Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

8.Ανακοίνωση -διευκρίνηση για Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και καταγραφή επιθυμούντων Μελών της Ε.Α.Α.Σ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.Ανακοίνωση -διευκρίνηση για Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και καταγραφή επιθυμούντων Μελών της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014
     Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, σε συνέχεια της από 19 Σεπ 14 ανακοίνωσης αναφορικά με οίκο ευγηρίας που μας είχαν αρχικά γνωρίσει τηλεφωνικώς από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α., ότι λάβαμε σχετικό έγγραφο από τη Διεύθυνση Υγειονομικού αυτού.
     Το έγγραφο της ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ αναφέρεται στην εντολή που έλαβε από τον  κ. Α/ΓΕΕΘΑ, να μελετήσει την πιθανή σύμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων με Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
      Κατόπιν αυτών των διευκρινίσεων, σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται να προσδιοριστεί ο εκτιμώμενος αριθμός ενδιαφερομένων να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ώστε να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα του έργου και να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη και πιο συμφέρουσα τιμή κατ’ άτομο.
     Προς τούτο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, να το δηλώσουν (ως αρχική ανακοίνωσή μας) όπως παρακάτω:
    1.  Στην γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. (Κα Ζερβουδάκη) τηλεφωνικά στο 210 3633797 (εσωτ.: 15 ή 16) ή στο γραφείο Παπάγου, τηλ.: 2106512378, για όσους διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.
     2.  Για τους διαμένοντες εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, στα κατά τόπους παραρτήματα της Ε.Α.Α.Σ.
    Υποβολή των δηλώσεων ενδιαφέροντος έως 3 Οκτωβρίου 2014.
                                                                                                       
                                                                                                                                  Εκ της 

                                                                                                                                 Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου