Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Συνιστώσες και συνισταμένη
Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΑΝΙΑΣ Υποστράτηγος ε.α.Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
    Αγαπητοί  Συνάδελφοι και σεβαστά  μέλη  της  Ένωσης  των  εκλιπόντων  Συναδέλφων.
    Με  το  άρθρο  14  του  ν.1911/90  (Φ.Ε.Κ  166/90τ. Α’) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Ν.Δ 1171/72«Περί  Ενώσεων  Αποστράτων  Αξιωματικών  Φ.Ε.Κ 82  τ.Α’)  σ’  ότι  αφορά  στον  τρόπο  εκλογής  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων  Αξιωματικών  και  θεσπίσθηκε  ότι  τα μέλη  του  Δ.Σ  αυτών  εκλέγονται  πλέον  κατόπιν μυστικής  ψηφοφορίας  ανά  τριετία  και  ύστερα από  πανελλήνιες  αρχαιρεσίες,  βάσει  κοινού  ψηφοδελτίου.
    Υπόψη  ότι  σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  νόμο (Ν.Δ 1171/71)  όλοι οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί των  Ε.Δ  είναι  υποχρεωτικά  μέλη  των  ενώσεων και για δε την Ε.Α.Α.Σ υποχρεωτικά μέλη είναι και οι  προερχόμενοι  από  την  πρώην  Ελληνική  Χωροφυλακή. Το ισχύον νομικό πλαίσιο ρυθμίζει τα της λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ, προβλέπει τους πόρους και τους σκοπούς κ. λ. π.
    Ο τρόπος εκλογής με βάση το κοινό ψηφοδέλτιο είναι σοφός καθότι αποκλείει τον κομματισμό και τις  ομαδοποιήσεις  και  οι  εκλογείς  εκλέγουν  εκ των υποψηφίων τους κατά την κρίση τους ικανότερους  με  βάση  τις  εμπειρίες,  την  ανιδιοτελή προσφορά  τους  και  την  προσωπικότητα  ενός εκάστου.
    Επίσης  με  Π.Δ  και  υπουργικές  αποφάσεις  ρυθμίζονται  οι  λεπτομέρειες  των  αρχαιρεσιών  σε ότι αφορά στο ποιοί έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κ. λ. π.
    Το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  λειτουργία των  Ενώσεων  διασφαλίζει  την  ενιαία  φωνή  και
σηματοδοτεί  την  θέληση  και  την  βούληση  του νομοθέτη, στην αδιάσπαστο  και γρανιτώδη συνοχή τους  τόσο  στην πραγματοποίηση Εθνικών,  Κοινωνικών  στόχων  και  επιδιώξεων, αλλά  και στην  διεκδίκηση,  διασφάλιση και στην διεκπεραίωση  των  πάσης φύσεως  θεμάτων που απασχολούν  τα μέλη τους.
    Η ενιαία φωνή εισακούεται από τους ιθύνοντες εφόσον τα μέλη ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων
ενός εκάστου συμμετέχουν, ως συμπαγής μάζα, στις αρχαιρεσίες γιατί η συμμετοχή είναι καθοριστικός  παράγων  στον  τρόπο  αντιμετώπισης  των πάσης  φύσεως  θεμάτων    που  μας  απασχολούν.
    Η  ενιαία  φωνή  όμως  αποδυναμώνεται  γιατί όπως  παλαιότερα  έτσι  και  σήμερα  στο  χώρο
των Ε.Δ & Σ.Α συνεχίζουν να δρουν σωματεία με διάφορες  ονομασίες  που  δημιουργούν  την  εντύπωση της ύπαρξης πολλών ενώσεων, πράγμα ανεπίτρεπτο.
    Σημειωτέον  οι  πάσης  φύσεως  οντότητες  δεν αποτελούν  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  καθότι τα  μέλη  τους  δεν  είναι  ενεργοί  εργαζόμενοι,  το αυτό  ισχύει  και  για  την  Ε.Α.Α.Σ  πλην  όμως  το ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ ως αιρετό έχει διττή ιδιότητα και επομένως  μπορεί  να  παρεμβαίνει  για  την  ευμενή αντιμετώπιση/επίλυση  των    πάσης  φύσεως  θε μάτων  που  απασχολούν  όλους  μας  (ε.ε  &  ε.α).
    Επίσης η αποστρατεία νομοτελειακά είναι συνέχεια της  ενέργειας  και  επομένως  οι  εν  ενεργεία  συνάδελφοι  πρέπει  να  προσβλέπουν  στην  ένωση ως θεματοφύλακα.
    Η  δράση  των  Ν.Π.Ι.Δ    είναι  σεβαστή  αρκεί  να μην προσκρούει στους σκοπούς της Ε.Α.Α.Σ, όπως αυτοί καθορίζονται στο Ν.Δ 1171/72 δηλαδή:
• Την  σύσφιξη  των  δεσμών  συναδελφικότητας μεταξύ των μελών.
• Την διατήρηση των σχέσεων  με  τους εν ενεργεία συναδέλφους.
•Την επιμέλεια των συμφερόντων και την παρακολούθηση  και  την διεκπεραίωση  των  πάσης φύσεως ζητημάτων των μελών.
•Την με πνεύμα αλληλεγγύης παροχή βοήθειας στους έχοντες ανάγκη.
•Η  μέριμνα  για  την  διατήρηση  και  βελτίωση της κοινωνικής μας θέσεως.
• Η  διατήρηση  αμείωτου  Εθνικού  φρονήματος.
    Το σύνθημα της Ε.Α.Α.Σ είναι «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»  σήμερα  είναι  πιο  επίκαιρο  παρά  ποτέ.  Απαιτείται    συστράτευση  στον  κοινό  αγώνα,  οπότε πρέπει  πέρα  και  έξω  από  κάθε  σκοπιμότητα    οι συνιστώσες  (σύνδεσμοι,  κινήσεις,  ομοσπονδίες κ.λ.π)  να  συνδράμουν  και  να  ενισχύουν  το  έργο της  Ε.Α.Α.Σ  προκειμένου  η  συνισταμένη  (Ε.Α.Α.Σ) να ενδυναμωθεί έτι περαιτέρω.
    Συμπέρασμα  απαιτείται  συντονισμός  και  συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου