Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

6.ΠΑΣΟΚ: Τα 4 σημεία αντισυνταγματικότητας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου6.ΠΑΣΟΚ: Τα 4 σημεία αντισυνταγματικότητας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άσε τώρα, ρε φίλε !
Ας μιλήσει κανένας άλλος για ‘’αντισυνταγματικότητα’’.
Κουρελόχαρτο το έχετε κάνει όλοι το Σύνταγμα, και δεν ντρέπεστε καθόλου.
    Για αντισυνταγματικές πρακτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα των γενικών φορέων της κυβέρνησης.
    Ειδικότερα, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη αναδεικνύουν τέσσερα σημεία στα οποία φαίνεται η αντισυνταγματικότητα της ΠΝΠ.
Αναλυτικά:
Α. Τυπικές αντισυνταγματικότητες
    Αναδρομική ισχύς από 17.3.2015: Η έκδοση ΠΝΠ δικαιολογείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και ισχύουν από την έκδοση τους. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοση τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο ή αν δεν εγκριθούν από τη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής ( αρθρο 44 παρ 1 Συντ). Δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των ΠΝΠ Άλλωστε, αν η ανάγκη είχε εμφανισθεί στις 17.3, χθες που εκδόθηκε η ΠΝΠ δεν ήταν ούτε επείγουσα ούτε απρόβλεπτη.
    Η ΠΝΠ δεν παραπέμπει σε δημοσιευμένο στο ΦΕΚ κατάλογο φορέων της γενικής κυβέρνησης, ούτε περιλαμβάνει δημοσιευμένο στο ΦΕΚ παράρτημα με τον κατάλογο των φορέων. Δεν μπορεί η ΠΝΠ να παρέχει εν λευκώ εξουσιοδότηση στην ΕΛΣΤΑΤ να καθορίζει και να μεταβάλει τους φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση ως φορείς της γενικής κυβέρνησης. Η γενική κυβέρνηση είναι έννοια δημοσιονομική / στατιστική και όχι διοικητική . 
 Β. Ουσιαστικές αντισυνταγματικότητες
    Παραβιάζεται πολλαπλά το άρθρο 102 ( παράγραφοι 1,2,4,5 ) του Συντάγματος που προστατεύει το νομικό καθεστώς των ΟΤΑ, την διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια, τα όρια της κρατικής εποπτείας, τις αποκλειστικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και επιβάλλει την υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και τη συνταγματική προστασία των ανταποδοτικών τελών.
    Ειδικά ως προς τα έσοδα των ΟΤΑ από δωρεές, κληροδοτήματα κοκ παραβιάζεται το άρθρο 109 του Συντάγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου