Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Το Αναπόφευκτο Τέλος.Αυτοκτονώντας ή με Εκτέλεση;Το Αναπόφευκτο Τέλος.Αυτοκτονώντας ή με Εκτέλεση;
Του Βασίλη Κυρατζόπουλου
    Επανερχόμαστε στα οικονομικά σε μία κρίσιμη ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και για την ανθρωπότητα, όπου οι εκτελούντες το πείραμα (Δ.Ν.Τ., Ε.Ε.) διαφωνούν ως προς τη μέθοδο που πρέπει να εφαρμοστεί ούτως ώστε το πειραματόζωο (Ελλάδα) να μην πεθάνει. Διαπιστώνουμε ότι το γεγονός αυτό έχει θορυβήσει και τους εντολείς του πειράματος...
    Στο παρελθόν δημοσιεύτηκε ανάλυση για το πώς τα κρατικά δάνεια χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα για να κατακτηθούν χώρες[1] εντός του "Τραπεζίου Ανατολικού Ζητήματος"[2] και αναφερόμενος στους μηχανισμούς επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού[3] κατατέθηκαν και αναπτυξιακές προτάσεις[4] και αντιθέσεις σ' ότι αφορά τα μνημόνια[5]. Στο παρόν θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τα γεγονότα του Μαΐου 2016 όσον αφορά τους "θεσμούς" και τις "πράξεις" των Ελλαδικών Κυβερνήσεων.
Τα πρωτογενή δεδομένα
    Χωρίς να διαφωνήσουμε στα πρωτογενή δεδομένα [Πίνακα 1] ας κάνουμε και εμείς το δικό μας ισολογισμό των έξι ετών. Θα αρκεστούμε στην περίοδο 1/1/2010 - 31/12/2014, διότι είναι η περίοδος που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό τα αντίστοιχα πρωτογενή επίσημα δεδομένα.
    Βλέπουμε ότι την περίοδο 2001 - 2009 τα κρατικά έσοδα κατά μέσο όρο κυμαίνονται περίπου στα 50δις Ε. ανά έτος, ενώ το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται σταθερά [γράφημα 1]. Το εμφανές [πίνακα 1] είναι ότι το ύψος του χρέους την περίοδο 2010 - 2014 έχει μειωθεί κατά 16,15 δις.Ε. (4,75%) [Στήλη 6, το σύνολο κίτρινων κελιών], έναντι αυτών τα έσοδα κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί κατά 2,83 δις. Ε. (5,31%) [Στήλη 7, το σύνολο κίτρινων κελιών]. Με απλά λόγια η τάση μείωσης των εσόδων είναι μεγαλύτερη κατά 0,56% έναντι αυτής του χρέους. Δηλαδή σε 5ετή βάση διαπιστώνουμε ότι τα "μέτρα" που εφαρμόστηκαν έχουν μειώσει περισσότερο τα έσοδα του κράτους παρά το χρέος.
    Οι τεχνοκράτες για να προλάβουν την επιπλέον διεύρυνση του χρέους προτείνουν αύξηση κρατικών εσόδων, που σταθερά οι Ελλαδικές Κυβερνήσεις των τελευταίων έξι ετών τα μεταφράζουν:
ή σε φόρους. Στην περίπτωση μας [Κοίτα πίνακα 2], οι εμφανιζόμενοι συντελεστές θα αυξηθούν ξανά κατόπιν των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων του Μαΐου του 2016 και ο νέος πίνακας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα στο ευρύ κοινό, ή σε ξεπούλημα κρατικών υποδομών. Υποδομές που δημιουργήθηκαν μετά το 1950 λαμβάνοντας εξωτερικά δάνεια (εφόσον η Ελλάδα δεν αποζημιώθηκε για το 45% του πλούτου της που είχε απολέσει κατά τις εχθροπραξίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου) τα οποία αποπλήρωσαν και αποπληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
    Κάθε πρωτοετής φοιτητής Οικονομικών Πανεπιστημίων γνωρίζει ότι όταν οι φορολογικοί συντελεστές υπερβούν κάποιο επίπεδο, μειώνεται το ποσό του φόρου που θα εισπραχτεί και η συνεχής απορρόφηση και εκποίηση κρατικών πόρων που δεν επιστρέφουν στην "αγορά", συντελεί στη μείωση του ΑΕΠ και του κυκλοφορούντος χρήματος στην επικράτεια. Σήμερα δεν θα μπούμε στην ανάλυση πως τα προαναφερόμενα δημιουργούν ασταθή πληθωρισμό σε πολλά επίπεδα (εργασιακό πληθωρισμό, παραγωγικό πληθωρισμό κ.ά.) και που δεν μπορεί να υπολογιστεί η χρονική στιγμή έξαρσης του πληθωρισμού, αλλά θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να εκφράσουμε προτάσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση κάποιων προβλημάτων. Προτάσεις που τεχνηέντως εξαφανίστηκαν από την επικαιρότητα...
Περί τόνωσης της αγοράς και μείωσης εσωτερικών κρατικών υποχρεώσεων
    Προφανώς ο απεγκλωβισμός της χώρας από την σπειροειδή κατάσταση κατάπτωσης (φόρος > λιγότερα έσοδα > επιπλέον φόροι > λιγότερα έσοδα κ.λ.π. που ολοένα μας οδηγεί στην καταστροφή) θα επέλθει με την οικονομική ανάπτυξη. Όμως η αστάθεια σε φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα κρατά σε απόσταση τους ιδιώτες επενδυτές του εξωτερικού. Τώρα δε, που αποφασίστηκε να εφαρμόζεται αυτόματη αναδιάρθρωση μόλις υπάρξουν αντικειμενικά στοιχεία απόκλισης από τον ετήσιο στόχο του προγράμματος, επίσημα θεσμοθετείται η εν λόγω αστάθεια (σπειροειδής κατάσταση κατάπτωσης). Το γεγονός αυτό θα αποθαρρύνει τελείως τους ιδιώτες επενδυτές, εφόσον κάθε επενδυτής απαιτεί τουλάχιστον πενταετή προγράμματα σταθερότητας. Έτσι "ελπίζουμε" μόνο σε δύο είδη επενδυτών:
    Αυτοί που θα έλθουν με την υπόδειξη των "θεσμών", οι οποίοι θα υπογράψουν διακρατικά συμβόλαια και θα απαλλάσσονται από φόρους ή υποχρεώσεις[6].
Οι επενδυτές εσωτερικού.
    Για την πρώτη περίπτωση θα ασχοληθούμε μελλοντικά. Στο παρόν θα ψηλαφίσουμε την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας με εσωτερικές δυνάμεις. Επί των ημερών μας μόνο τριών ειδών επιχειρήσεις μπορούν να διαθέσουν κεφάλαια για νέες επενδύσεις:
Οι εξαγωγικές
Οι ναυτιλιακές
Οι τουριστικές
    Και οι τρεις έχουν ένα κοινό: τα έξοδά τους υπόκεινται σε ΦΠΑ ενώ τα έσοδά τους σε επιστροφή ΦΠΑ. Όταν το κράτος αδυνατεί να επιστρέψει το ΦΠΑ και άλλες υποχρεώσεις του προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργείται ένα επιπλέον κονδύλι που αφαιρεί κυκλοφορούν χρήμα. Επί των ημερών μας το ύψος των υποχρεώσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις αγγίζει τα 8 δις Ε.
    Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι και τα τρία προαναφερόμενα είδη επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα και τα μέσα να "φυγαδέψουν" νομίμως κεφάλαια στο εξωτερικό. Ένας απλός τρόπος να διατεθούν τα εν λόγω κεφάλαια στην αγορά χωρίς να φυγαδευτούν αλλά και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ), είναι να θεσπιστεί το ειδικό φορολογικό ηλεκτρονικό νόμισμα (special taxes bit coin= STBC) του Υπ. Οικονομικών, που θα υπάρχει και θα διαχειρίζεται δια μέσου taxis.net. Η μονάδα STBC θα έχει αξία 1 Ε.
    Μετά νομίμων διαδικασιών θα πιστώνονται τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων στο taxis.net με το ύψος των κρατικών υποχρεώσεων σε STBC. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν STBC, θα έχουν δύο επιλογές:
ή θα πληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
ή θα συναλλάσσονται με άλλες επιχειρήσεις.
    Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν STBC δεν θα έχουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν πλέον του 50% του τιμολογίου με STBC. Σε κάθε συναλλαγή στο τιμολόγιο θα αναγράφονται το ποσό σε STBC και το ποσό σε Ευρώ που έχει πιστωθεί ο προμηθευτής. Η νέα επιχείρηση που έλαβε STBC ή θα εξοφλήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της προς το κράτος ή θα προβαίνει σε αγορές με STBC, με τους ίδιους προαναφερόμενους περιορισμούς. Οι συναλλαγές θα αναφέρονται αναλυτικά στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Έτσι με τη δήλωση του τιμολογίου στην "Μηνιαία Κατάσταση Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών" από αμφότερες πλευρές στο taxis.net, θα πιστώνονται και θα χρεώνονται τα αντίστοιχα ΑΦΜ. Με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ το κράτος ανά πάσα στιγμή θα γνωρίζει το σύνολο κυκλοφορούντων STBC. Στις περιπτώσεις που το κράτος θα εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τους "θεσμούς" και θα εμφανίζεται κάποιο υπόλοιπο, θα αγοράζει αναλογικά τα STBC πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που είναι δηλωμένος σε κάθε ΑΦΜ.
    Το προαναφερόμενο σύστημα θα διαθέτει δικλείδες ασφαλείας προς πάσα κατεύθυνση, όπως:
Εάν το κράτος υπερβεί κάποιο όριο του κυκλοφορούντος STBC θα παύσει να εισπράττει Ευρώ αλλά μόνο STBC.
    Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα τιμολόγια προμηθευτών πλέον του 50% σε STBC, θα αναγκάζονται να διατηρούν Ευρώ χωρίς να τα φυγαδεύσουν.
    Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα καλύπτουν τα άμεσα φορολογικά (όπως ΦΠΑ κ.ά.) με STBC που θα αντιστοιχεί σε Ευρώ αλλά δεν θα έχουν ενδοιασμούς να δεχτούν το εν λόγω αντίτιμο.
    Επειδή το STBC δεν είναι μονάδα που θα διαπραγματευτεί σε τράπεζες, χρηματιστήρια ή σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ΕΚΤ, απεναντίας θα πιεστεί να μειωθεί η κυκλοφορία του.
Η Κοινωνική Ανάπτυξη
    Είναι γεγονός ότι εάν η οικονομική ανάπτυξη δεν συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη, θα δημιουργηθεί κοινωνική έκρηξη και θα επέλθει η οικονομική κατάρρευση. Κάθε σύστημα που υπονομεύει τις επόμενες γενιές, εκτός του ότι αμβλύνει το χάσμα γενεών, δημιουργεί και μίσος μεταξύ γενεών, που αργά ή γρήγορα θα διαταράξει την κοινωνική συνοχή και θα προκαλέσει την κατάρρευση του κοινωνικού ιστού. Άρα ο πυρήνας κάθε κοινωνικού συστήματος πρέπει να διέπεται από την αρχή της αξιοκρατίας. Κάθε άτομο που συμβάλει στα βάρη ενός έθνους-κράτους δικαιούται αντίστοιχης απολαβής στα οφέλη του εν λόγω έθνους-κράτους.
    Οι νεοφιλελεύθεροι υποστηρίζουν ότι "εάν τα κονδύλια που διαχειρίζεσαι για κοινωνικό έργο δεν είναι δικά σου, αργά ή γρήγορα θα αναπτυχθεί η διαφθορά και η αναξιοκρατία". Έτσι η σχολή Chicago αποκλείει το "Κοινωνικό Κράτος", προβάλλοντας την εθελούσια προσφορά.
    Στην Ελλάδα των μνημονίων παρατηρείται η κατάρρευση του Κοινωνικού Κράτους. Μετά την θέσπιση της ΤΡΟΪΚΑΣ (παραβιάζοντας το Ελληνικό Σύνταγμα Άρθ.28 παρ 3) σημειώνεται η πλήρης διολίσθηση σε Νεοφιλελεύθερο σύστημα κατόπιν των κυβερνήσεων Παπανδρέου - Βενιζέλου (σοσιαλδημοκράτες), Παπαδήμου (κυβ. συνασπισμού), Σαμαρά (φιλελεύθεροι), Τσίπρα (σοσιαλιστές). Την περίοδο 2010 - 2016 σημειώθηκαν:
14 μειώσεις σε συντάξεις,
3 συρρικνώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα,
16% αύξηση ανεργίας [από 9,6 % το 2009 σε 26,5 το 2014 (πίνακας 3)] όπου ο μισός πληθυσμός των νέων κάτω των 25 παραμένει άνεργος [από 25,7% το 2009 σε 52,4% το 2014 (πίνακας 4)].
    Επί των ημερών μας η κατώτερη σύνταξη είναι ανεπαρκής για να επιβιώσει οποιοδήποτε άτομο στην Ελλάδα εκτός εάν λειτουργήσουν τα "κοινόβια". Οι νέοι που επιδιώκουν να παραμείνουν στη χώρα και στοχεύουν σε μηναίο εισόδημα πλέον των 700 Ε, με το ισχύον φορολογικό - συνταξιοδοτικό πλαίσιο θα αναγκαστούν να συνεισφέρουν άλλα τόσα στο κράτος. Συνεισφορά που σίγουρα δεν είναι ανταποδοτική!
    Πριν 6-7 χρόνια είχε γίνει έντονη κριτική για την μισθοδοτική κατάσταση των νέων με το σύνθημα "Γενιά των 700 Ευρώ". Επί των ημερών μας τα 700 Ε. φαντάζουν απλησίαστο όνειρο και άνευ κριτικής! Η σιωπή πηγάζει από απάθεια ή από στάση διαλόγου;
    Όταν όλες οι προαναφερόμενες κυβερνήσεις επικαλέστηκαν:
Τον πλήρη έλεγχο διαμόρφωσης χρέους και το διαχωρισμό του απεχθούς από το γενικό.
Την αποπληρωμή του καταναγκαστικού δανείου από την Γερμανία στην Ελλάδα
Την αποπληρωμή των Γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων
Την ανακοίνωση ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) και την εκμετάλλευση αυτής (ειδικά σ 'ότι αφορά τους υδρογονάνθρακες).
    και δεν ποίησαν τίποτα εξ αυτών, δημιουργείται έντονη δυσαρέσκεια κατά του πολιτεύματος και δεν περιορίζεται μόνο κατά ατόμων ή κομμάτων.
    Η υπολειτουργία ή διάτρηση της Διαύγειας (https://diavgeia.gov.gr/) και του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), που προωθεί το "πελατειακό κράτος", είναι από τα βασικά αίτια του κοινωνικού διχασμού.
Κλείνοντας
    Μ' όλα τα προαναφερόμενα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλαδική κοινωνία βρίσκεται στα πρόθυρα της κοινωνικής έκρηξης. Κάτω απ' αυτά τα δεδομένα κάποιοι ελπίζουν σε "ξένους επενδυτές", που θα τονώσουν την Ελλαδική οικονομία. Αναρωτιόμαστε ποιος και τι είδος επενδυτής θα έλθει στην Ελλάδα; και ποιος θα είναι ο πραγματικός του στόχος;
    Εάν πρέπει να ενισχύσουμε την "εθνική οικονομία" με τις δικές μας δυνάμεις επιβάλλεται να τερματιστεί η εφαρμογή πολιτικών αυτοκτονίας (όπως αυτών του Παπαδήμου και του Τσίπρα) ή το να θέτουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα (όπως αυτών του Παπανδρέου - Βενιζέλου και του Σαμαρά). Μόνο έτσι θα αναβληθεί επ' αόριστον το οδυνηρό τέλος του Ελλαδικού Κράτους.
 Σημειώσεις:
[1] Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου "Οι εξολοθρευτές της νέας τάξης πραγμάτων Ιούλιος 2011.
https://www.academia.edu/6487023/Ottoman_Turkey_-_Hellas_debts
[2] Για το "Τραπέζιο Ανατολικού Ζητήματος " και τις εξελίξεις των τελευταίων 4 ετών κοίτα
https://www.academia.edu/24234101/Οι_Εξελίξεις_στο_Τραπέζιο_Ανατολικού_Ζητήματος_2012_-_2015
[3] Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου, Εταιρειοκρατία & Εκπαίδευση Σεπτέμβριος 2013
http://www.elzoni.gr/html/ent/545/ent.38545.asp ή http://www.antibaro.gr/article/9044
[4] Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου Προτάσεις περί Ανάπτυξης Φεβρουάριος 2015.
http://www.elzoni.gr/html/ent/332/ent.52332.asp
[5] Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου Γιατί "Όχι" Ιούλιος 2015.
http://www.elzoni.gr/html/ent/061/ent.56061.asp ή http://www.anixneuseis.gr/?p=122127
[6] Π.χ. Κοίτα Σύμβαση Παραχώρηση Αεροδρομίων 14/12/2015 μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και Fraport A.G., η οποία σύμβαση αναμένεται να κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Επίσης A.N. 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου