Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Νέο χαράτσι στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.Νέο χαράτσι στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Ήδη, τα παρακρατηθέντα ποσά έχουν επιστραφεί.
Του Αντιστρατήγου εα ΕΛ ΑΣ Νικόλαου Μπλάνη
    1.Οι απόστρατοι του Στρατού και της Αστυνομίας διαπιστώσαμε την καταβολή μειωμένου μερίσματος του Μ.Τ.Σ. Η μείωση (1,2-4,0 ευρώ) είχε την ένδειξη «προμήθεια εντολής».
    2. Ως γνωστόν, σύμφωνα με το νόμο, ο μισθός κάθε εργαζόμενου και οι πάσης φύσεως συντάξεις καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προς τούτο κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος δηλώνει στον υπόχρεο καταβολής της μισθοδοσίας-σύνταξης συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται (καταβάλλονται) τα χρήματα. Καθένας από τους μετόχους του Μ.Τ.Σ. έχουμε δώσει εντολή-εξουσιοδότηση προς το Ταμείο, να μας καταβάλλεται το μέρισμα (επικουρική σύνταξη) σε λογαριασμό συγκεκριμένης τράπεζας. 
    3. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι πλέον το Ταμείο συνεργάζεται με συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία για να μεταφέρει (εμβάσει) τα ποσά, στη δηλωθείσα εκ μέρους των μερισματούχων τράπεζα, χρεώνει προμήθεια. Η εν λόγω μεταφορά όμως δεν γίνεται με εντολή του δικαιούχου, ώστε να δικαιολογείται προμήθεια. Η υποχρέωση για την καταβολή στον δηλωθέντα λογαριασμό βαρύνει το Ταμείο. Η διαδικασία και ο τρόπος κ.λ.π. αφορά αποκλειστικά αυτό. Επομένως η εν λόγω παρακράτηση είναι παράνομη και συνιστά υπεξαίρεση.
    4. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 
        (α) Γιατί η Διοίκηση του Μ.Τ.Σ προέβη σε μια τέτοια αυθαίρετη, βλαπτική και εν πολλοίς παράνομη ενέργεια σε βάρος των μερισματούχων; Γιατί επιβάρυνε τους μερισματούχους; Τελικά τι είδους σύμβαση συνήψε; 
         (β) Οι Διοικήσεις των Συνδέσμων Αποστράτων και οι Εκπρόσωποί τους στο Μ.Τ.Σ. γιατί δεν αντέδρασαν και συνεργάσθηκαν στο έγκλημα; Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι δημόσιες σχέσεις (πίτες κ.λ.π) και οι προεκλογικοί «αγώνες»;
         (γ) Ο Εποπτεύων Υπουργός ΥΕΘΑ, που τάζει επιστροφές αναδρομικών, διαγραφή δανείων κ.λ.π., τι προτίθεται να πράξει;
    5. Θεωρώ λοιπόν, ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αντιδράσει. Είναι πρωτίστως θέμα αξιοπρέπειας. Προς τούτο μπορεί να στείλει επιστολή (έγγραφη), με την οποία να ζητάει να σταματήσει η εν λόγω χρέωση- παρακράτηση (τα όποια έξοδα βαρύνουν το Ταμείο) και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα-παρακρατηθέντα ποσά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης του Ταμείου, να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης-έγκλησης κατά παντός υπευθύνου.
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου