Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 129. Ο Προμηθέας και τα ζώα.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 129. Ο Προμηθέας και τα ζώα. 
     Κατα προσταγή του Διός ο Προμηθέας έπλασε τους ανθρώπους και τα άγρια ζώα. Ο Δίας τότε είδε οτι τα ζώα ήταν πάρα πολλά και οι άνθρωποι πολύ λίγοι, και για να εξισορροπηθούν οι αριθμοί ξαναπρόσταξε τον Προμηθέα να ανακατασκευάσει κάποια ζώα ωστε να τα κάνει ανθρώπους.
    Αυτό και έκανε ο Προμηθέας: έπιασε πολλά ζώα και τα μετέτρεψε σε ανθρώπους.
    Γι' αυτόν το λόγο είναι πολλοί που έχουν ανθρώπινη μορφή αλλα μέσα τους είναι ζώα. Είναι αυτοί που αρχικά πλάσθηκαν ώς ζώα και έπειτα ο Προμηθέας τους μετασχημάτισε σε ανθρώπους, αλλα διατηρούν τον ζωώδη χαρακτήρα τους.
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Προμηθεὺς καὶ ἄνθρωποι
    Προμηθεὺς κατὰ πρόσταξιν Διὸς ἀνθρώπους ἔπλασε καὶ θηρία.
    Ὁ δὲ Ζεὺς θεασάμενος πολλῷ πλείονα τὰ ἄλογα ζῷα ἐκέλευσεν αὐτὸν τῶν θηρίων τινὰ διαφθείροντα ἀνθρώπους μετατυπῶσαι.
    Τοῦ δὲ τὸ προσταχθὲν ποιήσαντος, συνέβη ἐκ τούτου τοὺς μὴ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρώπους πλασθέντας τὴν μὲν μορφὴν ἀνθρώπων ἔχειν, τὰς δὲ ψυχὰς θηριώδεις..
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Πρὸς ἄνδρα σκαιὸν καὶ θηριώδη ὁ λόγος εὔκαιρος..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου