Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

10.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΑΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
Ανακοινώθηκε η προβλεπόμενη ανανέωση του ΔΣ όλων των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ.
    Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για
Πρόεδροι       και/ή
Αντιπρόεδροι           ή
Μέλη
    του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης  μπορούν να καταθέσουν σχετικήν αίτηση είτε απ΄ ευθείας στην ΕΑΑΣ Αθηνών με συστημένη επιστολή (και με  κοινοποίηση στο Παράρτημά μας) είτε μέσω του Παραρτήματός μας   ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  16η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. (Η ημερομηνία θα αποδεικνύεται είτε από την σφραγίδα του Ταχυδρομείου είτε από τον αριθμό και ημερομηνία του Πρωτοκόλλου μας).
    Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα και από ένα βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης μαζί με σκαρίφημα – υπόδειγμα βιογραφικού - διατίθενται στη Γραμματεία μας).
    Για περισσότερες διευκρινήσεις στα τηλέφωνα  2310- 276286  και 2310 234211.
    Για το ΤΣ του Παραρτήματος
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Ε. Τσακιρίδης
                                           Υποστράτηγος (ΥΙ) εα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου