Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Τα αποδεικτικά που μειώνουν το φόρο που πληρώνετε.Τα αποδεικτικά που μειώνουν το φόρο που πληρώνετε.
Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να θυμηθουμε ότι «κάποια στιγμή» πρέπει να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δεν θα το αποφύγουμε !
    Μόλις το 25% των φορολογικών δηλώσεων έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής και ενώ υπολείπονται 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
    Οι φορολογούμενοι για ακόμη μία φορά δείχνουν απρόθυμοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, συνέπεια των δραστικών περικοπών των εισοδημάτων τους και αφήνουν για τις τελευταίες ημέρες τη συμπλήρωση της δήλωσης καθώς τα εκκαθαριστικά φέτος θα είναι «τσουχτερά».
    Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ό,τι αποδεικτικό έχουν προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τον φόρο.
    Για παράδειγμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των ιατρικών αποδείξεων ακόμα και τις αποδείξεις δωρεών.
    Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσει και απαντήσεις μεταξύ άλλων, για τις ιατρικές δαπάνες, για το πώς φορολογούνται τα εισοδήματα του εξωτερικού αλλά και τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν.
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες;
Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.
Έξοδα νοσηλείας.
Έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης.
Έξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας.
Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά μέλη.
Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία.
Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή.
Πως αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;
    Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητο ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο (ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.
Μπορούν να εκχωρηθούν τα ανείσπρακτα μισθώματα που αποκτήθηκαν το 2016;
    Όχι, η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας έχει καταργηθεί.   Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μην φορολογηθούν κατά το φορολογικό έτος 2016, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια Εφορία και πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών που έχουν ασκηθεί και που, κατά περίπτωση, υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου