Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Διεκδίκηση της αντισυνταγματικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.Διεκδίκηση της αντισυνταγματικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα, διακινδυνεύοντας να θεωρηθεί διαφήμιση γραφείου με το οποίο δεν έχω την παραμικρή σχέση, το αναρτώ για ενημέρωση και πιθανές ενέργειες.
Το έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου
            Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3865/2010 του πρώτου Μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της μικτής σύνταξης με κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 10%, σε 250.000 περίπου συνταξιούχους του δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων), με σύνταξη από 1.400,00 ευρώ και άνω. Η παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ. (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουμπαράς» των ταμείων.
            Με το Ν. 4002/2011 οι ανωτέρω συντελεστές παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό από 3% έως και 14%. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος της διαφοράς αναφέρεται ότι η μηνιαία παρακράτηση για μικτή σύνταξη Ταξιάρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74 ευρώ !!!
            Πρόσφατα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. Όμως, παράλληλα,  έκρινε ότι η απόφαση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, για όσους ΔΕΝ προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι από την 08.02.2017 και εντεύθεν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι εκείνοι που δεν έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα δικαστικώς, προκειμένου να διεκδικήσουν την μηνιαία κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα από 08.02.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης) και πριν, δεν δύνανται πλέον να την διεκδικήσουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
             Παρόλα αυτά, υφίσταται δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης της μηνιαίας κράτησης εισφοράς αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 01.08.2010 έως 08.02.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης), μέσω άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
             Το κόστος για την άσκηση της προσφυγής αυτής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανέρχεται στο ποσό των 75 ευρώ, ενώ αμοιβή για το γραφείο μας προβλέπεται μόνο μετά την αίσια έκβαση της σχετικής διεκδίκησης και την είσπραξη από τους εντολείς μας του διεκδικούμενου ποσού, συνίσταται, δε, σε ένα ποσοστό επί του ποσού, το οποίο θα εισπραχθεί.
             Εάν λοιπόν, μέχρι σήμερα, δεν έχετε κινηθεί δικαστικώς ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, για τη διεκδίκηση της μηνιαίας κράτησης εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στη σύνταξή σας ήδη από 01.08.2010, και εφόσον επιθυμείτε να ασκήσουμε την ως άνω προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, τα κάτωθι έγγραφα :
                  1. Την συνημμένη εξουσιοδότηση, αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία και θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από κάποιο ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (Σχετικό έγγραφο Α).
                  2. Το συνημμένο συμφωνητικό περί της οικονομικής μας σχέσης, αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία και θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από κάποιο ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (Σχετικό έγγραφο Β).
                   3. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου με θέμα «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)», με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2010, δυνάμει του οποίου και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, σας γνωστοποιήθηκε, αφενός μεν ότι θεσπίστηκε από 1 – 8 – 2010 μηνιαία κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), αφετέρου δε ότι σας παρακρατήθηκε αναδρομικά το ποσό της εισφοράς που αναλογούσε στην σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2010, σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου 2010.
                   4. Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης από το έτος 2012 και εφεξής (όσα έχετε).
                   5. Αποδεικτικό κατάθεσης του προκαταβλητέου ποσού εξόδων των 75 ευρώ, με αναγραφή του ονόματος καταθέτη, στον υπ’ αρ: 6004-121572-548 IBAN: GR 71 0171 0040 0060 0412 1572 548 λογαριασμό, τον οποίο τηρεί το  γραφείο μας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
        Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι εάν μέχρι σήμερα δεν έχετε διεκδικήσει τα αναδρομικά σύνταξης του υπολοίπου 50%, λόγω των μειώσεων του Ν. 4093/2012, κατόπιν και της με αρ. 1128/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας υφίσταται ακόμα δυνατότητα διεκδίκησης μέσω της άσκησης αγωγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
        Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση
Για το Δικηγορικό Γραφείο
Δ – Ν. Αναγνωστόπουλου & Συνεργατών
Οι Δικηγόροι
Ν. Δ. Αναγνωστόπουλος
Αλίκη Κ. Γιάνναρου
Αγγελική Λ. Ψύχα
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. – Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 - 114 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 64 70 485 – 8, FAX: 210 64 59 679
e-mail: info@dnalaw.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου