Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από την έκτιση συνήθων πειθαρχικών ποινών το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από την έκτιση συνήθων πειθαρχικών ποινών το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και ΣΑ.
    Με ανακοίνωσή της Προεδρίας απαλλάσσονται οι τιμωρημένοι στρατού και σωμάτων ασφαλείας.  
    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, με την ευκαιρία της πρώτης του Νέου Έτους 2018, απαλλάσσει, όλους τους τιμωρημένους με πειθαρχικές ποινές αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές των Σχολών αυτών -όπου δύναται εφαρμοσθεί - από την έκτιση του υπολοίπου των πειθαρχικών ποινών.
    Η απαλλαγή θα ισχύσει από 31 Δεκεμβρίου 2017 για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου