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, ΙΝ.ΕΠ. 2012
    Εσωτερικός έλεγχος, Αποτελεσματικότητα & διαφάνεια στη  Δημόσια  Διοίκηση,  ΙΝ.ΕΠ.,  2011       
    Επιμόρφωση  και εκπαίδευση στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση για στελέχη της  Δημόσιας  Διοίκησης,  ΙΝΕΠ,  Τομέας  Δημοσίου  Μάνατζμεντ, 2008.
    Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου α) στην Ελλάδα,  β)  στην  Ευρωπαική  Ένωση  και  γ)  στις  χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2007, Υπουργείο Εσωτερικών- Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (υπηρεσιακά).
    2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Χίος, 2007.
    Θερινό  Σχολείο  Προσανατολισμού  και  Ενημέρωσης στις τελευταίες εξελίξεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, 2007.
    Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, 2007, ΙΝΕΠ, Τομέας Οικονομικών θεμάτων
    Βελτίωση  κοινωνικών  ικανοτήτων  :  Τεχνικές  διαπραγματεύσεων    Τεχνικές  παρουσιάσεων  για  στελέχη  της Δημόσιας Διοίκησης,  2007,ΙΝΕΠ ,   Τομέας Δημόσιου Μάνατζμεντ.
    Προαγωγή  Ψυχικής  Υγείας, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου  Αθηνών-Ελληνική  Ψυχιατρική  Εταιρεία  σε  συνεργασία με  το  Ινστιτούτο  Ψυχιατρικής του  Πανεπιστημίου  του  Λονδίνου,  King’s College Hospital, Section of Primary Care Mental Health,  Εταιρεία  Προληπτικής  Ψυχιατρικής,  Τομέα  Προληπτικής Ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας  και  το  Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies, 2003-04
    Εκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα συμπεριφοράς –  σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  Ελλ. Αστυνομίας, 2002, άριστα
    Σχολείο σε θέματα αλλοδαπών, Αστυνομική Ακαδημία, 2001, άριστα
    Αστυνομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα,  Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΕΝΑΑ), 2000
    Μετανάστευση στην Ελλάδα: Κοινωνικός αποκλεισμός, ξενοφοβία  και  πολιτικές  ενσωμάτωσης  στην  αγορά  εργασίας και κοινωνία,   Πανεπιστήμιο   Dundee – ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος»-ΕΠΙΚΑΥΠ (Νομική Σχολή Αθηνών), 2000
    American  studies  seminar ,  Institute  of  International relations,  US  Embassy,  The  American  College  of  Greece, April 2000
    Ειδικό σεμινάριο Ανθρωπιστικού δικαίου, Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο   και οι Ένοπλες  Συρράξεις στο Γύρισμα του Αιώνα, Ινστιντούτο Διεθνών σχέσεων, 2000
    The  Dublin  Convention  on  Asylum,  European  Institute of  Public  Administration  in  Maastricht,  the  Netherlands, 1999
    Σεμινάρια  Σύγχρονης  Σκέψης  με  θέματα  :  Ευρωπαική Ένωση.  Σύγχρονη  Πολιτική    Οικονομική  Σκέψη,  Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και ‘Επιμόρφωσης, 1997
    Πρόσφατες εξελίξεις στην εφαρμογή της Ευρωπαικής σύμβασης  για  τα  Δικαιώματα  του  ανθρώπου,  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, Οκτώβριος 1996
    Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός εν όψει του 2.000 ΕΚΔΔ, ΙΝΕΠ, 1994
    Ελληνική  Προεδρία  Ευρ.  Ένωσης,  ΕΚΔΔ,  ΙΝΕΠ  1993 (Α φάση)
    Preparing  Greek  Public  Servants  for  the  Presidency  of the Council  of  the  European Communities, National Centre of Public Administration, Athens, 1993  
    Μαθήματα  του  Τμήματος  ανέργων  Αναλυτών  Συστημάτων ΕΟΚ (ΕΛΚΕΠΑ), 1988.
    Εντατικό  πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  Προγραμματιστών Η/Υ (ΕΛΚΕΠΑ), 1986-87

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου