Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 19. Η αλεπού και η μάσκαΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 19. Η αλεπού και η μάσκα
    Μιά αλεπού  έτυχε να χωθεί στο σπίτι ενός   ηθοποιού, και σκάλιζε ανάμεσα στα διάφορα σκεύη που χρησιμοποιούσε. Μεταξύ άλλων βρήκε μιά φοβερή, φρικιαστική μάσκα, που έμοιαζε σάν αληθινό κεφάλι.
    Η αλεπού το πήρε στα χέρια της, το περιεργάστηκε, και είπε: 
"Γιά δές, ένα τόσο εντυπωσιακό κεφάλι, και να μήν έχει καθόλου μυαλό!".
***********************************************************
Ἀλώπηξ πρὸς μορμολύκειον
    Ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ καὶ ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὗρε καὶ κεφαλὴν μορμολυκείου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἣν καὶ ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη·
 " Ὢ οἵα κεφαλή, καὶ ἔγκεφαλον οὐκ ἔχει."
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ….
Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ ψυχὴν δὲ ἀλογίστους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου