Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

9.Συνάντηση με Βαρουφάκη ζητούν οι στρατιωτικοί για την αποκατάσταση των μισθών9.Συνάντηση με Βαρουφάκη ζητούν οι στρατιωτικοί για την αποκατάσταση των μισθών
http://www.efenpress.gr/
onalert
    Αυτή η συνάντηση θα έχει ενδιαφέρον όταν θα γίνει. Οι στρατιωτικοί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ζητούν συνάντηση από τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη.
    Σε επιστολή τους του εξηγούν πως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση και του επισημαίνουν ότι ήδη η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ έχει επιβάλλει στο υπουργείο Οικονομικών πρόστιμο για την μη εκτέλεση της απόφασης σχετικά με τις αποδοχές των στρατιωτικών.
    Η επιστολή προς τον Γιάνη Βαρουφάκη:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
    Όπως ήδη γνωρίζετε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασή της ακύρωσε την υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)», κατά το μέρος που στηρίχθηκε στις, ήδη κριθείσες ως αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31 - 33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 του ανωτέρω νόμου, ζητώντας την άμεση επαναφορά των μισθών και επιδομάτων των στρατιωτικών στα μισθολογικά επίπεδα της 31-7-2012.
    Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών μετά από επανειλημμένη δική μας όχληση, παραστάσεις και έγγραφα, εφήρμοσε σε ποσοστό 50% την ανωτέρω απόφαση και αποκατάστησε στο ήμισυ τις αποδοχές των στρατιωτικών, χορηγώντας τα αναδρομικά που αναλογούσαν σε έκαστο στέλεχος (κατά το ημίσειο μέρος τους) όχι άπαξ αλλά σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (αρχής γενομένης από 01-1-2015 οι 30 δόσεις).
    Η Ομοσπονδία μας αναγκάστηκε, προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των στρατιωτικών, να υποβάλλει μήνυση κατά των πρώην ΥΠΟΙΚ και ΑΝΥΠΟΙΚ για παράβαση καθήκοντος και μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση και να προσφύγει στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να καταγγείλει αυτή τη συμπεριφορά του δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) απέναντι στη συγκεκριμένη απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου και να προσφύγει εκ νέου ενώπιόν του για την πλήρη επαναφορά του μισθολογίου στα μισθολογικά επίπεδα της 31-7-2012 ζητώντας να ακυρωθεί και η δεύτερη απόφαση του πρώην ΑΝΥΠΟΙΚ, κ. Χ. Σταϊκούρα, η εκδίκαση της οποίας προσδιορίστηκε για την 3 Απριλίου 2015.
    Η Τριμελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 20/2105 απόφασή της, ήδη δέχτηκε τα νομικά μας επιχειρήματα και αφού έλαβε υπόψη του και τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισε ότι το δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).
    Κατ΄ απαίτηση του συνόλου των εν ενεργεία στρατιωτικών που εκπροσωπούμε και με σκοπό την ορθή, πλήρη και άμεση εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό και διατακτικό αυτής, παρακαλούμε όπως καθορίσετε τόπο και ημεροχρονολογία (εντός των προσεχών ημερών) κατά την οποία αντιπροσωπεία του διοικητικού μας συμβουλίου να συναντηθεί μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στους στρατιωτικούς εν γένει η πλημμελή συμπεριφορά μέχρι και σήμερα του δημοσίου έναντι της προμνησθείσας απόφασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου