Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

4.«Σκανδαλώδης παραχώρηση σε ιδιώτες τμήματος της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης»4.«Σκανδαλώδης παραχώρηση σε ιδιώτες τμήματος της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης»
    Για σκανδαλώδη υπουργική απόφαση με την οποία παραχωρείται σε ιδιώτες, εν προκειμένω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η εκμετάλλευση τμήματος της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης, χωρίς
διαφανείς διαδικασίες σε θέμα μεγάλης σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης κάνει λόγο η δημοτική παράταξη «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη».Ο επικεφαλής της παράταξης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τ. Μηταφίδης, κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτλίας και ζητά απαντήσεις για το ζήτημα.
Ολόκληρη η ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
    Λίγες ημέρες πριν τη διενέργεια Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών στις 25.1.2015, με την με αριθμό 27195/24.12.2014 Υπουργική Απόφαση της πρώην Υπουργού Τουρισμού κ. Ολγας Κεφαλογιάννη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 31.12.2014 (ΦΕΚ414/31.12.2014) προβλέφθηκαν τα ακόλουθα:
       1)Η έγκριση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Ποσειδώνιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
       2)Η παραχώρηση στο Ναυταθλητικό Όμιλο Ανοικτής Θάλασσας (Ν.Ο.Α.Θ.)- ο οποίος εφεξής λογίζεται φορέας διαχείρισης του καταφυγίου - έναντι ανταλλάγματος της χρήσης και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του χωροθετούμενου με την Απόφαση αυτή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Ποσειδώνιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου ορίστηκε να έχει διάρκεια τριάντα τριών (33) ετών και η ισχύς της αρχίζει από την σύναψη της σχετικής σύμβασης της ως άνω παραγράφου 3 της απόφασης αυτής.
       3)Η σύναψη —μεταξύ αφ’ ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Υπουργό Τουρισμού και αφ’ ετέρου του Ναυταθλητικού Ομίλου Ανοικτής Θάλασσας (Ν.Ο.Α.Θ.)- νόμιμα εκπροσωπούμενου — σύμβασης παραχώρησης, με την οποία ρυθμίζονται και συνομολογούνται τα επιμέρους ζητήματα της χρήσης και λειτουργίας του πιο πάνω καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
       4)Η Σύμβαση θα συναφθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της προκειμένης υπουργικής απόφασης.
   Με την σκανδαλώδη αυτή υπουργική απόφαση παραχωρείται σε ιδιώτες, εν προκειμένω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η εκμετάλλευση τμήματος της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης, χωρίς διαφανείς διαδικασίες σε θέμα μεγάλης σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με δεδομένες και εκφρασμένες επισήμως αντιρρήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, όταν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2013, έγιναν γνωστές οι προθέσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης.
   Επειδή, η ως άνω υπουργική απόφαση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην περιοχή του Ποσειδωνίου στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, προσβάλλει τα δικαιώματα των πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και των περιφερειακών Δήμων
   Επειδή, δεν τεκμαίρεται αν έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον σκοπό αυτό
    Επειδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι αυτός που πρέπει να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο σε τέτοιου είδους αποφάσεις που αφορούν τις καθ΄ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητές του
Ερωτάται η κυρία Υπουργός
   Πώς προτίθεται να παρέμβει για την ακύρωση της με αριθμό 27195/24.12.2014 Υπουργικής Απόφαση της πρώην Υπουργού Τουρισμού κ. Ολγας Κεφαλογιάννη και την αποκατάσταση της νομιμότητας
   Τι προτίθεται να κάνει σε σχέση με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τέτοιου είδους συμβάσεις οι οποίες απειλούν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
   Ο ερωτών Βουλευτής
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου