Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Η «προφητεία» του Χάντιγκτον για την… Ισλαμορθόδοξη Ελλάδα!Η «προφητεία» του Χάντιγκτον για την… Ισλαμορθόδοξη Ελλάδα!
Με αφορμή τις εξελίξεις με το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλα΄και την γενικότερη τάση...
agioritikovima.gr
    Με αφορμή τις εξελίξεις με το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλα΄και την γενικότερη τάση διείσδυσης του Ισλάμ στην ελληνική κοινωνία σε άρθρο του στον «Ορθόδοξο Τύπο» ο κ. Γιώργος Ζερβός αποκαλύπτει μια «προφητεία» ενός συμβούλου της CIA σχετικά με την ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Μια πρόβλεψη που βάσει των διαδραματιζομένων το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν απέχει και πολύ από το να πραγματοποιηθεί
    Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα από το άρθρο του Γιώργου Ζερβού:
    «Όλα τα ανωτέρω δυστυχώς, διά τους Ελληνορθοδόξους επιβεβαιώνουν τα όσα έγραφεν εις το βιβλίον του, υπό τον τίτλον: «Η σύγκρουσις των πολιτισμών» ο Αμερικανός πρακτωρ της CIA (ειδικός αναλυτής της) Σάμουελ Χάντικτον.
    Ο συγγραφεύς έχει αποβιώσει πριν από μίαν δεκαετίαν. Εις το προαναφερθέν βιβλίον του δεν «επροφήτευε» μόνον την σημερινήν διχοτόμησιν της Ουκρανίας, ισχυριζόμενος ότι τα ρωσόφωνα τμήματα θα προσδεθούν,ως Ορθόδοξα, με την Ορθόδοξον Ρωσίαν και τα νότια (τα πτωχά και φιλοπαπικά Ουνιτικά) με την Πολωνίαν ή την Κροατίαν. «Προεφήτευε» και κάτι χειρότερον διά την Ελλάδα: Ότι η Χώρα μας δεν θα ανήκη ούτε εις την Ρωσίαν (Ανατολην), ούτε εις την Δύσιν με την ευρείαν έννοιαν, αλλά θα καταστή «Ισλαμορθόδοξος».
    Ο όρος παράξενος αλλά τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται με την νομιμοποίησιν των παρανόμων τζαμιών (θα λειτουργούν φανερώς), με την ανέγερσιν Τεμένους (και όχι τζαμιού) εις τας Αθήνας (το τέμενος έχει ιδιαίτερον συμβολισμόν διά το Ισλάμ), την κατάργησιν του μαθήματος των θρησκευτικών, την κατευθυνομένην υπό του Κράτους προπαγάνδα διά την κατάργησιν των Θρησκευτικών συμβόλων εις τα δημόσια κτήρια, την μη εφαρμογήν των υποδείξεων της Ευρώπης διά την καταπολέμησιν των αιρέσεων και του προσηλυτισμού, την κατασυκοφάντησιν της προσφοράς της Εκκλησίας εις το υπόδουλον γένος, την αλλοίωσιν και κατάργησιν της Ελληνορθοδόξου ταυτότητος, την παρουσίασιν του Χριστού ως ενός εκ των μεγάλων φιλοσόφων της ανθρωπότητος (μασωνική θεωρία).
    Ο συγγραφεύς της «συγκρούσεως των πολιτισμών» επιβεβαιώνεται από μίαν δικομματικήν κυβέρνησιν, από την οποίαν δεν ανεμένομεν τοιαύτην προδοσίαν κι από ένα υπουργόν Παιδείας, ο οποίος συμμετείχεν εις αντιοικουμενιστικάς εκδηλώσεις (διά την μεταπετερικήν Θεολογίαν), ομιλεί υπέρ των Πατέρων της Εκκλησίας και εξελέγη με ψήφους ανθρώπων της Εκκλησίας, (οι οποίοι παρεπλανήθησαν υπ᾽αυτού) .»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου