Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΤΟ  ΜΕΤΕΩΡΟ  ΒΗΜΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Νικόλαος  Ζαρκάδας Υποστράτηγος  ε.α.
    Τελευταία, και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, πληθαίνουν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο οι ανακοινώσεις και υποσχέσεις των κυβερνητικών οργάνων ότι τον Αύγουστο του 2018 τελειώνει η οικονομική λιτότητα των μνημονίων.
    Βέβαια, τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων οργάνων διαψεύδουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων, που έχουν ψηφισθεί και διατηρούνται σε ισχύ.
Συγκεκριμένα:
    Από 1.1.2018 καταργήθηκαν αφ’ ενός μεν η έκπτωση 1,5% επί του προκαταβαλλομένου φόρου εισοδήματος επί της σύνταξης, αφ’ ετέρου δε η έκπτωση 10% επί του συνολικού ετήσιου ποσού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, όταν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος.
    Ομοίως, από 1.1.2019 καταργείται το επίδομα συζύγου, μειώνεται το αφορολόγητο όριο και καθορίζεται μείωση 18% επί της προσωπικής διαφοράς.
    Πλέον αυτών οι συντάξεις επηρεάζονται δυσμενώς και από τα γενικά δημοσιονομικά μέτρα, όπως τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, την αύξηση του Φ.Π.Α. στα νησιά, τον καθορισμό τέλους διανυκτέρευσης κ.λ.π.
    Τέλος, επισημαίνεται ότι καμία μεταβολή ή κατάργηση προβλέπεται για τις θεσμοθετημένες μειώσεις των συντάξεων, εφ’ όσον το ύψος τους είναι εντός των καθορισμένων ποσοτικών ορίων.
    Ακόμη διατηρείται σε ισχύ η Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} για τις συντάξεις αρχικού ποσού άνω των  1.400 ευρώ, παρά του ότι έχει κριθεί αντισυνταγματική, και συνεπώς ανίσχυρη η συνέχιση, με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου {ΕΣ}
    Πραγματικά αποτελεί πρωτοτυπία παρακράτηση εισφοράς, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις ενός νόμου, οι οποίες αντίκεινται και παραβιάζουν τρία άρθρα του Συντάγματος, σύμφωνα με απόφαση ανωτάτου αρμοδίου δικαστηρίου, να διατηρείται σε ισχύ παραβιάζοντας το άρθρο 95 του Συντάγματος.
    Συγκεκριμένα, αντίκειται προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 4, που αφορούν στην ισότητα έναντι τόσον του νόμου όσον και των δημοσίων βαρών και εισάγουν την αρχήν της αναλογικότητας, την παρ. 5 του άρθρου 22 που θεσπίζει την μέριμνα του Κράτους για την κοινωνική ασφάλιση και τέλος τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, που καθορίζουν την ασφάλεια δικαίου.
    Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης 244/2017 του Ε.Σ. και όμως παραμένει ανενεργή. Γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου