Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων για τις συντάξεις χηρείαςΣτο ΣτΕ προσέφυγαν οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων για τις συντάξεις χηρείας
http://www.militaire.gr/
    Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι τρεις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις συντάξεις χηρείας.
    Με την προσφυγή ζητούν :
      -Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως.
      –Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/7.6.2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1605/7.6.2016) και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.
      -Να καταδικασθεί το Δημόσιο στη δικαστική δαπάνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου