Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

9.Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με Τ.ΕΘ.Α.9.Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με Τ.ΕΘ.Α.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014
ΘΕΜΑ: Συνάντηση με Τ.ΕΘ.Α
          Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. στο πλαίσιο αλληλοενημερώσεων και συνεργασίας με λοιπούς φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) που έχουν αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν τα Μέλη μας, προσκάλεσε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) για σχετική ενημέρωση.  Η πρόσκλησή έγινε άμεσα αποδεκτή και πραγματοποιήθηκε συνάντηση την 20η Νοεμβρίου 2014 στα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ.
          Στη συνάντηση, διάρκειας τριών ωρών, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. και εκ μέρους του Τ.ΕΘ.Α. ο Διευθυντής του, Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς, ο Υποδιευθυντής Ταξχος Ισίδωρος Σκαντζής και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων του, ε.ε. Αξκοι.
          Αρχικά έλαβε χώρα το εθιμοτυπικό καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ. και η αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων.  Στη συνέχεια ακολούθησε μια πλήρως εμπεριστατωμένη και πλήρη ενημέρωση για το Τ.ΕΘ.Α. από τον Διευθυντή του, που περιελάμβανε το σκοπό, ιστορικά στοιχεία, αποστολή –όραμα, διοικητικά –οργανικά –λειτουργικά στοιχεία, περιουσιακά –οικονομικά δεδομένα, δυνατότητες και τρόπους αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας, Στρατηγικό σχεδιασμό και θεμελιώδεις στόχους, ενώ τέλος έγινε αναφορά στη συγκρότηση του νέου φορέα για το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
          Ενδεικτικά τονίστηκε για την αποστολή του Ταμείου ότι είναι η παρακολούθηση, διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει, η ορθή αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας και ως όραμα ο εκσυγχρονισμός και μετασχηματισμός του σε έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και ικανό Φορέα του ΥΠ.ΕΘ.Α.  Κοινή συνισταμένη η επίτευξη του Στόχου για συμβολή του στην αμυντική οργάνωση και ενίσχυση της χώρας, καθώς και στο ΕΚΟΕΜΣ μέσω της διάθεσης των εκ της αξιοποίησης  προερχόμενων εσόδων.
          Στον επίλογο της παρουσίασης δόθηκε έμφαση στη σημασία που έχει για το Σ.Ξ. και εν γένει τις Ένοπλες Δυνάμεις η συγκρότηση στρατηγικής μακράς πνοής όσον αφορά την ορθολογιστική διαχείριση – αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας μας.  Ως εκ τούτου επιβάλλεται η γνώση και συνειδητοποίηση όλων μας για το περιουσιακό στοιχείο που διαθέτουμε και η απορρέουσα υποχρέωσή μας για υποστήριξη του Ταμείου.  Συναφώς ο Διευθυντής του Τ.ΕΘ.Α. επικρότησε το μέχρι στιγμής έργο της Ε.Α.Α.Σ. και τη σοβαρή, άοκνη και συνεχή ενασχόλησή της με όλα τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της, συνέπεια της οποίας είναι το πραγματικό της ενδιαφέρον να καταστεί αρωγός στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου.

          Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διεξαγόταν συζήτηση για τα διάφορα επιμέρους θέματα, ερωτήσεις, επίλυση αποριών και αποσαφήνιση των τρόπων αντιμετώπισης και ενεργειών που έχουν γίνει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
          Γνωρίζεται επίσης ότι τo Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και τα μέλη της έχουν επενδύσει από κοινού με το ΤΕΘΑ, στην αξιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης των ΕΔ, μέσα από το ψηφισθέν Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπό το ΥΠΕΘΑ και επ' ωφελεία των μελών των ΕΔ.  Προσδοκούμε στην υλοποίησή του έγκαιρα και βάσει του χρονοδιαγράμματος, χωρίς οιαδήποτε απώλεια απ' τα ενοποιημένα Ταμεία, που θα στερούσε πόρους στα μέλη των ΕΔ, αλλά και νομικές προκλήσεις επανένταξης των κατασχεθέντων.
          Τέλος, η συνάντηση που διεξήχθη σε άριστο κλίμα, ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών, με πρόσκληση του Δ.Σ. της  Ε.Α.Α.Σ. να επισκεφτεί το Τ.ΕΘ.Α και με διαβεβαίωση των δύο πλευρών για συνέχιση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς που έχουν κάνουν με την προώθηση των συμφερόντων των ε.ε. και ε.α Στελεχών των Ε.Δ. καθώς και των μελών των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων.
Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου