Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Αναδρομικά : Δείτε την αίτηση για να διεκδικήσετε τα ψαλιδισμένα ποσά


Αναδρομικά : Δείτε την αίτηση για να διεκδικήσετε τα ψαλιδισμένα ποσά
http://www.efenpress.gr
tanea.gr
    Οι ενώσεις αποστράτων και συνταξιούχων δηλώνουν ότι δεν θα το αφήσουν αυτό να περάσει έτσι κι ετοιμάζουν νέες αιτήσεις.
    Eνα απίστευτο αλαλούμ με θύματα χιλιάδες απόστρατους και συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων, παίζεται τις τελευταίες ώρες με την επιστροφή των αναδρομικών. Σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι είναι οι περισσότεροι που πήγαν στα ΑΤΜ και είδαν τα ψαλιδισμένα ποσά που πήραν λόγω της φορολόγησής τους.   Και γι" αυτό δήλωσαν την πρόθεσή τους να κάνουν προσφυγές και νέες αιτήσεις.
    Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι ουδέν λάθος έγινε και αυτά είναι τα λεφτά, επομένως δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει περισσότερα. Ομως, οι ενώσεις αποστράτων και συνταξιούχων δηλώνουν ότι δεν θα το αφήσουν αυτό να περάσει έτσι κι ετοιμάζουν νέες αιτήσεις.
    Μια τέτοια αίτηση επεξεργάστηκε το μέλος της ΕΝΥΠΕΚΚ, πρώην Πλοίαρχος κ. Ιωάννης Αντωνιάδης
Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
ΠΡΟΣ
Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ
    Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με  τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις  του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018
    Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.………..
ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.
Συγκεκριμένα :
    1) Μου επεστράφη ποσόν της τάξεως  των …….….. ευρώ για 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), ήτοι αναλογούν σε  ……..  ευρώ για κάθε μήνα επιστροφής, όταν η αντίστοιχη μηνιαία μείωση, που αφορούσε τα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση,  συμπεριλαμβανομένου φόρου και λοιπών μειώσεων, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.
    2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.
    3) Υφίστανται επίσης, συναφείς  καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .
    4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.
    5) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος,  αρχή της  «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η  παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» ,  καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ηςΙουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ  , παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως, η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και τέλος βέβαια η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος.
    Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου,  να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων  παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του

Αθήνα ……………..2018
Ο αιτών
ΣΗΜ. :
 *Κάποιες παραγράφους όπως π.χ. η 2, μπορείτε να τις αφαιρέσετε εφόσον δεν επαληθεύονται
**Μπορείτε εάν το επιθυμείτε πλην του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ να κοινοποιήσετε την παρούσα και στην ΗΔΙΚΑ, ως φορέα που προέβαινε στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών (κατόπιν υποβολής των ατομικών μας στοιχείων, φυσικά, από το ΓΛΚ)
*** Υπενθυμίζεται επίσης πως ένα (μικρό) ποσό από τις ανωτέρω παρανόμως παρακρατηθείσες συντάξιμες αποδοχές μου, εκχωρείτο στα ΜΤ & ΕΚΟΕΜ μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου