Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Η λίστα με τις νέες τιμές των φαρμάκωνΗ λίστα με τις νέες τιμές των φαρμάκων
    Δημοσιεύτηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο κατάλογος με τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμάκων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει παραπάνω από 9.000 σκευάσματα και έχει «λάβει υπόψη» τις δεσμεύσεις της χώρας προς τους Θεσμούς.
    Σύμφωνα με το τμήμα τιμολόγησης του ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη την συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ και τα κοστολόγια των εταιρειών.
    Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφαρμόστηκε η "δυναμική τιμολόγηση" με βάση δεδομένα πωλήσεων τα οποία έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ από τον ΕΟΠΥΥ. Από την ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.
    Δείτε την λίστα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου