Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών ΣυνδέσεωνΣύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων
Το έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου
Ποιοι είμαστε
    To ΥΠΕΡΙΩΝ αναπτύχθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε συνεργασία με το Measurement Lab Partnership (M-Lab) με στόχο να προάγει την:
         Υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτή για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που λαμβάνει.
         Ισότιμη πρόσβαση όλων σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες.
         Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές και τη διαφάνεια στη σχέση του με τους παρόχους σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών.
         Ανάπτυξη του πρώτου χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας μας.
    Σημαντικός άξονας της αποστολής της ΕΕΤΤ, ως Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, καθώς επίσης, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού.
    Στόχος του M-Lab είναι να προάγει την έρευνα στα δίκτυα και να παρέχει στο ευρύ κοινό χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευρυζωνική του σύνδεση, επεκτείνοντας τη διαφάνεια στο Διαδίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
H συμμετοχή σου... μετράει!
Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ
    Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα μέτρησης της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, υπό τη μορφή ανοικτού κώδικα.
    Οι χρήστες, με το εργαλείο NDT (Network Diagnostic Tool) του ΥΠΕΡΙΩΝ έχουν τη δυνατότητα να μετρούν την ταχύτητα της ενσύρματης σύνδεσής τους, καθώς και την καθυστέρηση μετάδοσης, τη διακύμανση της καθυστέρησης, και το ρυθμό απωλειών πακέτων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΥΠΕΡΙΩΝ:
         Αποτελεί πρωτοποριακή Web 2.0 εφαρμογή.
         Είναι φιλικό προς το χρήστη.
         Βασίζεται σε ανοικτά μετρητικά πρότυπα και πλατφόρμες.
         Εγγυάται αξιοπιστία και ακρίβεια στις μετρήσεις.
         Βασίζεται σε τεχνολογικά ουδέτερη και αδιάβλητη μεθοδολογία.
         Ελέγχεται και βελτιώνεται συνεχώς.
Εγγραφή στο σύστημα
    Η εγγραφή σας στο σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ οδηγεί στην καταγραφή των μετρήσεών σας και την παραγωγή στατιστικών με βάση την ανάλυσή τους. Μπορείτε να ορίσετε περισσότερες της μίας συνδέσεις, π.χ. για το σπίτι και το εξοχικό σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε το ιστορικό των μετρήσεών σας ανά σύνδεση και να εξάγετε τις λεπτομέρειές τους. Η ανάλυση των μετρήσεών σας συνεισφέρει στα στατιστικά της περιοχής που ανήκει η σύνδεσή σας και απεικονίζονται στο χάρτη ανώνυμα.
Χάρτης αποτελεσμάτων
    Οι χρήστες που εγγράφονται στο ΥΠΕΡΙΩΝ έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους στο χάρτη της Ελλάδας.
    Ο χάρτης απεικόνισης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων βασίζεται στην υπηρεσία Google Maps. Πάνω σ' αυτόν αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του συνόλου των εγγεγραμμένων χρηστών του Υπερίωνα.
    Η θέση της σύνδεσης των χρηστών του Υπερίωνα στο χάρτη προσδιορίζεται μέσω του Google Maps Geocoding API, με βάση τη διεύθυνση που δηλώνει ο χρήστης. Σε περίπτωση που αποτύχει ο αυτόματος εντοπισμός (π.χ. λόγω ελλιπών στοιχείων διεύθυνσης), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει την πινέζα που υποδεικνύει τη θέση του στο χάρτη στη σωστή τοποθεσία χειροκίνητα είτε κατά την εγγραφή του, είτε οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τη διαχείριση του λογαριασμού του.
    Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας για τις ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα, γιατί μόνο με τις δικές τους μετρήσεις είναι δυνατή η αποτύπωση των αποτελεσμάτων και η ανάπτυξη του πρώτου ψηφιακού χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας.
    Για τη διεξαγωγή απλής μέτρησης (χωρίς τήρηση ιστορικού και αποτύπωση στο χάρτη), η εγγραφή του χρήστη στο σύστημα δεν είναι απαραίτητη.
Επιπλέον δυνατότητες για τους Χρήστες
    Με την ανάλυση των μετρήσεων του ΥΠΕΡΙΩΝ οι χρήστες μπορούν, μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς μετρήσεις, να:
              Αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής τους σύνδεσης, για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και χρονική στιγμή. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τυχόν διαφοροποιήσεις στην απόδοση της σύνδεσης ανάλογα με την ώρα της ημέρας (π.χ. χαμηλές ταχύτητες στις ώρες αιχμής).
              Συγκρίνουν την απόδοση ανάμεσα στην καλωδιακή (Ethernet) και την ασύρματη σύνδεση (WiFi).
Χρήσιμες Πληροφορίες
    Μόνο εφόσον πραγματοποιείτε τις μετρήσεις ως εγγεγραμμένοι χρήστες, οι μετρήσεις σας καταχωρούνται κι εμφανίζονται στο χάρτη. Ως εγγεγραμμένοι χρήστες, έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των μετρήσεών σας και σε εξατομικευμένα στατιστικά.
    Συνιστάται η χρήση υπολογιστή, που συνδέεται απευθείας στο δρομολογητή (modem/router) της ευρυζωνικής σύνδεσής σας με καλώδιο (Ethernet). Η χρήση ασύρματου δικτύου (WiFi) ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση της σύνδεσης.
    Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται χρήση της ευρυζωνικής σας σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, προγράμματα λήψης και διαμοίρασης αρχείων) του τοπικού δικτύου σας. Η δικτυακή κίνηση, που προκαλείται από άλλες πηγές μετάδοσης δεδομένων, επηρεάζει τα αποτελέσματα της μέτρησης.
    Το ΥΠΕΡΙΩΝ χρησιμοποιεί το σύστημα μετρήσεων M-Lab, το οποίο αναθέτει αυτόματα κάθε μέτρηση στον πλησιέστερο διαθέσιμο εξυπηρετητή μετρήσεων (server). Όταν όλοι οι εξυπηρετητές της χώρας μας είναι απασχολημένοι με μετρήσεις συνδέσεων άλλων χρηστών, ενδέχεται η μέτρησή σας να πραγματοποιηθεί από εξυπηρετητή άλλης χώρας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν προσμετρούνται στα στατιστικά που παράγει το ΥΠΕΡΙΩΝ.
    Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του εργαλείου Network Diagnostic Tool (NDT)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου