Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Μισθός κάτω από 600 ευρώ για έναν στους τρεις εργαζόμενους


Μισθός κάτω από 600 ευρώ για έναν στους τρεις εργαζόμενους
    Με λιγότερα από 600 ευρώ καλούνται να τα βγάλει πέρα ένας στους τρεις μισθωτούς.
    Το στοιχείο προκύπτει από ειδική έκδοση της Εργάνη, σύμφωνα με την οποία συνολικά 422.150 εργαζόμενοι απασχολούνται με μερική ή εκ περιτροπής εργασία.
    Σε αυτούς προστίθενται 216.150 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται μεν με πλήρη απασχόληση αλλά οι αμοιβές τους περιορίζονται στη ζώνη των 501-600 ευρώ.
    Ετσι, συνολικά 638.300 εργαζόμενοι σε σύνολο 1,9 εκατ. βρίσκονται στην κάτω ζώνη των απολαβών.
    Από τα στοιχεία πάντως προκύπτει αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το
2018 σε σύγκριση με το 2017. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το 2018 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2017, κατά 83.508 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 4,58%.

    Συγκεκριμένα, το
2018 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945, ενώ το 2017 ήταν 1.824.437. Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας, το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,60% ενώ το 2017 ήταν 68,44%.
    Επίσης, κατά το έτος
2018 καταγράφηκαν 10.077 περισσότερες επιχειρήσειςπου απασχολούν εργαζόμενους σε σχέση με το έτος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 4,1%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018 ανέρχονται σε 257.313, ενώ για το 2017 ανέρχονταν σε 247.236.
    Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών
2014 και 2018, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 24,60%. Από τις 376.766 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου