Σάββατο 25 Απριλίου 2015

9.Θέμα Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.)9.Θέμα Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.)
Τέλος φόρμας
 ΠΡΟΣ:           ΥΕΘΑ κ. Πάνο Καμμένο                    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                               (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου)                             
                                                                               Διευθύνων Σύμβουλος
                                                                               www.eaas.gr, eaasgr@gmail.com         
ΚΟΙΝ:             ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ                                     Χαρ. Τρικούπη 18, Αθήνα Τ.Κ. 10679
                        Ε.Α.Α.Σ./Γραμματεία, ΚΦ,              Τηλ.(210) 3633797-FAX:3621410
                       Ε.Α.Α.Σ./Γρ. Οικονομικού (2),         Φ.950/2/1166
Ε.Α.Α.Σ./Γραμμ. Δ.Σ.                      Σ.165      
                                                                               Αθήνα, 24 Απρ 2015
                                                                               Συν.: Ένα (1)
                                               
ΘΕΜΑ:           Θέμα Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.)

ΣΧΕΤ:             α. Νόμος 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α΄/14 Μαρ 1997)
                       β. Αντίγραφο Κίνησης Μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο/01-04-2015/ΤτΕ
                       γ. Απόφαση 217/15/16 Απρ 2015/07/Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.  


               Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
             
          1. Όπως γνωρίζετε, η Ε.Α.Α.Σ. προσπαθεί, με κάθε σύννομο μέσο, να προασπίζει τα συμφέροντα της Ενώσεως και των αποστράτων Μελών της.

          2. Με το (α) σχετικό καθορίστηκε ότι τα διαθέσιμα των Ν.Π.Δ.Δ. συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας.

          3. Σύμφωνα με το ίδιο σχετικό, το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.

          4. Με το (β) σχετικό, φ/α του οποίου σας υποβάλλουμε συνημμένα, φαίνεται η σοβαρότατη ζημία που έχουν υποστεί τα διαθέσιμα της Ε.Α.Α.Σ., αφού η αξία της κτήσης της μερίδας της (2509545) ήταν 4.881.370,44 ευρώ και η αξία της με την 27/02/2015 έπεσε στα 3.923.354,01 ευρώ και με την 31/03/2015 έπεσε ακόμη περισσότερο στα 3.778.657,33 ευρώ.

          5. Από τα ανωτέρα στοιχεία αποδεικνύεται ότι, τα διαθέσιμα της Ε.Α.Α.Σ., τα οποία όπως γνωρίζετε, προέρχονται από τις εισφορές των Μελών της (δηλαδή από το υστέρημα των αποστράτων Αξκών), μειώθηκαν σημαντικά, λόγω της, κατά την άποψή μας, ανορθολογικής διαχειρίσεως από την ΤτΕ.

          6. Η Ε.Α.Α.Σ. εκτιμά ότι, αν τα διαθέσιμα τηρούντο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, υπό μορφήν καταθέσεως ταμιευτηρίου ή πολύ περισσότερον υπό μορφήν προθεσμιακού λογαριασμού, δεν θα υφίσταντο την απαράδεκτη αυτή μείωση, αλλ’ αντ-θέτως θα είχαν αυξηθεί σημαντικά.

         7. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η ζημία που υπέστη η Ε.Α.Α.Σ. από το PSI ανήλθε στα 1.648.862,96 ευρώ. 

          8. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς αποδέσμευση των διαθεσίμων της Ε.Α.Α.Σ. από το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και την απόδοσή τους ξανά στην Ε.Α.Α.Σ., προς εκμετάλλευσή τους, προς όφελος αυτής και συνεπώς των Μελών της.
 

          9. Το παρόν θα δημοσιευθεί στην «Εθνική Ηχώ» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ., προς ενημέρωση όλων των Μελών μας.

              Ακριβές Αντίγραφο                                     Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
                                                                                       Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ

Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
            Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου