Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

6.«Μπλόκο» στα πολυτελή αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.«Μπλόκο» στα πολυτελή αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες
    Υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλος κράτος μέλος της ΕΕ θα είναι εφεξής οι κάτοχοι πολυτελών οχημάτων με κοινοτικές πινακίδες που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, ενώ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν ασφαλιστικές και φορολογικές βεβαιώσεις τις οποίες θα κομίζουν στις τελωνειακές αρχές.
    Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της ίδρυσης εικονικών ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία με σκοπό την αγορά οχημάτων μεγάλου κυβισμού τα οποία εν συνεχεία κυκλοφορούν αδασμολόγητα και «ελεύθερα» φορολογικών βαρών στους ελληνικούς δρόμους εξέδωσε απόφαση για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.
    Πρέπει να σημειωθεί πως οι ελληνικές εταιρείες στην Βουλγαρία αυξήθηκαν το 2013 στις 9.000 από 6.000 το 2012. Οι περισσότερες από αυτές είναι εικονικές και ιδρύθηκαν για να δικαιολογούν την ύπαρξη οχημάτων μεγάλου κυβισμού οι κάτοχοι των οποίων γλιτώνουν τον φόρο πολυτελείας, τα τεκμήρια διαβίωσης, τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας, αλλά και τα υψηλά ασφάλιστρα.
    Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου προσώπου Ι.Χ. αυτοκινήτου με κοινοτικές πινακίδες θα πρέπει να προσκομίζεται στην τελωνειακή Αρχή νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή θα προσκομίζεται νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και θα περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.
    Ακόμη, οι κάτοχοι του οχήματος θα πρέπει να κομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    Στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.
    Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.
    Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.
    Μέχρι σήμερα κάποιος μπορούσε να κυκλοφορεί στην Ελλάδα με Ι.Χ. με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας αρκεί να αποδείκνυε πως διαμένει τουλάχιστον έξι μήνες για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους στη χώρα αυτή, αλλά και να προσκόμιζε στις τελωνειακές αρχές το καταστατικό της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα, τη βεβαίωση των αρμοδίων Αρχών για την καταχώρισή της εταιρείας στα εμπορικά μητρώα, καθώς και ένα μισθωτήριο συμβόλαιο του επαγγελματικού χώρου που εδρεύει η εταιρεία. Με τις αλλαγές που επιφέρει η απόφαση του Γ. Μαυραγάνη η κυκλοφορία των πολυτελών οχημάτων «εικονικών» εταιρειών στην Ελλάδα αναμένεται να περιορισθεί σημαντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου