Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΑΣΥΛΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Είναι γνωστόν, ότι η νομική θέση των βουλευτών προσδιορίζεται από το Σύνταγμα, το οποίο τους παρέχει ειδική προστασία. Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι “Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος” {παρ. 1 άρθρου 62}
    Η ειδική προστασία καλύπτει κάθε καταδιωκτική ενέργεια κατά του βουλευτού και για κάθε αδίκημα. Κατά συνέπεια αποκλείεται όχι μόνον η σύλληψη και η φυλάκιση του βουλευτού, αλλά και κάθε ανακριτική πράξη, που στρέφεται κατά του προσώπου του, όπως απαγγελία κατηγορίας ή κλήση προς απολογίαν. Είναι αδιάφορον σαν το αδίκημα είναι κακούργημα, πλημμέλημα ή πταίσμα {Συνταγματικό Δίκαιο, Χρ. Σγουρίτσα}.
    Σήμερα, ο θεσμός της βουλευτικής ασυλίας, που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα έχει διευρυνθεί υπερβολικά. Συνεπώς είναι ανάγκη, όπως περιορισθεί αυστηρά και κατ’ αποκλειστικότητα στα αδικήματα, που ο βουλευτής διαπράττει κατά την διάρκεια της θητείας του και αφορούν στην βουλευτική του δραστηριότητα.
    Προς περιορισμό και εξειδίκευση του περιεχομένου της βουλευτικής ασυλίας  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως περιληφθεί στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα, διάταξη, με την οποία να προβλέπεται  ότι· “Βουλευτική ασυλία παρέχεται από τη Βουλή μόνο μετά από αίτηση του Βουλευτού που διώκεται και μόνον για πράξεις ή παραλείψεις, που συνδέονται άμεσα με την πολιτική – βουλευτική του δράση” {Προσχέδιο Ενός Καινοτόμου Συντάγματος}.
    Με την προτεινόμενη ρύθμιση – τροποποίηση οι βουλευτές θα μπορούν να διωχθούν για τις αξιόποινες πράξεις, που διαπράττουν, όπως όλοι οι πολίτες. Μόνον  οι ίδιοι, αν νομίζουν ότι διώκονται για πολιτικούς λόγους, θα δύνανται να ζητήσουν από την Βουλή τη χορήγηση βουλευτικής ασυλίας.
    Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση υποθέσεων των βουλευτών είναι το Εφετείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου