Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 309. Η πέρδικα και η γάτα .ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 309. Η πέρδικα και η γάτα .
    Κάποιος αγόρασε μιά πέρδικα και την άφησε στο σπίτι του να τρέχει όπου θέλει. Η πέρδικα έτρεχε πάνω κάτω στην αυλή και μεγαλόφωνα λαλούσε.
    Τότε μιά γάτα του σπιτιού πλησίασε την πέρδικα με εχθρικές διαθέσεις και της λέει:
«Ποιά είσαι εσύ, απο πού βρέθηκες εδώ
 «Με αγόρασε ο νοικοκύρης αυτού του σπιτιού και με έφερε εδώ»
 «Ωστε έτσι!», απάντησε η γάτα, «εγώ μιά ζωή κατοικώ σ' αυτό το σπίτι, σε αυτό το σπίτι με γέννησε η μάνα μου, πολύτιμη στο νοικοκύρη, γιατί έτρωγε τα ποντίκια. Και ωστόσο κάνω ησυχία, ούτε ακούγομαι, ούτε φαίνομαι. Και εσύ αγορασμένη, που τώρα μόλις ήρθες, και τολμάς να γυρίζεις πάνω κάτω μές την αυλή και να φωνάζεις τόσο μεγαλόφωνα;»
    Όποιος είναι καινούργιος σε έναν τόπο, ούτε λόγου δικαίωμα δεν έχει, όχι να διεκδικεί και πολιτικά δικαιώματα ή ισότητα με τους ντόπιους. Και καλά, η πέρδικα έστω αγοράσθηκε απο τον σπιτονοικοκύρη. Πού να ήταν και κανένας παρείσακτος που μπήκε χωρίς να το ξέρει ο νοικοκύρης στο σπίτι και χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Και πού να ήταν κάποιο άλλο ζώο που μπήκε μόνο για να κάνει ζημιά! .
 Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Πέρδιξ καὶ γαλῆ
Πέρδικά τις πριάμενος τρέχειν οἴκῳ
ἀφῆκεν· ἡδέως γὰρ εἶχε τὸ ζῷον.
Κἀκεῖνος εὐθὺς κλαγγὴν ἐξ ἔθους ἄδων
πᾶσαν κατ᾿ αὐλὴν -- ἀκριβεία τῶν -- ᾔει.
Γαλῆ πρὸς αὐτὸν ἐπίβουλος ὡρμήθη,
καὶ πρῶτον εἶπε· Τίς μὲν εἶ, πόθεν ἥκεις;
Ἡ δέ· Ἠγόρασμαι, ἔφησεν, προσφάτως.
Ἐγὼ [χρόνον] τοσοῦτον ἐνθάδε διατρίβω
καὶ με ἔνδον ἔτεκεν ἡ μυοκτόνος [μήτηρ],
ἀλλ᾿ ἡσυχάζω καὶ προσέτι ἀνδύνω.
Σὺ δ᾿ ἄρτι πῶς ὠνητός, ὡς λέγεις, ἥκων,
παῤῥησιάζῃ, φησί, καὶ κατακρώζεις;
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Πρόσφορος ὁ μῦθος πρὸς γέροντας εἰς τιμὴν προκριθέντας καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν κατὰ φθόνον συνεγκλειομένους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου