Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ὁ πιστὸς φίλος.( Πιστεύω τῷ φίλω )ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ὁ πιστὸς φίλος.( Πιστεύω τῷ φίλω )
Αναγνωστικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης του Γεωργίου Ζούκη
     Πρίν από και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια ( δεν θέλω να τα  μετρήσω ), στην Α΄Γυμνασίου, αρχίσαμε να κάνουμε Αρχαία Ελληνικά, φυσικά ξεκινώντας από τα εύκολα.
    Το πρώτο σχετικό βιβλίο που πήραμε, ήταν το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, του Γεωργίου Ζούκη, που πρωτοδιδάχθηκε το 1954 και όλοι μας θυμόμαστε το πρώτο μάθημα, τον «πιστό φίλο».   Όλοι μας, θυμόμαστε πως ξεκινούσε, αλλά το υπόλοιπο δεν μας ερχόταν στην μνήμη.
    Για το λόγο αυτό, βάζω σήμερα το πρώτο μάθημα Αρχαίων Ελληνικών, όπως το διδαχθήκαμε.
    Φυσικά, δεν ενδείκνυται για τους ιδεοπαρμένους ισοπεδωτές που μας κατακλύζουν, γιατί εμείς τους δώσαμε αυτό το δικαίωμα.
    Απολαύστε το, καθώς και τα ηθικά διδάγματά του.
Ανδρέας
Πιστεύω τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις.
Ο φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις καὶ κινδύνοις οὐ λείπει.
Τοῖς τῶν  φίλων  λόγοις  ἀεὶ  πιστεύομεν. 
Εἰ  κινδυνεύετε,  ὦ φίλοι,  τοὺς  τῶν  ἀνθρώπων  τρόπους  γιγνώσκετε·  οἱ  μὲν γὰρ ἄπιστοι φίλοι οὐ μετέχουσι τοῦ κινδύνου, οἱ δὲ πιστοὶ συγκινδυνεύουσι  τοῖς  φίλοις. 
Πιστοῖς  φίλοις  μᾶλλον  ἢ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ πιστεύομεν.
Οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι καὶ ἐν κινδύνοις ἀεὶ ἀγαθὸν ἔχουσι θυμόν· τῷ γὰρ θεῷ πιστεύουσιν.
῏Ω φίλε, ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους οὐ λείπει.
Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ πλούτῳ μᾶλλον ἢ τῷ θεῷ πιστεύουσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου