Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

8.Πρόταση-άποψη της ΠΟΣ για το θέμα των αγωγών, λόγω της μη πλήρους συμμόρφωσης της Πολιτείας στην απόφαση του ΣτΕ.8.Πρόταση-άποψη της ΠΟΣ για το θέμα των αγωγών, λόγω της μη πλήρους συμμόρφωσης της Πολιτείας στην απόφαση του ΣτΕ.
Μετά την πρόταση της ΠΟΣ, ενδεικτικά παρατίθενται ενημερωτικά σημειώματα από δύο δικηγορικά γραφεία, χωρίς αυτό να αποτελεί διαφήμιση.
Αριθμ. Πρωτ. 46 /2014
Αθήνα, 23 Δεκ. 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 51
   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών της και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους και να προτείνει τις απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν τα αναδρομικά λόγω των μειώσεων του Ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   Για το θέμα των μειώσεων μισθών και συντάξεων έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (23/12/2014) από απόψεως αποφάσεων το παρακάτω πλαίσιο:
   Με τη ψήφιση του Ν. 4307/2014, που περιλαμβάνει την τροπολογία αναθεώρησης του μισθολογίου στρατιωτικών και κατ’ επέκταση των συντάξεων, διαπιστώθηκε η άρνηση της Ελληνικής  Πολιτείας στην υποχρέωση της πλήρους συμμόρφωσής της, με τις  υπ. αριθ. 2192-2196/2014 αποφάσεις  της  Ολομελείας  του ΣτΕ, με τις  οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων  των  ε.ε. και ε.α. Στελεχών ΕΔ και ΣΑ  από 1/8/2012 που επιβλήθηκαν με το Ν.4093/2012.   Αντ΄ αυτού η Πολιτεία προέβει στη μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών του Ιουλίου 2012 και των βασικών μισθών που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4307/2014 (Νοε. 2014), χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του υπολειπόμενου 50%.  Το ίδιο ισχύει και για τα επιδόματα.   Βέβαια είναι σαφέστατο ότι τα αναδρομικά τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ θα έπρεπε να αποδοθούν πλήρως (απόφαση Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ) με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε προ της 1/8/2012. Διευκρινίζεται ότι ο Ν.4093/2012 εκτός των μειώσεων λόγω μισθολογίου, προέβλεπε και δεύτερη μείωση (5-10-15  20%), η οποία δεν επηρεάζεται από τις εκδοθείσες αποφάσεις του ΣτΕ και εξακολουθεί να υφίσταται.
   Η 3μελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ το Σεπτέμβριο 2014 με απόφασή της «……διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού.  Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014», η οποία ημερομηνία αναβλήθηκε για 8/1/2015, αναμένοντας τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.).
   Αναμένεται η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο κύρος των διατάξεων του ν. 4093/2012, με τις οποίες είχε αναπροσαρμοστεί με πράξη του ΓΛΚ το ποσό της σύνταξης.  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με συντριπτική πλειοψηφία (27-2), έκρινε ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή – μείωση της σύνταξης δεν έχει νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου καθώς οι υπό κρίση διατάξεις του ν. 4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές.  Δεν έχει αποσαφηνισθεί αν η απόφαση αυτή αφορά μόνο αυτούς που είχαν καταθέσει πέρσι εφέσεις στο Ε.Σ. όπως είχε πρότεινε η ΠΟΣ ή αν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων Στρατιωτικών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
   Η απαίτηση κατά του Δημοσίου που αφορά σε αποδοχές ή συντάξεις (εν ενεργεία ή αποστράτων) παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της (άρθρα 90 και 93 του N. 2362/95).  Το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων (παράνομων περικοπών), ήτοι η έναρξη της διετίας που απαιτείται για να αρχίσει η παραγραφή επιδέχεται πολλές ερμηνείες, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:
1η περίπτωση:  Έναρξη η  1η Αυγούστου 2012, που είναι η ασφαλέστερη εκδοχή («ο δικαστής που θα δικάσει θα κρίνει την ημερομηνία» όπως δήλωσε έγκριτος νομικός).  Την ημερομηνία αυτή αποδέχτηκε ως πρόταση η ΠΟΣ και γι’ αυτό πρότεινε τις καταθέσεις αιτήσεων στο ΝΣΚ (ισχύς 6 μηνών), οπότε η παραγραφή αρχίζει μετά την 31/1/2015 (για όσους κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις μέχρι 31/7/2014).
2η περίπτωση:  Έναρξη η 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε τέθηκαν σε εφαρμογή οι περικοπές του Ν.4093/2012.
3η περίπτωση:  Έναρξη  η  13η Ιουνίου 2014, ημερομηνία της δημοσιεύσεως των αποφάσεων  της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4η περίπτωση:  Έναρξη  η  15η Νοεμβρίου  2014, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4307/2014  (ΦΕΚ Α 246/15-11-2014), ημερομηνία αναθεώρησης του μισθολογίου στρατιωτικών.
ΠΡΟΤΑΣΗ
   Η Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται, αλλά και το συμφέρον των Μελών της, έχει την άποψη ότι η απόφαση  της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, αποκτά  βαρύνουσα θέση και θα καθορίσει τις μελλοντικές ενέργειες.   Μια θετική απόφαση (πχ η διαπίστωση της εξακολούθησης της μη συμμόρφωσης του Δημοσίου προς τις αποφάσεις της Ολομελείας) ανοίγει το δρόμο για κατάθεση αγωγών.  Στην αντίθετη περίπτωση,  θα δρομολογηθούν  άλλες  ενέργειες.
   Απαραίτητη επίσης θεωρούμε τη συνεξέταση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αγωγών.  Εάν η Πολιτεία αποδώσει το σύνολο των οφειλομένων μέχρι την εκδίκαση των αγωγών, τότε αυτές θα είναι άνευ αντικειμένου.  Πέραν αυτών όμως είναι αυτονόητο ότι η κατάθεση αγωγών και το πλήθος αυτών, συνήθως αποτελεί μοχλό πίεσης ικανοποίησης των διεκδικήσεων.
   ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεση αγωγής ή όχι, ο χρόνος κατάθεσής της καθώς και η επιλογή δικηγόρου είναι προσωπική υπόθεση.    Για διευκόλυνση των Μελών παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται η Ομοσπονδία :
ΑΘΗΝΑ
Δημητρίου Κουϊμιτζή, Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους  αρ. 1, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα, Τηλ: 210 3801325, Τηλ & Fax: 210 3801034, Κινητό 6974750367, Ε-mail:   dkouimit@gmail.com
Κωνσταντίνου Παραγιουδάκη, Ακαδημίας αρ. 78, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα, 
τηλ. 210 3802248,  κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249,  E-mail: kparagioudakis@gmail.com
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναστάσιου Μαλισάγκου,  Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24,  Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ 2310 225736 E-mail: malisagos@yahoo.gr
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δικηγορικό Γραφείο Δημητρίου Κουϊμιτζή
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 1, Τ.Κ. 106 77. Αθήνα
Τηλ: 210 3801325, Τηλ & Fax: 210 3801034,
Κινητό 6974750367,
mail:dkouimit@gmail.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4093/2012
.............................................................................................
   Επειδή αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόψη θέμα.
   Επειδή αναμένεται η έκδοση της απόφασης Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συμμόρφωση ή όχι του Ελληνικού Δημοσίου (με την αποκατάσταση κατά 50%) με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών με το Ν. 4093/2012.
   Επειδή αριθμός συνταξιούχων στρατιωτικών έχουν καταθέσει από το έτος 2013 ενστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους, όπως είχαμε προτείνει, για την επιστροφή των αναδρομικών περικοπών από 1 Αυγούστου 2012.
   Επειδή πολλοί έχουν καταθέσει, το καλοκαίρι του 2014, αιτήσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Γενικό Λογιστήριο  του Κράτους για επιστροφή των ποσών των μειώσεων που έγιναν σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή των αξιώσεων.
   Επειδή το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων (παράνομων περικοπών) επιδέχεται πολλές ερμηνείες (μέχρι  και η παραγραφή να αρχίζει με τη δημοσίευση  του Ν. 4307/2014).
   Επειδή αναμένεται σύντομα, σε εφαρμογή του Ν. 4307/2014, η έκδοση και η αποστολή νέων τροποποιητικών συνταξιοδοτικών πράξεων σε κάθε συνταξιούχο στρατιωτικό.
   Επειδή με την αγωγή διεκδικούνται μόνο οι περικοπές των δύο (2) προηγούμενων ετών και τίποτε άλλο.
   Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμάται ότι μέχρι την παραλαβή της νέας συνταξιοδοτικής πράξεως, θα έχουν δημοσιευθεί και εκδοθεί αντίστοιχα οι αναφερόμενες αποφάσεις και ως εκ τούτου προτείνεται, μετά την παραλαβή της νέας συνταξιοδοτικής πράξεως,  η κατάθεση Έφεσης – Αγωγής από τον καθένα ατομικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να επιτευχθεί οριστική λύση του θέματος με την ακύρωση της συνταξιοδοτικής πράξεως και ταυτόχρονη διεκδίκηση των συντάξεων που έχουν περικοπεί παράνομα με τον Ν.4093/2012 και δεν καταβλήθηκαν με το Ν.4307/20104.
                                                                                                Μετά τιμής
                                                                                    Δημήτριος Κουϊμιτζής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 (4ος όροφος), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΚ 546 24, ΤΗΛ- FAX:2310-508414,    ΚΙΝ:6974 366654
   e-mail:malisagos@yahoo.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ   Ν. 4093/2012
   Το Δικηγορικό Γραφείο μας εδώ και πολλά έτη διεκπεραιώνει υποθέσεις τόσο των ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στα πλαίσια αυτά έχει ασκήσει πλήθος Αγωγών ενώπιον τόσο των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων για τα εν ενεργεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους εν αποστρατεία.
   Προσφάτως, όπως γνωρίζετε έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί οι υπ’ αρ. 2192/2014 έως και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
   Όμως, πριν την ψήφιση του άνω Νόμου, η Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνέδριου, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία, κρίνονταν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την άνω μείωση των μισθών και των συντάξεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «…..στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας» (βλ. τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 και της 4ης Συνεδρίασης της 31-10-2012). Μάλιστα, από τη στιγμή που και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επίπεδο Ολομέλειας έκρινε τις άνω διατάξεις αντισυνταγματικές θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες δικαίωσης και συνακόλουθα επιστροφής του ποσού των τελευταίων μειώσεων όσων προσφύγουν στα Δικαστήρια. Περαιτέρω, αναμένουμε και την δημοσίευση σχετικής απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία το Δικαστήριο θα αποφαίνεται για την αντισυνταγματικότητα ή μη των άνω μειώσεων.
   Συνεπώς, τόσο το ΣτΕ με τις άνω αποφάσεις του όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο (με την αναμενόμενη απόφασή του) ουσιαστικά ακυρώνουν τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012. Μάλιστα, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να επαναφέρει του μισθούς και τις συντάξεις στο ύψος που αυτές ήταν πριν την 01-08-2012, καθώς πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως στο διατακτικό των αποφάσεων του ΣτΕ. Όμως, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, δε θα τελεστεί ολοκληρωτική επαναφορά αλλά επιστροφή ποσοστού των μειώσεων 50% σε βάθος τριετίας, όπως προβλέπεται και στη σχετική τροπολογία που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Συνεπώς, το υπολειπόμενο ποσό των μειώσεων που δε θα καταβληθεί πρέπει να διεκδικηθεί με υποβολή αγωγής στο κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο. Για τη μείωση του κόστους και τον επιμερισμό των εξόδων προτιθέμεθα να υποβάλουμε ομαδικές αγωγές, όπως εκ του νόμου προβλέπεται. Το κόστος για κάθε ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€), όπου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα της διαδικασίας μέχρι το αμετάκλητο αυτής. Το ποσοστό της αμοιβής του Γραφείου μας ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του επιδικασθέντος ποσού. 
   Εφόσον επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη διεκδίκηση με το Γραφείο μας πρέπει να μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Για εν αποστρατεία Στελέχη.
Φ/Α φύλλου μητρώου (εάν τούτο είναι εφικτό) .
Φ/Α πράξης αναπροσαρμογής του Ιανουαρίου 2013 καθώς και της σχετικής απόφασης παρακράτησης σύνταξης του Διευθυντή του ΓΛΚ του Φεβρουαρίου 2013. Καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης αναπροσαρμογής που πρόκειται να σας σταλεί και Φ/Α της αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο Κράτους (αν έχει υποβληθεί).
Φ/Α ενημερωτικού σημειώματος του πρώτου τριμήνου του 2013.
Φ/Α του δελτίου ταυτότητας.
Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις διπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Το συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης στο οποίο αναφέρεται ως ποσοστό δικηγορικής αμοιβής 2% από το επιδικασθέν ποσό, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Φ/Α της απόδειξης καταβολής των χρημάτων.
Για εν ενεργεία Στελέχη.
Φ/Α φύλλου μητρώου (εάν τούτο είναι εφικτό) .
Φ/Α φύλλου μισθοδοσίας τόσο κατά το διάστημα προ της 01-08-2012 όσο και κατά το μετέπειτα διάστημα εφαρμογής των μειώσεων.
Φ/Α του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.
Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις διπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Το συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης στο οποίο αναφέρεται ως ποσοστό δικηγορικής αμοιβής 2% από το επιδικασθέν ποσό, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Φ/Α της απόδειξης καταβολής των χρημάτων.
   Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει στις εξής τράπεζες;
Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR87 0172 2390 0052 3901 6034 879.
Alpha IBAN GR21 0140 4120 4120 0210 1044 375.
Eurobank IBAN GR85 0260 1180 0004 0010 1312 665.
   Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.
Με Εκτίμηση
Αναστάσιος Μαλισάγκος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………….. του ………………….,
κάτοικος …………………………….., οδός …………………. , αριθμός .., με ΑΔΤ:…………………………,ΑΦΜ:…………………….ΔΟΥ...............................,
εξουσιοδοτώ τον Αναστάσιο Μαλισάγκο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ/ ΔΣΘ 7077) οδός Αριστοτέλους 11, Θεσσαλονίκη,  όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (είτε δικαστικώς, είτε εξωδίκως) για τη διεκδίκηση των μειώσεων που έχω υποστεί δυνάμει του Ν. 4093/2012 με δικαίωμα να παρίσταται αντί εμού και για λογαριασμό μου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως του ΓΛΚ ή του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), με δικαίωμα να ασκήσει στο όνομά μου αιτήσεις, ενστάσεις, εξώδικα, εφέσεις, αγωγές, προσφυγές και ένδικα μέσα, , αναγνωρίζοντας ως νόμιμη και αληθή την σχετική Αγωγή που πρόκειται να υποβληθεί, νομιμοποιώντας τον άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο να την υποβάλει καθώς και να παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές ή ένδικα μέσα κατά περίπτωση και να εισπράττει κάθε ποσό που τυχόν θα μου επιδικασθεί. Επίσης μπορεί να διορίζει και άλλους Δικηγόρους κατά την κρίση του, να καταθέτουν αυτοί ένδικα μέσα στα κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια, να παρίστανται κατά την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί η αγωγή μου, όσο και στις μετ’αναβολή συζητήσεις.
……………..  ……/……/  201……
…. Εξουσιοδοτ……
ΘΕΩΡΗΣΗ
Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
Τ…   ……………………………..……………………
Ημερομηνία :
Υπογραφή :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……/……/201…., ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………..  του …………………, κάτοικος ……………………..,  οδός …………….., αριθμός …………, κάτοχος του με αριθμό …………………. Δελτίου Ταυτότητας, τηλ. ……………………, ΑΦΜ: ……………………….. της Δ.Ο.Υ. ……………………………, δια του παρόντος και προκειμένου να διεκδικήσω δικαστικώς ή με κάθε νόμιμη ενέργεια, την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού των μειώσεων που έχω υποστεί δυνάμει του Ν. 4093/2012.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΤΟΝ :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΣΑΓΚΟ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 7077), Αριστοτέλους 11, Θεσσαλονίκη, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση των χρηματικών ποσών για την ανωτέρω αιτία, είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως, με δικαίωμα να παρίσταται αντί εμού και για λογαριασμό μου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, με δικαίωμα να ασκήσει αιτήσεις, εξώδικα, αγωγές και ένδικα μέσα, καθώς και να παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές ή ένδικα μέσα κατά περίπτωση και να εισπράττει κάθε ποσό που τυχόν θα μου επιδικασθεί.
   Περαιτέρω παρέχεται η εντολή στον ως άνω Δικηγόρο να παρακρατήσει ως αμοιβή του ποσοστό δύο τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (2% + ΦΠΑ) από κάθε ποσό που τυχόν εισπράξω από την προκείμενη αιτία, πλέον τόκων, δικαστικών δαπανών και εξόδων του, σε περίπτωση δε επίλυσης της επίδικης διαφοράς με νομοθετική ρύθμιση δικαιούται το ίδιο ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση, όμως, που το αίτημά δεν γίνει δεκτό και δεν μου καταβληθούν ουδόλως αναδρομικά, ουδεμία αμοιβή οφείλω στον εντολοδόχο δικηγόρο. Ο εντολέας αναγνωρίζει και θεωρεί την ως άνω αμοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου του δίκαια, εύλογη και ως ανταποκρινόμενη πλήρως στα καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα σύμβαση.
   Το ανωτέρω συμφωνηθέν ποσοστό, ως αμοιβή του δικηγόρου, εκχωρείται με το παρόν από τώρα στον  πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος δικαιούται να το εισπράξει παρά του αρμοδίου φορέα δια της κοινοποιήσεως του παρόντος, κατά τις διατάξεις περί εκχωρήσεως του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που τα επιδικασθέντα ποσά καταβληθούν τμηματικά στον εντολέα, η αμοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου θα δοθεί ολόκληρη με την πρώτη δόση.
   Ο εντολέας αναγνωρίζει ως έγκυρες και απρόσβλητες και ως γενόμενες αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον του, όλες τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου, τις σχετιζόμενες με την παρούσα σύμβαση και εις ουδεμία αντίθετη ενέργεια πρόκειται να προβεί (ο εντολέας) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του εντολοδόχου δικηγόρου.
   Ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί στον εντολοδόχο Δικηγόρο σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα προκειμένου αυτός να ενεργεί σε κάθε στάδιο της υποθέσεώς του, να παρίσταται στα Δικαστήρια, και να τον διευκολύνει όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να λάβει το ποσό που τυχόν επιδικασθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.
   Επίσης, ο εντολοδόχος δικηγόρος μπορεί να διορίζει και άλλους Δικηγόρους κατά την κρίση του, τόσο κατά την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί η αγωγή μου, όσο και για τις μετ’ αναβολή συζητήσεις αυτής.
   Η παραπάνω εντολή είναι ανέκκλητη, δεδομένου ότι αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου. Αν παρά ταύτα ο εντολέας για οποιοδήποτε λόγο, υπαίτιο ή ανυπαίτιο ανακαλέσει την εντολή του υποχρεούται στην καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής.
   Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε ευκρινώς το περιεχόμενό του και υπογράφεται ως κατωτέρω από αμφότερους τους συμβαλλομένους.
               Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                Ο ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου