Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ 2031ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ 2031
Τα σχόλια με μπλέ γράμματα και σιέλ υπογραμμιση, όπου και αν υπάρχουν, είναι δικά μου.
Η ‘’ΕΝΔΕΚΑΔΑ’’ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τέλος στους συνδέσμους οπαδών βάζει ο ΚοντονήςΤέλος στους συνδέσμους οπαδών βάζει ο Κοντονής
Μία λέσχη για κάθε σύλλογο.
Άντε, καλά…!

    Μια απόφαση -  σταθμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η μέρα του έτους. Ο Σταύρος Κοντονής και ο Αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Τόσκας, υπέγραψαν απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συνδέσμων των φιλάθλων, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.
    Οπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα «Live Sport», η σημαντικότερη παράμετρος έγκειται στο γεγονός πως κάθε ομάδα μπορεί να έχει μόνο μία λέσχη φιλάθλων, την οποία υποδεικνύει ο Ερασιτέχνης, και έτσι καταργούνται δεκάδες σύνδεσμοι των μεγάλων ΠΑΕ.
    Σύμφωνα και με το άρθρο 3 του νόμου 4326/15 για τις λέσχες φιλάθλων αναφέρεται πως:
      1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της. 
      2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από Τ.Α.Α. ή A.A.Ε., πέραν των άλλων συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο νόμο, κάθε μέλος της διοίκησης του κατά περίπτωση υπαίτιου Τ.Α.Α. ή A.A.Ε. τιμωρείται, ακόμη και αν το αδίκημα τελείται από αμέλεια, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για τον καθορισμό του ύψους των ανωτέρω ποινών τόσο της φυλάκισης όσο και της χρηματικής, λαμβάνεται υπόψη η ένταση του δόλου ή ο βαθμός αμέλειας του υπαιτίου. 
      3. Το αδίκημα του παρόντος άρθρου διώκεται αυτεπαγγέλτως και οι επιβαλλόμενες για την τέλεση του ποινές δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση προθεσμίας για την καταβολή της χρηματικής ποινής σε δόσεις ή η έκτιση της με παροχή κοινωφελούς εργασίας, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 4 έως και 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. 
      4. Απαγορεύεται εφεξής η εκμίσθωση ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει είτε σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής, όταν αυτή δεν λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως.
   Μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο μισθωτής ακινήτου είτε είναι λέσχη του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, είτε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμος φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής, οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία.
   Η μη προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης συνεπάγεται ακυρότητα και λύση της μίσθωσης. Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρηση της κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του εκμισθωτή, δύναται να επιβάλει σε αυτόν πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στο μέχρι το χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα και επιβάλλεται ανάλογα με το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται με φαινόμενα βίας ή άλλες παράνομες πράξεις, με το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκμισθωτή και με την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1».

Ρε, ποια Σχολή Ευελπίδων;Ρε, ποια Σχολή Ευελπίδων;
Χρ. Μπολώσης, Υποστράτηγος ε.α
    Το ότι οι νυν κρατούντες δεν τρελαίνονται δα για τον Στρατό, το ξέρουμε και το έχουμε εμπεδώσει. Άλλωστε και για να είμαστε δίκαιοι, ούτε και οι προηγούμενοι έκοβαν φλέβες για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
    Την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου έγινε στην Σχολή Ευελπίδων η ορκωμοσία των πρωτοετών Ευελπίδων, Τάξεως 2019. Όπως ήταν φυσικό, συγγενείς και φίλοι των ορκιζομένων, έφθασαν από όλα τα σημεία της Ελλάδος για να παραστούν στην ιερή αυτή στιγμή, που, οι μέχρι τότε ιδιώτες, εγκαταλείπουν την ιδιότητα του πολίτη και αποκτούν αυτήν του Στρατιώτη ορκιζόμενοι ότι θα «υπερασπίζονται μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός τους τας σημαίας και θα διάγουν εν γένει ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώται». Αληθινά ιστορικές στιγμές, που είναι αδύνατον να αντιληφθούν, όσοι δεν πρόφεραν αυτά τα λόγια.
    Όμως, σ’ αυτόν τον σημαντικότατο σταθμό της ζωής των μελλοντικών στελεχών του Στρατού μας, η Πολιτεία έλαμψε δια της απουσίας της. Μοναδικός εκπρόσωπός της, ο Αρχηγός του ΓΕΣ. Ουδέ καν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
    Για τον ΑνΥΕΘΑ κ. Δημ. Βίτσα, διάβασα στις εφημερίδες, ότι εκείνη την ημέρα προτίμησε να πάει στην Μόρια της Λέσβου (δεν ξέρω αν μετά πήγε και στην Μυτιλήνη) και να επισκεφθεί το Κέντρο Καταγραφής και Πιστοποίησης Μεταναστών, προφανώς και για να συναντήσει την ακτιβίστρια κ. Σούζαν Σάραντον, η οποία μπαστακώθηκε στην Λέσβο και συμπαρίσταται στους λαθρομετανάστες. Αλήθεια η κ. Σούζαν εκτός από αγάπη και συμπάθεια έδωσε και κάνα φράγκο ή όλο της το ενδιαφέρον το έφερε σε φιλιά;
    Πάντως ο κ. Βίτσας, τον οποίο σε προσωπικό επίπεδο, συμπαθώ ιδιαιτέρως, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, βρήκε χρόνο να πάει στη Δραπετσώνα και την παραλιακή ζώνη των πρώην Λιπασμάτων. Προφανώς, διότι εκεί υπήρχε μπόλικη εκλογική πελατεία.
    Για τον κ. Καμμένο δεν γνωρίζω γατί δεν παρέστη. Η μόνη δικαιολογία που θα έστεκε, ήταν να απουσίαζε εκτός Ελλάδος, μπορούσε όμως να στείλει τον κ. Βίτσα.
    Τέλος, δεν γνωρίζω γιατί ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος κ. Αποστολάκης απαξίωσε τη τελετή, μια και δεν ακούστηκε να γίνεται κάποιος πόλεμος εκείνη την Δευτέρα.
    Πάντως και για να σοβαρευτούμε τουλάχιστον εμείς, αφού οι αρμόδιοι είναι αδύνατον αν σοβαρευτούν, θα πρέπει να τονίσουμε στους διαφόρους που παίζουν το ρόλο των θεσμών, ότι θα πρέπει να ξαναδούν με προσοχή τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Η επιλεκτική και μεροληπτική επιλογή, μόνον κακό μπορεί να κάνει.
    Εν τάξει, κάνανε τις τρελίτσες τους για να ικανοποιήσουνε την πελατεία τους, λιάσανε τους λαθρό, τακτοποιήσανε τους Φίφηδες, ζήτησαν να καταργηθεί (η νεολαία τους ντε το ζήτησε) η προσευχή στα σχολεία, απαξίωσαν τους ήρωες του 1821 τους οποίους παρουσίασαν περίπου ως ποιούντες τας διατριβάς των με τον Ντιντερό και τον Ζαν Ζακ Ρουσώ στα σαλόνια της Εσπερίας (δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό ο Καραϊσκάκης, ή θα πρέπει να τους το εξηγήσει με την γνωστή αθυροστομία του), και γενικώς έκαναν ό, τι είναι δυνατόν για να μας σηκωθεί η τρίχα όχι κάγκελο αλλά κατάρτι ολάκερο.
     Ευτυχώς σε όλον αυτό τον καταιγισμό αρλουμπολογίας και λοιδορίας των πάντων, συνάντησαν την σθεναρή αντίσταση της… αντιπολιτεύσεως (της ποιάς;) αλλά και της Εκκλησίας, η οποία, έξω από 2-3 περιπτώσεις που κάτι ψέλλισε, εσίγησεν αιδημόνως, αντί να βουτήξει την μαγκούρα και να συνεφέρει όλους αυτούς τους οδοστρωτήρες.
    Εν τάξει λοιπόν. Όλα αυτά τα έκανε η πρώτη και ¼ (το ¼ είναι οι πρώτοι 8 μήνες) φορά Αριστερά και ας πούμε ότι ήτανε μέρος του «εκτονωτικού» της προγράμματος. Και τα μνημονιάκια έσκισε και τον ΕΝΦΙΑ κατήργησε και γενικώς μας γέμισε αλογόμυγες. Τώρα όμως πρέπει να καταλάβει ότι είναι μία σοβαρή (πώς;) κυβέρνηση, ενός σοβαρού (πώς πώς;) κράτους και θα πρέπει να συμπεριφέρεται αναλόγως. Θα πρέπει να καταλάβει, ότι δεν δίνει πιά συνέντευξη στο «Σκούλιγκαν» ο πρωθυπουργός, που μπορούσε να λέει ότι οι Στρατοί δεν χρειάζονται και πρέπει να καταργηθούν. Διότι αν καταργηθούν οι Στρατοί, πού θα βρει ο Αλέξης μπουφάν με πουλάδες, που για να τις πάρουν οι αεροπόροι μας χύνουν ποτάμια ιδρώτα και πολλές φορές αίμα;
    Ας σοβαρευτούν λοιπόν οι (τρομάρα τους) θεσμοί και ας πάψουν να θεωρούν ως εχθρικό, αυτό που το έβλεπαν έτσι, όταν ήταν αντιπολίτευση. Ας καταλάβουν ότι τώρα δεν συμμετέχουν σε διαδήλωση κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά την άδικης κοινωνίας που, ως γνωστόν, άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει στα τάρταρα. Τώρα θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτοί είναι η κοινωνία και θα πρέπει να συμπεριφέρονται αναλόγως. Αυτό ας το βάλουν καλά μεσ’ την καρδιά τους (ρε τι πάω και θυμάμαι τώρα).
    Ο δρόμος από την δόξα ως τον γκρεμό απέχουν ελάχιστα. Θέλει ο λαοφιλής (λέμε τώρα) ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο καιρό να γελάμε μαζί του, όπως γελάμε τώρα με το ΠΑΣΟΚ;

Χρυσά αναδρομικά σε συνταξιούχους βουλευτέςΧρυσά αναδρομικά σε συνταξιούχους βουλευτές
Τους δίνουν έως και 100.000 ευρώ
    Και ενώ βρίσκεται υπό σχεδιασμό μια ακόμη, πολλοστή, μείωση συντάξεων χιλιάδων συμπολιτών μας, νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ περιλαμβάνει διάταξη με την οποία το Δημόσιο αποδέχεται δικαστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνουν αναδρομική αύξηση έως και 100.000 ευρώ, ανά περίπτωση, σε συνταξιούχους βουλευτές.
    Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» με την εν λόγω διάταξη οι συντάξεις των βουλευτών θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, δηλαδή να αυξηθούν, αναδρομικά από το 2008 και να ακολουθήσουν τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν τότε με το νόμο 3691/08 στους δικαστικούς λειτουργούς. Και αυτό γιατί οι συντάξεις των βουλευτών υπολογίζονται κάθε φορά με τους εκάστοτε μισθούς των δικαστών.
    Μάλιστα, παρότι το Δημόσιο είχε ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων που έχει εκδώσει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντούτοις άνοιξε παράθυρο για να δοθούν άμεσα οι αναδρομικές αυξήσεις μέσω της τριμελούς επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αποφάσεις της οποίας είναι άμεσα εκτελεστές χωρίς να επιτρέπεται η δυνατότητα αναίρεσής τους ή καθυστέρησής τους από το Δημόσιο.
    Ετσι, με διάταξη που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο γίνονται αποδεκτές όλες οι αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους βουλευτές και το μόνο που απομένει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι να ρυθμιστεί «ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών με απόφαση του υπουργού Οικονομικών». 
    Οσο για τα αναδρομικά ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι βουλευτές, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, καθώς, ανά περίπτωση, είναι της τάξης των 100.000 ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν αναδρομικές αυξήσεις από το 2008 και μετά. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν οι μειώσεις που έγιναν μετά το 2010 λόγω των Μνημονίων, αλλά παρά ταύτα η «καθαρή» μετά τις περικοπές αύξηση δεν θα είναι μικρότερη των 50.000 ως 60.000 ευρώ