Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Τελευταία, πληθαίνουν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο τα δημοσιεύματα τα σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Για τον σκοπό της αναθεώρησης η Ε.Α.Α.Σ. αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών {ΠΟΣ} συγκρότησαν ομάδες μελέτης, εισηγήσεων και υποβολής προτάσεων. Βέβαια, ο τρόπος, η μέθοδος, η διαδικασία και αναθεωρητέες διατάξεις καθορίζονται στο άρθρο 110 του Συντάγματος.
    Χωρίς να είμαι ειδικός θα τολμούσα να προτείνω από πλευράς ενεργειών μεν τον συντονισμό των ομάδων εργασίας και την υποβολή ενιαίας και κοινής πρότασης των προτεινόμενων προς αναθεώρηση διατάξεων, αφ’ ετέρου δε την μερική αναθεώρηση – συμπλήρωση του άρθρου 103 {Υπηρεσιακή Κατάσταση των Οργάνων της Διοίκησης}, στο οποίο καθορίζεται ότι· “Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα……” {παρ. 1 άρθρου 103}.
    Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προβλέπεται και δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση να ορκίζονται πριν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
    Το Σύνταγμα από το έτος 1844 τηρεί την εθνική παράδοση και εκδίδεται “εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας” και έχει καθιερώσει το θρησκευτικό όρκο. Προκειμένου να καταστεί υποχρεωτικός και για τους δημόσιους υπαλλήλους προτείνεται όπως η σχετική διάταξη αναθεωρηθεί και διατυπωθεί ως ακολούθως· “Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα· ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση τις αξίες της ακεραιότητας, της εντιμότητας, της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας. Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο· Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαιρέτου Τριάδος να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο”.
Ερμηνευτική δήλωση·
    Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν τον ίδιο όρκο, σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος”.
    Με την προτεινόμενη αναθεώρηση – συμπλήρωση της σχετικής διάταξης καθορίζεται και κατακυρώνεται ρητά και με σαφήνεια ένας συγκεκριμένος τύπος όρκου και αποφεύγεται ο εκάστοτε αυτοσχεδιασμός. Είναι απόλυτα σύμφωνος με τον πνεύμα του Συντάγματος, τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας {άρθρον 3} και την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης {άρθρον 13}.
    Με την ορκωμοσία τους οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μειώνονται, αλλά αντίθετα ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους στο υψηλό αίσθημα ευθύνης εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
    Απαραίτητη, δίκαιη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση η πρόταση, αλλά με μέγιστη ηθική επίδραση στην ψυχολογία του ελληνικού λαού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου