Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

10.Αναδρομικά μερίσματος ΜΤΣ και συνυπολογισμός τους στη σύνταξη.10.Αναδρομικά μερίσματος ΜΤΣ και συνυπολογισμός τους στη σύνταξη.

Αριθμ. Πρωτ. 43/2014        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΥΠ'  ΑΡΙΘ.  49
 Αθήνα, 25 Νοε. 2014
     Με αφορμή την επιστολή της ΠΟΣ προς το ΜΤΣ, που αφορούσε στο συνυπολογισμό στη σύνταξη της τελευταίας μείωσης του μερίσματος έτους 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΜΤΣ την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 συνάντηση με τη συμμετοχή του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντού και του αρμόδιου χειριστή του θέματος εκ μέρους του Μετοχικού Ταμείου και των Προέδρου και Ταμία εκ της Ομοσπονδίας.
        Με την από 17 Νοε. 2014 επιστολή μας , ενημερώσαμε το ΜΤΣ ότι, αναλύοντας το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης που εκδίδεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, διαπιστώσαμε ότι η μείωση που έχει περιληφθεί για το μέρισμα του ΜΤΣ είναι 4,1% αντί του ορθού 12,3%, οπότε το ακαθάριστο ποσό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. Αντίστοιχη περίπτωση υπάρχει και στον ΕΚΟΕΜΣ. Συνέπεια αυτού είναι να υπολογίζεται μεγαλύτερο ύψος ακαθάριστου ποσού μερίσματος, που προστιθέμενο στη σύνταξη, αυξάνει το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (5-10-15-20%) και προφανώς σε κάποιους να τους αλλάζει και κατηγορία επί το δυσμενέστερο, με τελικό αποτέλεσμα να αυξάνει η αντίστοιχη μείωση και κατ' επέκταση να μειώνονται η σύνταξη, το μέρισμα και το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ. Για επιβεβαίωση των ισχυρισμών μας, παρατέθηκαν συγκεκριμένα δείγματα εξομοίωσης, με βάση ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού της σύνταξης, όπου διαπιστώνεται επιπλέον μείωση της σύνταξης κατά 16 ευρώ και των λοιπών (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ) κατά 7 ευρώ.
          Ο Πρόεδρος και ο Γ. Δντής του ΜΤΣ, αφού μας επέδωσαν την απάντηση ,μας ενημέρωσαν για την προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το ΜΤΣ. Συγκεκριμένα διαβίβασαν τα ακαθάριστα ποσά μόνο με τη μείωση του μερίσματος κατά 4,1% και ξεχωριστά τα αναδρομικά. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι πράγματι η διαδικασία που ακολουθήθηκε, επηρέασε επί το δυσμενέστερο τη σύνταξη. Ακολούθως μας ενημέρωσαν για την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές και τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς ΜΤΣ για βελτίωση της βιωσιμότητάς του.
           Σε ότι αφορά το ερώτημά μας περί επαναφοράς της τιμής μεριδίου του μερίσματος στα επίπεδα του έτους 2013 (5,1999 €), που στηρίχτηκε σε σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ (7/8/2014), η απάντηση ήταν ότι «εξαρτάται αποκλειστικά από το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε έτους και τη δυνατότητα ταμειακής κάλυψης». Το ΜΤΣ εκτιμά ότι από 1/1/2015 η τιμή μεριδίου θα επανέλθει στο επίπεδο έτους 2014 ήτοι των 4,9865 €, δηλαδή θα σταματήσει η αναδρομική παρακράτηση. Επίσης από 1-1-2015 θα παρέχεται στους μερισματούχους η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης επί του καταβαλλόμενου στον καθένα ατομικά του μερίσματος και τις κρατήσεις επ' αυτού.
            Τέλος αναπτύχθηκαν οι προτάσεις αλλά και πρωτοβουλίες της ΠΟΣ που έχουν αναληφθεί, για θέματα αρμοδιότητας ΜΤΣ. Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση, δηλώσαμε δε τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία όπου απαιτηθεί. Ο Πρόεδρος του ΜΤΣ επεσήμανε ότι επιθυμούν τη συνεργασία μας, διότι θεωρούν ότι μπορούμε να συνδράμουμε θετικά σε θέματα ΜΤΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου