Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

«Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ - ΙΣΡΑΗΛ, ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (3+1), ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Α.ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΙΣΜΕ.


«Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ - ΙΣΡΑΗΛ, ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (3+1), ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Α.ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΙΣΜΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου