Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΕΙΣΦΟΡΑ  ΥΠΕΡ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Τον μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄} με τις διατάξεις του άρθρου 102 καθορίζονται ότι “θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 €…………από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις……με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων”. Ομοίως “ Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα”.
    Η μνημονευόμενη εισφορά άρχισε να παρακρατείται από   1ης Ιουλίου 2016 και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον γραπτό {εφημερίδα Συνταξιουχικός Αγών} και ηλεκτρονικό τύπο κατανέμεται ως εξής·
    64% υπέρ Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ.
    32% υπέρ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.
     4% υπέρ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμ. Ασφαλείας. 
    Από τον παραπάνω πίνακα κατανομής παρατηρούμε ότι δεν περιλαμβάνονται τα συλλογικά όργανα των συνταξιούχων στρατιωτικών, ήτοι οι θεσμοθετημένες ενώσεις αποστράτων αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων {Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας}, παρά του ότι στην εισφορά αυτή υπόκεινται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
    Σήμερα, δεδομένου ότι όλοι οι συνταξιούχοι υπάγονται στον αυτόν ασφαλιστικό φορέα, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ} είναι δικαιότερον η κατανομή να καλύπτει αναλογικά και την κατηγορία των στρατιωτικών με τη διάθεση στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων ενός ποσοστού 6% προς κατανομή στις τρεις θεσμοθετημένες ενώσεις αυτού {ΝΔ 1171/1972 – ΦΕΚ 82 Α΄}.
    Βέβαια, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλην όμως δεν παύουν να έχουν τα χαρακτηριστικά του σωματείου, όπως αυτά ρητά και με σαφήνεια προσδιορίζονται στον Αστικό Κώδικα, ήτοι “ενώσεις προσώπων επιδιώκονται σκοπόν μη κερδοσκοπικόν……” {άρθρο 78} και δεν τυγχάνουν ουδεμίας κρατικής επιχορήγησης.
    Η υπαγωγή όλων των συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ προϋποθέτει και την ίση μεταχείριση και αναλογική της δύναμης αντιμετώπιση αυτών ανεξάρτητα από ποίον ασφαλιστικόν φορέα προέρχονται, δεδομένου ότι ο νόμος καθορίζει την εισφορά “από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις” χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.
    Επομένως δίκαιον, νόμιμον, ηθικόν και συνταγματικά ορθόν είναι να μην εξαιρεθούν της κατανομής της εισφοράς τα συλλογικά όργανα των συνταξιούχων στρατιωτικών.

1 σχόλιο:

  1. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 6% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΔ ,ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 64% ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΡ.ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΤΩΝ ΕΔ ,ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ.ΑΝΤΓΟΣ Ν.ΝΑΟΥΜ,ΤΗΛ.2311-210640 ΚΑΙ ΚΙΝ.6946297290

    ΑπάντησηΔιαγραφή