Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Τοπικά Συμβούλια - ΔημοσκόπησηΤοπικά Συμβούλια - Δημοσκόπηση
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ)
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - ΝΠΔΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛ.-ΦΑΞ 24210-28902
e.mail : eaasvolou@gmail.com
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 49, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ  : ΕΑΑΣ/Γραμματεία                                                                     Βόλος, 28 Δεκ 2016
                                                                                                                   Φ. 000/ 18 /222
ΚΟΙΝ. : Μέλη ΔΣ/ΕΑΑΣ,                                                                            Σ. 123
             Παραρτήματα ΕΑΑΣ,                                                                    Συν.: Το (α) σχετικό
ΘΕΜΑ  :  Οργάνωση (Τοπικά Συμβούλια - Δημοσκόπηση)
Σχετικ.:  α. Το από 2.12.2106 Υπόμνημα Υπτγου ε.α. Γκουζή Αθανασίου
               β. Φ.000/22/  171/Σ. 99/2 Δεκ 2016 /ΕΑΑΣ/Παράρ.Ν.Μαγνησίας
               γ. Το 19-10.19-12-2016  Ηλεκ. Μήνυμα Αντγου ε.α.Σταθοπούλου Β.
          1.     Όπως είναι γνωστό, μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιου (ΔΣ) της ΕΑΑΣ, προτείναμε -με βάση την ανάλυση και τις τεκμηριώσεις του (α) σχετικού- με το (β) όμοιο (και για τέταρτη φορά από το 2008), τη διενέργεια δημοσκόπησης (μυστικής) με κάλπη, για την ανάδειξη  των  μελών των  Τοπικών  Συμβουλίων (ΤΣ),  δεδομένου ότι το ΝΔ 1171/72 δεν είχε  τροποποιηθεί, ώστε τελικά  (τα  μέλη των ΤΣ που  -σύμφωνα με το ΝΔ- θα διορίζονταν από το ΔΣ/ΕΑΑΣ) να προκύπτουν από τις προτιμήσεις και επιλογές των μελών του κάθε Παραρτήματος.
         2.     Με το (γ) σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά του,  το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ Αντγος  ε.α. Σταθόπουλος  Βασίλειος,  μας ενημέρωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 19ης Δεκ 2016, αποφασίσθηκε -κατά πλειοψηφία-  η διενέργεια δημοσκόπησης  με κάλπη, ταυτόχρονα με τις εκλογές (19.2.2017) της ΕΑΑΣ,  με τις ίδιες  εφορευτικές  επιτροπές και τον ίδιο εκλογικό κατάλογο, για την ανάδειξη των μελών των ΤΣ, από το ΔΣ/ΕΑΑΣ, με διαδικασία που θα καθοριστεί σύντομα.
          3.    Μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί  απόσπασμα του Πρακτικού, ούτε είδαμε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, ίσως λόγω μη επικύρωσής του (κατά την προβλεπόμενη διαδικασία), και, προφανώς, αναμένεται η σύνταξη και η έκδοση των οδηγιών για την ως ανωτέρω διαδικασία. 
          4.     Προσπαθώντας να συμβάλουμε {διότι μας απασχόλησε το θέμα όχι περιστασιακά, αλλά επανειλημμένα και από το 2008, και διότι ανάλογες πρωτοβουλίες  πήραμε, ως (β) σχετικό, το 2011 και το 2014} στον επιτυχή καθορισμό της διαδικασίας της δημοσκόπησης, προτείνουμε όπως :
                  α.  Στην "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ" μην. Δεκεμβρίου 2016 και με ιδιαίτερη έντονη  επισήμανση,  ίσως στη σελ. 3,  καταχωρηθεί, είτε το κείμενο του μηνύματος  του Αντγου  ε.α. Σταθοπούλου Βασιλείου  (το παραθέτουμε στο τέλος  για διευκόλυνση),  είτε  αντίστοιχο κείμενο  (έστω και αν δεν έχει επικυρωθεί ακόμη, λόγω των  αργών γραφειοκρατικών  διαδικασιών,  το Πρακτικό), όπου θα τονίζεται, αφενός μεν  ότι στα Παραρτήματα θα διενεργηθεί η δημοσκόπηση με κάλπη και αφετέρου ότι  οι επιθυμούντες  να διορισθούν στα ΤΣ  και  να  είναι υποψήφιοι στη δημοσκόπηση,  πρέπει να καταθέσουν στο Παράρτημά τους δήλωση με βιογραφικό τους, κατά τα υποδείγματα των υπό έκδοση οδηγιών (και τα αυτονόητα -αφού το ΝΔ δεν τροποποιήθηκε-  περί του ότι  δεν δεσμεύεται το ΔΣ κλπ.κλπ). Εκτιμούμε ότι επιβάλλεται αυτή η δημοσίευση, γιατί -όπως  έχουμε  αναφέρει τόσες φορές στο παρελθόν- η ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, εξακολουθεί να παραμένει το κύριο μέσο ενημέρωσης (αν θέλουμε να υπάρχει ενημέρωση)  όλων των μελών (και όχι μόνον αυτών που διαθέτουν fb, mail κττ.),  κάθε  Παραρτήματος  ιδίως αυτών με σημαντικό (λ.χ. άνω των 300) μελών.
                     β.  Στις υπό έκδοση οδηγίες :
                           (1)  Διευκρινισθεί ότι:
                                  (α)  Ο διορισμός των μελών των  ΤΣ, θα γίνει από το νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ,  που θα προκύψει από τις εκλογές της 19ης Φεβ 2017.
                                   (β) Οι υποψήφιοι της δημοσκόπησης για το ΤΣ, δεν μπο-ρούν να είναι και μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.
                                   (γ)  Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στα ΤΣ, αλλά δεν θέλουν, για τους δικούς τους λόγους, να εκτεθούν ως υποψήφιοι στη δημοσκόπηση, μπορούν να καταθέσουν στο Παράρτημά τους δήλωση και βιογραφικό, το αργότερο, μέχρι την 6η-12.00-Μαρ-2017, αμέσως μετά την οποία το Παράρτημα θα αποστείλει στην ΕΑΑΣ, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
                           (2)   Ορισθεί  ως τελικός  χρόνος  κατάθεσης  των δηλώσεων συμμετοχής η 14η-12.00-Φεβ-2017, ώστε -με δεδομένο ότι για πρώτη φορά θα διενεργηθεί δημοσκόπηση- να υπάρξει αρκετός χρόνος για αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και προετοιμασίας των Παραρτημάτων (φωτοτυπική αναπαραγωγή του ψηφοδελτίου, σφράγιση, μονογραφή κλπ). Μετά την 12ηΩ, τα Παραρτήματα ενημερώνουν την ΕΑΑΣ, με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις κατατεθείσες υποψηφιότητες.
                            (3)    Περιληφθούν, κατά τα λοιπά, τα όσα προτείνονται στο (α) σχετικό Υπόμνημα, παράγρ. 17 κ.ε.  (επισυνάπτεται για διευκόλυνση).                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                   Υπτγος ε.α. Οικονομ.
                                                                                                                                  Αθανάσιος.Κ.Γκουζής                                                                               
                                                                                                                                      Βόλος, 2 Δεκ 2016
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΕΩΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΠΟΣ
      - Με το παρόν Υπόμνημα επιδιώκεται, μέσα στο υφιστάμενο νομικό και πραγματικό περιβάλλον δράσης ή και αδράνειας των αποστράτων αξιωματικών της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ), να προβληθεί ο τρόπος αναδείξεως των μελών του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) του Παραρτήματος, έτσι ώστε να αποτελεί την έκφραση της προτιμήσεως των μελών για κάθε υποβαλλόμενη υποψηφιότητα.
      - Ο τρόπος αυτός δεν είναι ανάδειξη με εκλογές ,αφού δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη, ώστε να ισχύουν το υποχρεωτικό τους και  όλες οι συναφείς συνέπειες, πλην όμως στην παρούσα φάση, παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποδειχθεί και στην πράξη η διακηρυχθείσα πρόθεση  πολλών υποψηφίων ( και το 2008 και το 2011 και το 2014) Προέδρων κλπ , για τον τρόπο αναδείξεως  των Τ.Σ. Ομοίως και προηγουμένων ΔΣ/ΕΑΑΣ, όπως γράφτηκε  και στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ (φύλλο Ιαν. 2006, σελ. 24).
      ( Τα όσα παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν στο Παράρτημα Ν. Μαγνησίας , για το οποίο  έχουμε στοιχεία  και όπου τα ενεργά μέλη υποστηρίζουν σε ποσοστό περίπου 90% τις απόψεις μας).
ΤΙ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Κατά τον ισχύοντα ειδικό νόμο (άρθ. 5 ΝΔ 1171/72, περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ) Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 του Ν. 1911/90), οι Ενώσεις διοικούνται από 11μελή διοικητικά συμβούλια (ΔΣ), που συγκροτούν οι πλειοψηφούντες, ύστερα από τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη νόμου :
       α. Τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας εκλογής του ΔΣ, για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία σήμερα για την ΕΑΑΣ είναι η Φ959.4/28/613113/Σ3038/23.5.2005(ΦΕΚ Α’810/05).      
       β. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι βαθμού Αντγου ή Υπτγου Στρατού Ξηράς και σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας από αξκούς αυτών των βαθμών εκλέγονται οι πλειοψηφούντες Ταξχοι ή Ανώτεροι .
    Για τα  Τ.Σ. των Παραρτημάτων  δεν προβλέπεται απευθείας ανάδειξή τους  κατόπιν εκλογών, αλλά διορισμός τους από το ΔΣ/ΕΑΑΣ (το αιρετό) ,από  το σύνολο των μελών (και μόνον) του Παραρτήματος.   Με την απόφαση διορισμού ορίζονται  ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη των ΤΣ, που στη συνέχεια επιλέγουν τον Γραμματέα και τον Ταμία του Τ.Σ.    
     Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής : 
            α. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση διενέργειας εκλογών (αρχαιρεσιών) για τα Τ.Σ..
            β. Υπάρχει σαφής διατύπωση για ΔΙΟΡΙΣΜΟ των Τ.Σ. από το ΔΣ/ΕΑΑΣ.
            γ. Ο διορισμός γίνεται από το σύνολο των μελών του Παραρτήματος.
Για το διορισμό του Τ.Σ. κάθε Παραρτήματος,  μετά από δημοσίευση στην ΕΗ, ζητείται εγγράφως από όσους επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσία προέδρου ή αντιπροέδρου ή μέλους, η υποβολή  υπεύθυνης δηλώσεως και από το ΔΣ/ ΕΑΑΣ (Έδρα) γίνεται η τελική επιλογή –διορισμός.
       Με τη διαδικασία αυτή, είναι προφανές ότι δεν υπολογίζεται η γνώμη των μελών του Παραρτήματος για τους υποψηφίους, αφού –συχνά- τα μέλη  αυτά ούτε ποιοι εκδήλωσαν  υποψηφιότητα γνωρίζουν. Έτσι, όμως, αγνοείται το ουσιαστικό κριτήριο επιλογής, δηλαδή το τί προκρίνουν οι εδώ διαβιούντες και άμεσα ενδιαφερόμενοι και, όπως πολύ συχνά έχει συμβεί, η τελική επιλογή μπορεί να γίνεται με άλλα κριτήρια, όπως π.χ. γνωριμίας, συνυπηρέτησης, ίδιου Ο-Σ κλπ.
        Σήμερα, πανελλαδικά  και ιδιαίτερα στο Βόλο, θεωρείται αυτονόητο ότι – πλην  των ενοριακών επιτροπών  και των κομματικής συνθέσεως συμβουλίων διαφόρων  νομικών προσώπων – τα Συμβούλια των ΝΠΔΔ  (Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων , Ιατρικών, Δικηγορικών κλπ Συλλόγων, ΟΤΑ, κλπ)  εκλέγονται και ΔΕΝ διορίζονται. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει ευρέως και στα ΝΠΙΔ (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσμοι επαγγελματιών, όμιλοι κλπ) .
          Στην περιοχή του Ν. Μαγνησίας  λειτουργούν και έχουν σημαντικές δραστηριότητες, τα εξής συγγενή με μας (μέλη με ιδιότητα μονίμου στελέχους) νομικά πρόσωπα :
             α. Ένωση Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), ΝΠΔΔ, Παράρτημα Βόλου, με 650  περίπου μέλη και 5μελές Τ.Σ.
              β. Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑΣΑ), ΝΠΙΔ, με 430 περίπου μέλη (από τα οποία 75 Αξκοί και Ανθνόμοι είναι και μέλη της ΕΑΑΣ) και με 7μελές αιρετό ΔΣ,
              γ. Ένωση Αποστράτων Αξκών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, ΝΠΙΔ, με 69 μέλη (6 είναι και δικά μας μέλη), έδρα τον Αλμυρό και 7μελές αιρετό ΔΣ.
        Από τα ανωτέρω, η ΕΑΑΑ / Παρ. Βόλου, διέπεται από τις διατάξεις του ίδιου με μας ειδικού νόμου (του άρθρου 5, που προαναφέραμε), που δεν προβλέπει εκλογές για Τ.Σ. πλην όμως, τις διενεργούν (άτυπα), ταυτόχρονα με αυτές του ΔΣ, μετά από έγκαιρη δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΑΑΑ «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» των υποψηφίων (με ή όχι βιογραφικά/στόχους), κατά Παράρτημα και επακολουθεί ο διορισμός (από το ΔΣ/ΕΑΑΑ) ως Τ.Σ., αυτών που πλειοψηφούν.      
        Κατά τις εκλογές για το ΔΣ / ΕΑΑΣ της 23.2.2008, της 26.2.2011 και της 23.2.2014, Πανελληνίως ψήφισαν, όπως είναι γνωστό, λιγότερα από τα αναμενόμενα μέλη.  Αντίθετα, στο Παράρτημα Βόλου είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή (σε σχέση με τις εκλογές του 2005, που αναλάβαμε!).
       Η μεγάλη αυτή συμμετοχή, από όσο γνωρίζουμε έφερε το Παράρτημά μας σε  υψηλή σειρά (ως ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με τη δύναμη του Παραρτήματος), αποδεικνύοντας έτσι ότι εδώ υπάρχει ζωηρή εκλογική συνείδηση. Άλλωστε, την 26.2.2011, σχεδόν όλοι, πριν την αποχώρησή τους, πήραν μέρος και στην άτυπη δημοσκόπησή μας με κάλπη και σε ποσοστό περί το 90%, εκφράστηκαν υπέρ της ανάδειξης και του ΤΣ με θεσμοθετημένες εκλογές ή με μια  μορφή δημοσκόπησης (μέχρι να τροποποιηθεί ο νόμος). Ομοίως και κατά τις εκλογές της 23.2.2014, σε όμοια δημοσκόπηση.
       Επιπρόσθετα,  επισημαίνουμε ότι σε μια περιοχή, με έντονη την εκλογική συνείδηση όπως ο Βόλος, τόσο κατά την παρουσία μας στις πολλές εθνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όσο και σε πολλές προσωπικές επαφές αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον την έκπληξη και την απορία όσων ακούνε ότι ως Τ.Σ. είμαστε διορισμένοι. Εννοείται ότι, κατά κανόνα, ακολουθεί η σύγκριση με το πώς αναδεικνύονται τα συμβούλια των ε.α. αξκών Αστυνομίας και ιδίως Αεροπορίας (ως κλάδου των Ε.Δ.).
       Περίπου τα ίδια συμβαίνουν και στη γειτονική μας Λάρισα, όπου –να μην ξεχνούμε ότι- κυκλοφορεί και η μεγαλύτερη επαρχιακή εφημερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, με 28.000 φ/ημ.), στην οποία οι εκλογές για τα συμβούλια των συγγενών κλάδων προβάλλονται ιδιαίτερα.
      Η κατάσταση αυτή δεν  είναι κολακευτική για μας και οπωσδήποτε δεν συμβάλλει θετικά στην γενικότερη εικόνα του Τ.Σ. μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η διαδικασία των αρχαιρεσιών θεωρείται αυτονόητη. Και  αυτό γίνεται όχι μόνον στον εκτός αποστράτων κόσμο, αλλά και εντός του χώρου των αποστράτων, τόσο της Αεροπορίας και Αστυνομίας (όπου τα συμβούλια προκύπτουν μετά από εκλογές), όσο και του Στρατού. Σημειωτέον ότι πολλοί ε.α. συνάδελφοι εκτίθενται οι ίδιοι σε εκλογές (π.χ. βουλευτικές, δημοτικές, συλλόγων κλπ) και άλλοι έχουν συζύγους που συμμετέχουν ως αιρετοί πρόεδροι ή μέλη συλλόγων κλπ. Έχουμε την πεποίθηση -αν και δεν μπορούμε τώρα να την τεκμηριώσουμε- ότι μια από τις σαφώς και άλλες αιτίες αποστασιοποίησης των ε.α.  συναδέλφων (ιδίως των νεότερων) είναι και η ανάδειξη των Τ.Σ. με διορισμό και όχι με εκλογές.
ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
     Η ανάδειξη των Τ.Σ. με εκλογές απαιτεί προηγούμενη τροποποίηση του ισχύοντος νόμου, που ρητά προβλέπει διορισμό από το ΔΣ / ΕΑΑΣ. Αν και κατά καιρούς εκδηλώθηκε (από ΔΣ/ΕΑΑΣ) η πρόθεση για τη σχετική τροποποίηση του Νόμου, δεν προέκυψε τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η τροποποίησή του! Λυπηρό και απογοητευτικό το ότι, ούτε και με το νυν (και απερχόμενο) ΔΣ/ΕΑΑΣ!
     Κατά την άποψή μας, μπορούμε να πλησιάσουμε τη διαδικασία των εκλογών, τουλάχιστον μέχρι αυτές να θεσμοθετηθούν, εφαρμόζοντας μια μορφή δημοσκόπησης (Gallup poll) με κάλπη επί συγκεκριμένου ερωτήματος.
       Τεχνικά αυτή η δημοσκόπηση με κάλπη μπορεί να πραγματοποιηθεί,  ως εξής :
          α. Το ΔΣ / ΕΑΑΣ αναζητεί τις δηλώσεις όσων επιθυμούν να προσφέρουν στο Τ.Σ. (δημοσίευση και στην ΕΗ), τη συγκέντρωση των οποίων δηλώσεων αναθέτει στο Παράρτημα
          β. Οι δηλώσεις αυτές κατά θέση (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Μέλη) καταχωρίζονται από το Παράρτημα σε κατάσταση επιθυμούντων τον διορισμό τους στο Τ.Σ. (Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι υποψήφιο για μία, δύο ή και για τις τρεις θέσεις (Επιθυμητή η εν συνεχεία δημοσίευση στην ΕΗ, ίσως και με βιογραφικά).
          γ. Στην ίδια κατάσταση, κάτω από τον τίτλο της και πριν από την παράθεση των ονομάτων, καταχωρείται το ερώτημα της μορφής : «Ποιόν προκρίνετε (ή επιλέγετε ή επιθυμείτε ή κρίνεται πλέον κατάλληλο ή ό,τι παρεμφερές) για Πρόεδρο, για Αντιπρόεδρο και ποιους για μέλη του Τ.Σ.; Σημειώσατε √ σε ένα πλαίσιο έναντι της επιλογής σας για (Π) και (Α) και μέχρι δύο στα πλαίσια για μέλη». ( Με τις δύο επιλογές, αποφεύγεται η τυχόν κατευθυνόμενη προτίμηση υποψηφίου από ψηφοφόρους που ίσως ομαδοποιούνταν αν υπήρχε μόνον μία επιλογή και, επιπλέον, αποτρέπονται πιθανές παρεξηγήσεις. Δύο προτιμήσεις στον ίδιο υποψήφιο καθιστούν άκυρο το ψηφοδέλτιο).  Υπόδειγμα της καταστάσεως στην Προσθήκη «1».
         δ. Προσκαλούνται τα μέλη του Παρ/τος σε συγκεκριμένη ημερομηνία για να δηλώσουν την προτίμησή τους. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται (με έκδοση Δελτίου Τύπου) και στις  ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την εν λόγω ημερομηνία. Η πρόσκληση αυτή δεν απαιτείται, αν η δημοσκόπηση με κάλπη διεξαχθεί την ίδια ημερομηνία κλπ. με αυτή των αρχαιρεσιών για το ΔΣ/ΕΑΑΣ.
         ε.  Για τον έλεγχο όσων προσέλθουν, χρησιμοποιούνται όπως και στις τελευταίες (23-2-14) εκλογές, η υπηρεσιακή ταυτότητα και ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος . Με  μέριμνα του απερχομένου Τ.Σ. οι υποψήφιοι για το νέο ΤΣ, μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου, ο οποίος όμως δεν φωτοτυπείται και δεν εξέρχεται του Παραρτήματος.
       στ. Για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (έλεγχος, καταγραφή, καταμέτρηση) συγκροτείται από το Παράρτημα ομάδα εργασίας, το πολύ 3μελής, η οποία εργάζεται όπως στις εκλογές του ΔΣ/ΕΑΑΣ, χωρίς αμοιβή. Εναλλακτικά, μπορεί να τα αναλάβει η ίδια Επιτροπή των εκλογών για το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Εννοείται ότι δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι όμως δύνανται να παρευρίσκονται οι ίδιοι ή με εκπρόσωπό τους, την ημέρα της ψηφοφορίας και, ιδίως, κατά το άνοιγμα των φακέλων και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.
           ζ.  Ο χρόνος της διαδικασίας μπορεί να είναι  ίδιος με αυτόν των  εκλογών για το ΔΣ (π.χ. Σάββατο, 09:30 – 19:00). Με το τέλος της καταμέτρησης και της σύνταξης των Πρακτικών, ακολουθείται ό,τι γίνεται και με τις εκλογές για το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Τα ψηφοδέλτια και ο κατάλογος παραμένουν στο Παράρτημα (για εξέταση πιθανών ενστάσεων), εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το ΔΣ/ΕΑΑΣ.
           ι. Το ΔΣ / ΕΑΑΣ ασκεί το αποκλειστικό του δικαίωμα να διορίσει ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Παραρτήματος είτε τους πλειοψηφίσαντες (που είναι και το ζητούμενο), είτε όποιους αυτό κρίνει.
         ια. Επειδή κατά το άρθρο 5, Παρ. 4  του ισχύοντος Νόμου το Τ.Σ. διορίζεται «από πίνακα του συνόλου των μελών» έχουμε την άποψη ότι δεν τίθεται ζήτημα βαθμού για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, όπως για το ΔΣ, χωρίς αυτό να δεσμεύει το ΔΣ/ΕΑΑΣ, να το ορίσει για ορισμένα Παραρτήματα, λ.χ. με άνω των 300 μελών, ή των Νομών με έδρα Μεραρχία και άνω κλπ.
      Πεποίθησή μας είναι ότι τα μέλη του Παραρτήματος έχουν κάθε δικαίωμα και, βεβαίως, την ικανότητα να εκδηλώσουν την προτίμησή τους για την επιλογή των πλέον καταλλήλων για το Τ.Σ. του Παραρτήματος. ΄Αλλωστε, τα περιθώρια δραστηριοποιήσεως των μελών κάθε Τ.Σ. προσδιορίζονται από τις δεσμεύσεις του Νόμου, που προβλέπει και τον σκοπό λειτουργίας των Παραρτημάτων, καθώς και από τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ΔΣ/ΕΑΑΣ.
      Η διαδικασία αναδείξεως των μελών των Τ.Σ. μετά από μυστική δημοσκόπηση με κάλπη δεν απαιτεί πρόσθετο κόστος για την ΕΑΑΣ (πλην φ/α), ούτε χρειάζεται να προβλεφθούν αποζημιώσεις, ενώ η διενέργειά της την ίδια ημέρα με τις εκλογές για το ΔΣ/ΕΑΑΣ, επιβάλλεται ως η πιο πρακτική επιλογή.
      Ως ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για την εφαρμογή της δημοσκόπησης με κάλπη θεωρούμε ότι μπορεί να ορισθεί το σύνολο των μελών του ΤΣ πλέον 2. Εάν δεν υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι (λ.χ. σε Παρ/τα με μικρό αριθμό μελών ή με μέλη διασκορπισμένα στο Νομό ή επί απροθυμίας συμμετοχής σε "εκλογική" ψηφοφορία κλπ), δεν εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία και ακολουθείται η έως τώρα εφαρμοζόμενη.
      Όπως προαναφέραμε (παράγρ. 12 – 14), στην περιοχή μας, με την αυξημένη εκλογική συνείδηση, αλλά και σε κάθε Πόλη, δεν αντιμετωπίζεται θετικά από τους τρίτους ο διορισμός των μελών των ΤΣ. Ενίοτε δε, οι χαρακτηρισμοί «δοτός», «διορισμένος» κλπ, αγγίζουν τα όρια της «ύβρεως», ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και συνάδελφοι ε.α. Αξκοί  «βλέπουν» τα ΤΣ ακόμη και ως «ενεργούμενα» των εκάστοτε ΔΣ/ΕΑΑΣ!! Προφανώς, δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται απαξιωτικά, ως «δοτοί» κλπ. Αξκοί ε.α. με τίτλους, λαμπρή καριέρα και ήθος. Όθεν, η αλλαγή του τρόπου αναδείξεως των μελών των Τ.Σ. και απ΄ αυτήν την σκοπιά φαίνεται επιβεβλημένη.
ΠΡΟΤΑΣΗ
     Προτείνουμε όπως, ταυτόχρονα, με τις προσεχείς εκλογές στις 19 Φεβ 2017, για το ΔΣ/ΕΑΑΣ εφαρμοσθεί και η διαδικασία αναδείξεως των μελών των ΤΣ, μετά από «άτυπες εκλογές», όπως η δημοσκόπηση με κάλπη.  Αν λόγω της εφαρμογής της για πρώτη φορά εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα, προτείνουμε να εφαρμοσθεί στα Παραρτήματα, των Πόλεων, όπου λειτουργούν και Παραρτήματα της ΕΑΑΑ, για προφανείς λόγους, αλλά εάν και αυτό ακόμη  κριθεί ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή από το Παράρτημα Ν.Μαγνησίας, όπου μάλιστα μπορούν να ορισθούν και παρατηρητές, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων κλπ. Οπωσδήποτε, όμως, να αρχίσει η ανάδειξη των μελών των ΤΣ με βάση την έκφραση προτιμήσεως των ε.α. Αξκών, μελών του Παραρτήματος.
                                                                                                                    Αθανάσιος Κ. Γκουζής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”                                                                               Υποστράτηγος ε.α. Οικονομικ.
Υπόδειγμα Κατάστασης Υποψηφίων για το ΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"  ΣΤΟ Από 2 Δεκ 2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣ ΠΑΡ/ΤΟΣ
(ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΠΗ)
   ΒΑΘΜΟΣ ε.α.                       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        ΕΠΙΛΟΓΗ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Αντιστράτηγος (ΑΣ)                 Αθανάσιος Νέος                                 --------
  Συνταγματάρχης (ΕΜ)             Βασίλειος   Παλαιός                           --------
   ........................................................................
   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ταξίαρχος (ΤΧ)                       Γεώργιος  Ίππου                                  --------
  Συνταγματάρχης (ΤΘ)             Δημήτριος Άγγλος                               --------
   ...........................................................................
  ............................................................................       
    ΜΕΛΟΣ
   Συνταγματάρχης (ΤΘ)            Δημήτριος ΄Αγγλος                              --------
   Ταγματάρχης (ΥΝ)                 Ευαγγελία Ευαγγέλου                           --------
   Λοχαγός (ΠΖ)                        Ζαχαρίας Ζήνωκας                                 --------
   Υπαστυνόμος Β΄                    Ηλίας  Θεώνης                                       --------
   Ανθυπασπιστής (ΜΧ)             Κρέων Λεχάκης                                   --------
   ...................................................................

  ===================================================================
  ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ : Έναν (1) εκ των υποψηφίων για Πρόεδρο, Έναν (1) εκ των υποψηφίων για
                        Αντιπρόεδρο και μέχρι δύο (2) εκ των υποψηφίων για μέλος, σημειώνοντας
                       το σημείο + ή χ, στη θέση "ΕΠΙΛΟΓΗ" έναντι του ονοματεπωνύμου.
 ==============================================================
                                                                                                     Αθανάσιος Κ.Γκουζής
                                                                                                Υποστράτηγος ε.α. Οικονομ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου