Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 46. Η δαμάλα και το βόδι .ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
  ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 46. Η δαμάλα και το βόδι .
    Μιά φορά και έναν καιρό, όταν τα ζώα είχαν φωνή, μιά νεαρή αγελάδα βλέποντας ένα βόδι που εργαζόταν σκληρά, το έλεγε καημένο και κακόμοιρο:
   "Εσύ τραβάς το αλέτρι, το κάρο, ενώ εγώ δέν κάνω καμιά δουλειά, μόνο τρώω και αναπαύομαι".
   Ήρθε όμως ο καιρός μιάς εορτής, και τότε, σταματώντας τις δουλειές, έλυσαν το βόδι, και την δαμάλα (νεαρή αγελάδα) την πήραν για να την θυσιάσουν,   εκείνη δε, έσκουζε κ θρηνούσε.
   Τότε το βόδι της είπε:
  "Κατάλαβες γιατί μόνο έτρωγες και δέν δούλευες; Επειδή για θυσία σε προόριζαν!"..
Απόδοση από το πρωτότυπο Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Δάμαλις καὶ βοῦς
    Δάμαλις βοῦν ὁρῶσα ἐργαζόμενον ἐταλάνιζεν αὐτὸν ἐπὶ τῷ κόπῳ.
    Ἐπειδὴ δὲ ἑορτὴ κατέλαβε, τὸν βοῦν ἀπολύσαντες, τὴν δάμαλιν ἐκράτησαν τοῦ σφάξαι.
    Ἰδὼν δὲ ὁ βοῦς ἐμειδίασε καὶ πρὸς αὐτὴν εἶπεν·
" Ὦ δάμαλις, διὰ τοῦτο ἤργεις διότι ἔμελλες ἀρτίως τυθῆναι"..
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τὸν ἀργοῦντα κίνδυνος μένει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου