Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Τα τελευταία χρόνια πολύς θόρυβος γίνεται και αρκετά κείμενα έχουν δημοσιευθεί στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα ιδιωτικών πανεπιστημίων.
    Στο Σύνταγμά μας ρητά και με σαφήνεια καθορίζεται ότι·    η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται” {παρ. 8 άρθρου 16}.
    Η απαγόρευση της σύσταση ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει ως συνέπεια την μετανάστευση ικανού αριθμού φοιτητών, κυρίως προς τις χώρες της Ευρώπης, για ανώτατες σπουδές με άμεσο επακόλουθο αφ’ ενός μεν την εξαγωγή σημαντικών οικονομικών πόρων, κατά την σημερινή δεινή οικονομική συγκυρία της Πατρίδας μα, αφ’ ετέρου δε την απώλειαν επιστημονικού δυναμικού, λόγω της παραμονής του στις χώρες σπουδών.
    Προς άρση των δυσμενών αυτών αποτελεσμάτων, αλλά και την δυνατότητα προσέλκυσης ξένων πανεπιστημίων και φοιτητών  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως αναθεωρηθεί η προμνημονευόμενη διάταξη και διατυπωθεί, κατά τρόπον ώστε “να επιτρέπεται η σύσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους”.
    Με την προτεινόμενη τροποποίηση το περιεχόμενο του άρθρου 16, που αφορά στον βασικό σκοπό της παιδείας, ήτοι “την  ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες” {παρ. 2} δεν μεταβάλλεται και εξακολουθεί ως κατευθυντήριος διάταξη καθορίζεται το περιεχόμενο της διδασκαλίας.
    Σήμερα, που η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει κρίση θεσμική, κρίση αξιών και κρίση οικονομική, οι οποίες επιδρούν σημαντικά στην πνευματική αλλοίωση των ανθρώπων, είναι ανάγκη, όπως διατηρήσουμε και ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μας στο θεσμό της παιδείας, που είναι το θεμέλιο για το μέλλον της χώρας.
    Η παιδεία μπορεί όχι μόνον να ανακόψει την πτωτική πορεία, αλλά και να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ανοδική τοιαύτη. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια εύρωστη και δημιουργική κοινωνία, ανθηρή οικονομία και κοινωνική δικαιοσύνη για ανάπτυξη και ελπιδοφόρο μέλλον.
    Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την φυγή των νέων με την δημιουργία των επιστημονικών δυνατοτήτων και προϋποθέσεων σπουδών τους στην Πατρίδα. Χρειάζεται σχέδιο με τόλμη και λογική, που να κρατάει ανοικτούς τους δρόμους προς το μέλλον και να ανταποκρίνεται στα ιδεώδη, στις προσδοκίες, στις ανάγκες και στις ελπίδες της κοινωνίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου