Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Ασφαλιστικό και ΠΟΣ.Ασφαλιστικό και ΠΟΣ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 15/2016
Αθήνα, 26 Φεβ. 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 60
      Με αφορμή το ασφαλιστικό και το σχετικό προσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει τεθεί σε δημόσια συζήτηση αλλά και έχει σταλεί στους «θεσμούς» για έγκριση, με τίτλο  «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα», η ΠΟΣ κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει τα Μέλη της για τα παρακάτω:
        Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 3 του παραπάνω προσχεδίου, προβλέπεται ότι: «Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής
        Επίσης με το άρθρο 19 προβλέπεται ότι «Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε  Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης
        Τέλος με το άρθρο 6 καθορίζεται ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και αυτή θα «…υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8…»
        Όπως προκύπτει από το προσχέδιο αλλά και δημόσιες δηλώσεις υπουργών της Κυβέρνησης γίνεται σαφής η πρόθεση ένταξης των εργαζομένων και συνταξιούχων του Δημοσίου (περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών) στον υπό δημιουργία Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
        Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότηση των δημοσίων λειτουργών, των στρατιωτικών και των υπαλλήλων από το Δημόσιο,  διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 εδ.ε' του Συντάγματος)  δεν εμπίπτει στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνικής ασφάλισης γενικώς (πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν ενεργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης στους υπαλλήλους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993). 
        Με τα Πρακτικά της 4ης Ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης Ιουνίου 2010, γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου 3865/2010, η Ολομέλεια είχε ομόφωνα αποφανθεί ότι «… Ενόψει των ανωτέρω και του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, η διάταξη του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, με την οποία οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί εντάσσονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποίος καλύπτει συνταξιοδοτικά τους μισθωτούς, δεν συνάδει με τις προμνησθείσες συνταγματικές διατάξεις και μεταβάλλει την αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.…».
   Η ΠΟΣ, από τον Οκτώβριο του 2015 καταβάλει προσπάθειες ενημέρωσης των εμπλεκομένων και συσπείρωσης απέναντι στα νέα μέτρα που προαναγγέλλονται και αφορούν κυρίως σε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και ένταξης στο νέο ΕΦΚΑ, των εργαζομένων και συνταξιούχων του Δημοσίου.
     Η Ομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και ενημερώσεις ή συνεργασία, με φορείς Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικά κόμματα, στελέχη υπουργείων (Οικονομικών και Εργασίας-κοινωνικής ασφάλισης) και πρόσφατα με την ΑΔΕΔΥ.  Η ΠΟΣ θα συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους Έλληνες πολίτες μέσω των ΜΜΕ,  με πρωταρχικό στόχο την μη ένταξή μας στο νέο ΕΦΚΑ και την αποτροπή νέων μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις.
                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               Νικολόπουλος Βασίλειος                                                    Παπαδόπουλος Βασίλειος
                        Ταξίαρχος  εα                                                                    Ταξίαρχος  εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου