Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Στο άρθρο 110 του Συντάγματος καθορίζονται ρητά και με σαφήνεια οι μη αναθεωρητέες διατάξεις αυτού.
    Σύμφωνα και με τις θέσεις – απόψεις έγκριτων επιστημόνων {Καθημερινή 3 – 4 Ιουνίου 2017} συμπεραίνεται ότι οι μη αναθεωρητέες διατάξεις που έχουν αυξημένη ισχύ και υπερισχύουν των λοιπών, που δύνανται να αναθεωρηθούν.
    Εφ’ όσον η παραπάνω θέση γίνεται αποδεκτή ένα καίριο, απλό, εύλογο και αφελές ερώτημα γεννάται. Ισχύει και είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος; {Ποινική Δίωξη Υπουργών ή Υφυπουργών}. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ειδικής δίωξης, ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης κατά των κυβερνητικών μελών με άμεση συνέπεια την παραβίαση της αρχής της ισότητας “οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου” {παρ. 1 άρθρου   4 Συντάγματος}.
    Είναι γνωστόν από τα παλαιότερα συντάγματα, ότι ο θεσμός της ευθύνης Υπουργών ή Υφυπουργών είναι ουσιώδης και θεμελιώδης συνταγματικός θεσμός και αποτελεί εγγύηση της πολιτικής ελευθερίας. Οι υπουργοί υπέχουν τριπλή ευθύνη, ήτοι ποινική, αστική και κοινοβουλευτική. Οι μεν δύο πρώτες εκδικάζονται ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, η δε τρίτη εκτυλίσσεται εντός της Βουλής. Η κοινοβουλευτική ευθύνη των Υπουργών στηρίζει το κοινοβουλευτικό κυβερνητικό σύστημα, είναι ηθική ή πολιτική και δεν προσδιορίζεται από νομικούς κανόνες {Συνταγματικό Δίκαιο, Χρ. Σγουρίτσα}.
    Στο προς αναθεώρηση Σύνταγμα θα πρέπει να διευκρινίζεται  ότι· “αδικήματα άσχετα προς τα δημόσια καθήκοντα των Υπουργών δεν υπάγονται στην κοινοβουλευτική ευθύνη αυτών”. Σήμερα, σε εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας, αλλά και του υπέρτατου    κανόνα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι,  εφ’ όσον αναθεωρηθεί το άρθρο 86, να τροποποιηθεί και περιληφθεί διάταξη ότι· “ποινική δίωξη κατά μέλους της Κυβέρνησης ασκείται από την Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου…” {Προσχέδιο Ενός Καινοτόμου Συντάγματος, Καθημερινή Κυριακής 5 Ιουνίου 2016}.
    Με την προτεινόμενη διάταξη εξομοιώνεται η ποινική ευθύνη των Υπουργών ή Υφυπουργών με εκείνη του κοινού πολίτη και ορίζεται ότι την δίωξη εναντίον τους δεν ασκεί η Βουλή, αλλά η κατηγορούσα αρχή, εν προκειμένου η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η εκδίκαση των υπουργικών αδικημάτων ανατίθεται στο Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι σε ειδικό, όπως σήμερα, και η παραγραφή τους αφήνεται στον κοινοβουλευτικό νομοθέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου