Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ενίσχυση των Τομέων της ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Ενίσχυση των Τομέων της ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Δ.
      Ανακοινώνεται στα Μέλη της Κιβωτού ότι ύστερα από συνεργασία με τον Κοσμήτορα της Κιβωτού θεωρήθηκε τόσο αναγκαία αλλά και δυνατή η διεύρυνση συμμετοχής των Μελών μας, τα οποία θα μπορούν
πλέον της γενικής δημιουργικής συμμετοχής τους στο έργο της Κιβωτού να ασχοληθούν ιδιαίτερα και με πιο εξειδικευμένα θέματα Τομέων μας. 
      Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Κοσμητείας,  με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων των προτεινόμενων Μελών, όπως και του ΔΣ της Κιβωτού αποφασίσθηκε να ενισχυθούν περαιτέρω οι Τομείς με τη  συμμετοχή των παρακάτω Μελών μας:
  Τομέας  Στρατηγικών  και  Αμυντικών Θεμάτων: Στρατηγός  εα. Γκίνης Κωνσταντίνος , επίτ. Α/ΓΕΣ
  Τομέας Πολιτισμού και Τεχνών: Καθηγητής Καραφωτιάς Παναγιώτης
   Τομέας Αγωγής και Ηθικής: Ειδικός Ερευνητής Βασιλειάδης Ιωάννης και Υφηγητής-Παιδίατρος Μόρφης Λεωνίδας.
   Τομέας Καταπιστεύματος: Αντιστράτηγος εα Παδουβάς Κωνσταντίνος, Αντιστράτηγος εα Ασλανίδης Ιωάννης και Αντιστράτηγος εα (ΕΛΑΣ) Τασιόπουλος Νικόλαος.
  Τομέας Έρευνας και Ολιστικής Σύνθεσης Νέων Ιδεών: Αντιστράτηγος εα. Πιτσόλης Νικόλαος, Αντιναύαρχος εα Παλιάτσος Δημήτριος,  Οικονομολόγος  Πατινιώτης  Ιωάννης  και  Μηχανολόγος
Κωνσταντινίδης Κων/νος
    Εκτιμάται ότι με τη συμμετοχή των νέων μελών θα πολλαπλασιαστεί τόσο η ποιότητα όσο και ο όγκος του παραγόμενου πνευματικού έργου. 
    Εξυπακούεται ότι η διεύρυνση-εμπλουτισμός των Τομέων συνιστά μόνιμο μέλημά μας και θα συνεχίζεται με νέες προτάσεις εθελοντικής συμμετοχής, τις οποίες με ξεχωριστή χαρά αναμένουμε.
                                                  Δημήτρης Κ. Μπάκας
                                                             Πρόεδρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου