Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΚΑΙ  ΕΝΟΠΛΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Είναι γνωστόν, ότι ο κύριος και βασικός πυλώνας της οργάνωσης, ασφάλειας και λειτουργίας του Κράτους είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις {Ε.Δ.} της χώρας. Όμως, παρά την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αυτών, στο Σύνταγμα, που ισχύει, μνημονεύονται σε δύο μόνον περιπτώσεις και μάλιστα όχι σε αυτοτελείς διατάξεις, αλλά για την παρουσίαση λοιπών αρμοδιοτήτων.
    Συγκεκριμένα, στην παρ. 3 του άρθρου 29απαγορεύεται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κόμματος…… και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις……” και στο άρθρο 45ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας……
    Η αποστολή των Ε.Δ., όπως εξειδικεύεται από τους εκτελεστικούς νόμους του άρθρου 45 του Συντάγματος συνίσταται “στη διασφάλιση της εθνικής άμυνας της πατρίδας μας”. {ΣτΕ 2192/2014}.
    Δεδομένου ότι η αποστολή τους δεν δύναται να ανατεθεί σε ιδιώτες ή άλλους φορείς και ότι οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. επωμίζονται εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος προστεθεί ίδιον κεφάλαιον με τίτλον “Ένοπλες Δυνάμεις”, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άρθρα με περιεχόμενο αντίστοιχα “Αποστολή Ενόπλων Δυνάμεων” και “Προέλευση – Κατάσταση Προσωπικού Ε.Δ.”.
    Ενδεικτικά δύναται στην περιγραφή να περιλαμβάνονται·
    Αποστολή των Ε.Δ. είναι η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση και διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και η προστασία των Ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και γενικά η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
    Προσωπικό·  η κατάταξη των μονίμων στελεχών καθώς και κάθε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτών διενεργείται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η βαθμολογική εξέλιξη και γενικά η κατάσταση αυτών καθορίζονται διά ειδικών νόμων. Τα καθήκοντα των μονίμων στελεχών είναι ασυμβίβαστα με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο. Οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής  μεταχείρισης.
    Με την προτεινόμενη προσθήκη – ρύθμιση αντιμετωπίζονται τα στελέχη των Ε.Δ. ως διαφορετική κατηγορία δημοσίων λειτουργών με απόλυτα διακεκριμένα καθήκοντα και αποστολή και έμμεσα αναγνωρίζεται ηθικά από την Πολιτεία η πίστη, η πειθαρχία και η αφοσίωσή τους στην Πατρίδα, τα εθνικά ιδεώδη και τις εθνικές παραδόσεις και καλλιεργούνται οι στρατιωτικές τους αρετές. Δεν επιζητούνται οικονομικά οφέλη, αυξήσεις ή παροχές, αλλά η ηθική αναγνώριση της εθνικής αποστολής και προσφοράς τους.
    Δίκαιη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση η πρόταση, αλλά με μέγιστη ηθική και ψυχολογική επίδραση στην διατήρηση του κύρους των στελεχών.
    Η επιζητούμενη συνταγματική κατοχύρωση αποτελεί μια πρόσθετη θεσμική εγγύηση του λειτουργήματος του στρατιωτικού και εξασφαλίζει την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής των Ε.Δ. με την ενίσχυση του ηθικού των στελεχών τους, τα οποία παραμένουν πιστά και αφοσιωμένα στην Πατρίδα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και στο, βάση του Συντάγματος, υφιστάμενο πολιτειακό καθεστώς και νόμιμο κοινωνικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου