Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

7.Eἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἀναγνωρίση ἡ Ἑλλὰς τὸ τουρκοκυπριακὸ ψευδοκράτος μετὰ ἀπὸ 39 ἔτη κατοχῆς;

7.Eἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἀναγνωρίση ἡ Ἑλλὰς τὸ τουρκοκυπριακὸ ψευδοκράτος μετὰ ἀπὸ 39 ἔτη κατοχῆς;
(Ἐρώτησις τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΤΥΧΗΣ, ΕΑΝ ΤΟ ΥΠΕΞ ΔΙΕΨΕΥΔΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
Το έστειλε ο Γιώργος Επιτήδειος
Ἐν Ἀθήναις, τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 2013
Πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν
    Κυριολεκτικῶς ἐμβρόντητοι διαβάσαμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες στὸν Τύπο, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, αἰφνιδιαστικῶς, κατόπιν συνεννοήσεων τοῦ Ἕλληνος ΥΠ.ΕΞ. μετὰ τοῦ Τούρκου ὁμολόγου του στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀπεφάσισε νὰ ἀποδεχθῆ πρότασι τοῦ Νταβούτογλου νὰ καλέση γιὰ ἐπίσημες συνομιλίες στὴν Ἀθήνα, ἐκπροσώπους τοῦ τουρκικοῦ κατοχικοῦ μορφώματος!
    Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, θὰ κληθῆ, πάντα κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ἐκπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἄγκυρα, γιὰ ἀντίστοιχες ἐπαφές!
    Ὡς πλήρη ἐπιβεβαίωσι γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφέρουμε καὶ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα "Zaman" τῆς 22ας Ὀκτωβρίου 2013, ποὺ περιγράφει πῶς θὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ  ἐπαφὲς αὐτές!
Ἐρωτᾶσθε:
    Διαψεύδει ἢ ἐπιβεβαιώνει τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τὶς ἀνωτέρω πρωτάκουστες πληροφορίες, γιὰ τὴν ἐπίσκεψι τουρκοκυπριακῆς ἀντιπροσωπείας γιὰ συνομιλίες στὴν Ἀθήνα, ἄρα καὶ τῆς αὐτομάτου ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους; Ὑπάρχει κάποιο ἴχνος λογικῆς σὲ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ καὶ ποιό εἶναι αὐτό;
    Στὴν περίπτωσι, ποὺ οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα, μπορεῖ τὸ Ὑπουργεῖο νὰ μᾶς πληροφορήση τί ἀκριβῶς ἄλλαξε στὴν πορεία τῶν 39 ἐτῶν παρανόμου κατοχῆς τοῦ 40% περίπου τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὥστε νὰ ὁδηγῆται τώρα ἡ Ἑλλὰς σὲ ἀναγνώρισι τοῦ τουρκόδουλου αὐτοῦ μορφώματος; Ἂν λειτουργῆ ἀκόμη τὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἦλθε τὸ ζήτημα πρὸς συζήτησι;
    Τί εἴδους ἄραγε "ἐπίσημες συνομιλίες" μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπάρξουν, μὲ τοὺς Τούρκους εἰσβολεῖς καὶ τὶς θλιβερὲς μαριονέττες τους στὸ κατεχόμενο κομμάτι, ποὺ σκότωσαν, βίασαν καὶ ξεσπίτωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίους ἀδελφούς μας, τὸ 1974; Ἐνῷ ὅλοι αὐτοὶ παραμένουν ἀδικαίωτοι, ἐνῷ "ἀνακαλύπτονται" συνεχῶς οἱ σωροὶ τῶν ἀγρίως δολοφονημένων ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα Ἑλλήνων στρατιωτῶν καὶ κατοίκων ποὺ ταυτοποιοῦνται, δὲν ἀπαιτήθηκε ποτὲ ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ παραδώση τοὺς εὑρισκομένους (ὅσους ἐπιζοῦν!) σὲ τρομερὰ στρατιωτικὰ κάτεργα, Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες αἰχμαλώτους ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ ΄74, στοιχεῖα ποὺ γνωρίζουν ἄριστα ἀρκετὲς κυβερνήσεις πέραν τῆς ἑλληνικῆς;
    Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ "ὑποχρεώνει" τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι νὰ συρθῆ κυριολεκτικῶς "ἱκέτις" στὰ πόδια τῆς τουρκικῆς ἀδιαλλαξίας, πετῶντας μὲ προκλητικὴ ἀδιαφορία στὴν λησμονιὰ καὶ στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων αἱματηρότατους ἀγῶνες καὶ προσπάθειες τόσων καὶ τόσων Κυπρίων καὶ Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας, γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου, ἀναγνωρίζοντας πλέον "de facto" τὸ τουρκόδουλο ψευδοκρατίδιο;
    Ἀληθεύει ὅτι ἡ κυβέρνησις δέχεται πολὺ ἰσχυρὲς πιέσεις ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ "κλίκα", ποὺ μᾶς ἐξοντώνει καθημερινῶς, προκειμένου νὰ προχωρήση σὲ ἐσπευσμένο "κλείσιμο" ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ποδοπατῶντας μὲ πρωτοφανῆ ἀδιαφορία τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ τὰ ἀπαράγραπτα συμφέροντα τῆς πατρίδος; Ἂν αὐτὸ δὲν λέγεται ξεπούλημα, πῶς λέγεται;
    Μετὰ τὴν ταπεινωτικὴ ὑποχώρησί μας στὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκοπιανοῦ κρατιδίου, μετὰ τὴν ἄνευ ὅρων ἀποδοχὴ τῆς μισελληνικῆς καὶ ἀνέκαθεν δορυφόρου τῆς Ἀγκύρας Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., παραδίδουμε τώρα ἄνευ ὅρων καὶ τὴν μαρτυρικὴ Κύπρο; Ἐξέλιπαν ἀκόμη καὶ οἱ ...Ἐρινύες;
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνσις Ἐξωτερικῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου