Κυριακή 28 Μαΐου 2017

«Επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών το 1974 στην Κύπρο».Ημερίδα.«Επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών το 1974 στην Κύπρο».Ημερίδα.

Πρόγραμμα Ημερίδας
Επιχειρήσεις Δυνάμεων Καταδρομών το 1974 στην Κύπρο
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, Σάββατο 10 Ιουν 17
Χρόνος
Διάρκεια
Ενέργειες/Θεματολογία
09.00 έως 09.10
10
Χαιρετισμός
09.10 έως 09.30
20
Εισαγωγή Συντονιστού.
Ιστορική αναδρομή κυπριακού ζητήματος
Δρ. Ν Νικολούδης


Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
09.30 έως 10.15
45
1ο Θέμα: Γενική στρατιωτική κατάσταση.
Οργάνωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα Δυνάμεων Καταδρομών. Γενική περιγραφή επιχειρήσεων Μονάδων Καταδρομών στο πλαίσιο της
Εθνοφρουράς. Επιχειρήσεις 31-32-34 ΜΚ.
Αντγος ε.α. Ε Σταμάτης
10.15 έως 10.40
25


2ο Θέμα: Οι επιχειρήσεις των 11/31 ΜΚ και 13/31 ΜΚ στον Κοτζάκαγια και Λάπηθο- Καραβά.
Αντγος ε.α. Α Γαληνός
10.40 έως 10.55
15
Διάλειμμα
10.55 έως 11.45
50
3ο Θέμα: Επιχειρήσεις της 33 ΜΚ
Υπτγος ε.α. Ε Μαντζουράτος
11.45 έως 12.05
20

4ο Θέμα Επιχειρήσεις 33/33 ΜΚ
Σχης ε.α. Β Ροκκάς
12.05 έως 12.15
10

Ερωτήσεις-Συζήτηση
12.15 έως 12.30
15
Διάλειμμα


Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
12.30 έως 13.00
30
1ο Θέμα: Συγκρότημα Α’ ΜΚ (Α’ ΜΚ + Δρία Γ’ ΜΑΚ).  Μεταφορά-Σχέδιο «ΝΙΚΗ». 
Επιχειρήσεις κατά την άμυνα του Α/Δ Λευκωσίας.
Σχης ε.α. Π Κολοκοτρώνης
13.00 έως 13.15
15
2ο Θέμα: Ενέργειες Διμοιρίας Α/Τ της Α’ ΜΚ κατά την μάχη της Λευκωσίας.
Αντγος ε.α. Ν Κοϊμτζόγλου
13.15 έως 13.30
15
3ο Θέμα: Σύγκριση αντιπάλων (μονάδων ειδικών δυνάμεων)
Κ. Σ Βλάσσης
13.30 έως 13.40
10

Ερωτήσεις-Συζήτηση
13.40 έως 13.50
10

Σύνοψη συντονιστή
Δρ. Ν Νικολούδης
13.50 έως 14.00
10
Επίδοση αναμνηστικών-Πέρας Ημερίδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου