Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 104. Το μυρμήγκι και το περιστέρι.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 104. Το μυρμήγκι και το περιστέρι. 
       Μια φορά κι έναν καιρό  ένα μυρμήγκι, επειδή δίψασε, κατέβηκε σε μία πηγή, αλλά παρασύρθηκε από τό ρεύμα καί κόντευε νά πνιγεί. Τότε, ένα περιστέρι, βλέποντάς το, έφερε ένα κλωνάρι καί τό έρριξε στήν πηγή, πάνω στό οποίο κάθισε το μυρμήγκι καί σώθηκε.
      'Ενας ιξευτής, αφού συνέβησαν αυτά, συνάρμοσε τά καλάμιά του καί έφερε το διχτάκι κοντά  με σκοπό νά πιάσει τό περιστέρι όπως πίστευε. 'Ομως, τό μυρμήγκι, που τά είδε όλα τούτα, δάγκωσε τό πόδι τού ιξευτού.  
       Καί εκείνος, επειδή πόνεσε, έρριξε κάτω τά καλάμια καί έκανε τό περιστέρι τήν ίδια στιγμή νά πετάξει καί νά ξεφύγει..
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Μύρμηξ καὶ περιστερά
    Μύρμηξ διψήσας, κατελθὼν εἰς πηγὴν, παρασυρεὶς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἀπεπνίγετο.
    Περιστερὰ δὲ τοῦτο θεασαμένη κλῶνα δένδρου περιελοῦσα εἰς τὴν πηγὴν ἔῤῥιψεν, ἐφ᾿ οὗ καὶ καθίσας ὁ μύρμηξ διεσώθη.
    Ἰξευτὴς δέ τις μετὰ τοῦτο τοὺς καλάμους συνθεὶς ἐπὶ τὸ τὴν περιστερὰν συλλαβεῖν ᾔει. Τοῦτο δ᾿ ὁ μύρμηξ ἑωρακὼς τὸν τοῦ ἰξευτοῦ πόδα ἔδακεν.
    Ὁ δὲ ἀλγήσας τούς τε καλάμους ἔῤῥιψε καὶ τὴν περιστερὰν αὐτίκα φυγεῖν ἐποίησεν.
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοῖς εὐεργέταις χάριν ἀποδιδόναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου