Σάββατο 24 Μαΐου 2014

8.Μονάδες του ΟΚΑΝΑ στα στρατιωτικά νοσοκομεία

ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ
8.Μονάδες του ΟΚΑΝΑ στα στρατιωτικά νοσοκομεία
http://www.real.gr/
    Μονάδες χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης, του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) θα λειτουργούν στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη από την υφυπουργό Υγείας Ζέττα Μακρή και την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
    Με την ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης θεραπευτικών μονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, σε στρατιωτικά νοσοκομεία, χώρους και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο ορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων από τον ΟΚΑΝΑ, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για εγκατάσταση θεραπευτικών μονάδων και παροχή υπηρεσιών.
    Ορίζεται επίσης, ότι ο ΟΚΑΝΑ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη της εγκατάστασης, διοικητικής οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, θεραπευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, τη χάραξη και το σχεδιασμό της πολιτικής, τον προγραμματισμό των δράσεων και την εποπτεία του επιτελούμενου έργου των παραπάνω μονάδων.
    Η δαπάνη των πάσης φύσεως εξυπηρετήσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ και η κάλυψη των αναγκών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης, των ουσιοεξαρτημένων ασθενών των μονάδων υποκατάστασης, που λειτουργούν σε χώρους των ενόπλων δυνάμεων, πραγματοποιείται από τις μονάδες υγείας του υπουργείου Υγείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου