Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Τα νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία


Τα νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία
    Έπεσαν οι υπογραφές για τα νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία.
    Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των
άρθρων 5 έως 8 του Ν.4554/2018, για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.
    Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή:
        του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
        της υποχρεωτικής αναδρομικής τρίμηνης ασφάλισης του αδήλωτου εργαζόμενου
        της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας:
            - Για σύμβαση 3 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ
            - Για σύμβαση 6 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 5.000 ευρώ
            - Για σύμβαση 1 έτους το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ
       των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.
    Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Ν.4554/2018 προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου