Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

5.Φαίνεται ότι στην Κρήτη η Δικαιοσύνη δουλεύει καλύτερα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.Φαίνεται ότι στην Κρήτη η Δικαιοσύνη δουλεύει καλύτερα.
Δανειολήπτρια, με αναπηρία 67% “καθάρισε” τρεις Τράπεζες ,με 20 Ευρώ τον μήνα
    Δάκρυα στα μάτια έφερε, μα προπάντων αγαλλίαση στην ψυχή , χάρισε η με ημερ 10-09-2013 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σε Χανιώτισσα δανειολήπτρια , άνεργη, με πολλά προβλήματα υγείας (67% αναπηρία) και φορτωμένης και με αβάσταχτα οικογενειακά προβλήματα
Επί της υπόθεσης:
    Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την με ημερ. 10-09-2013 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα σε άνεργη – ανάπηρη δανειολήπτρια .
    Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια είναι μέλος , πρόκειται για δανειολήπτρια άνεργη, έγγαμη , με ένα ενήλικο τέκνο το οποίο φιλοξενεί λόγω ανεργίας, με πολλά προβλήματα υγείας η ίδια (67% αναπηρία) και φορτωμένη και με προβλήματα οικογενειακά , όμως ,χρεωμένη σε τρεις Τράπεζες , και σε εφτά πιστωτικά προϊόντα (καταναλωτικά, και πιστωτικές κάρτες), συνολικής χρέωσης 125.438 Ευρώ
    Εισόδημα που οικογενειακά διαθέτει είναι : 311 ευρώ ,επίδομα πρόνοιας αναπηρίας, συν την σύνταξη του άνδρα της 722 ευρώ τον μήνα
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ή ίδια είναι:
Μία κύρια κατοικία 73 τ.μ κατά 50% κυριότητας με τον σύζυγό της,
    Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμο Κατσέλη) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της οφειλέτιδας
2)Την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3)Την καταβολή του ποσού 20 Ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της, και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
4)Περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών
5)Μετά την περίοδο χάριτος των τεσσάρων ετών , καταβολή μηνιαίας δόσης, 40 Ευρώ, για την διάσωση της κατοικίας.

    Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλλον  της, θεωρεί ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας το σπίτι της οικογένειας, από τον πλειστηριασμό, ρυθμίζοντας το χρέος της υπερχρεωμένης, με ορισμό δόσης ΜΟΝΟ 20 Ευρώ για τέσσερα έτη δηλ. η δανειολήπτρια στα τέσσερα έτη θα έχει καταβάλλει 960 Ευρώ
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη
Απόφαση με άρωμα θρησκείας ,η απόφαση για χήρα δανειολήπτρια από τα Χανιά
    “Θεϊκά” συναισθήματα ,περιέχει  η ημ 20-01 -2014 απόφαση ,του Ειρηνοδικείου Χανίων,  στα πλαίσια της Προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο 3869/2010, όπου χήρα δανειολήπτρια , όχι μόνο έσωσε την  περιουσία της, αλλά και δεν θα πληρώνει δόση, για το χρέος της ,Χριστούγεννα και Πάσχα.
    Αναλυτικά  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
μέλος της οποίας τυγχάνει η εν λόγω δανειολήπτρια, πρόκειται για δανειολήπτρια ευρισκόμενη εν χηρεία , Ιδιωτ.υπάλληλος, ηλικίας 45 χρονών, με δύο ενήλικα τέκνα, η οποία είναι χρεωμένη σε μία Τράπεζα αλλά και στον Ο.Α.Ε.Δ , συνολικού ποσού χρέωσης 81.425,16 ευρώ. Εισόδημα έχει μονάχα τον μισθό της, ως Ιδιωτική υπάλληλος 809,88 Ευρώ.
    Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει  στην κυριότητα της ,μία κατοικία 66,19 τ.μ συν ένα πάρκινγκ 37,444 τ.μ Επίσης ένα Ι.Χ αυτοκίνητο κατά 50%, και καταθέσεις στην ίδια πιστώτρια Τράπεζα ποσού 1.600Ευρώ.
    Η δανειολήπτρια βλέποντας την αδυναμία πληρωμής του χρέους της ,ζήτησε  από τον Φορέα της (Ε.Π.Κ.Κρήτης) να ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον 4161/2013, καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων ,προτείνοντας σχετικό σχέδιο ρύθμισης των οφειλών ,ενημερώνοντας τους πιστωτές της περί αυτού για τον προδικαστικό συμβιβασμό (Άρθρο 5 παρ.1 του ν.3869/2010).
    Όμως  όπως αποδεικνύεται από το σχετικό πρακτικό αρ.27/2014, ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης, διαπίστωσε και βεβαιώνει ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός , λόγω μη συναίνεσης των πιστωτών στο προτεινόμενο σχέδιο.
    Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε την αποτυχία  του προδικαστικού  συμβιβασμού ,εξέδωσε απόφαση στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, όπου για δύο χρόνια δηλ. έως το έτος 2016 , απαγορεύει:
1)Την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά της δανειολήπτριας
2)Τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της
3)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της
4)Της επιτρέπει κατά τους μήνες που εορτάζονται Πάσχα και Χριστούγεννα , στην μη καταβολή δόσης ,χωρίς να την υποχρεώνει
5)Την καλεί να καταβάλλει στην Πιστώτρια Τράπεζα μηνιαία δόση 59,56  σε δε τον Ο.Α.Ε.Δ μηνιαία δόση 16,26 Ευρώ .
    Δηλαδή θα πληρώνει συνολικά το μήνα και στους δύο πιστωτές της το ποσό 75,82 ευρώ τον μήνα, δηλ. θα έχει πληρώσει  για 22 μήνες, αφού αφαιρούνται Χριστούγεννα και Πάσχα για το χρέος της ΜΟΝΟ 1.668,04  Ευρώ.
    Η απαιτούμενη  δόση για τον Ο.Α.Ε.Δ , (πριν την απόφαση ) ανερχόταν στο ποσό των 487,76 ευρώ /μηνιαίως  , η ιδια είχε προτείνει στην καταβολή του 10%, δηλ. να καταβάλλει 48,76 ευρώ, Ομως το Ειρηνοδικείο Χανίων ,βλέποντας ότι το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος  διαβίωσης της, ήταν στα όρια του εισοδήματός της όρισε ως  μηνιαία δόση το ποσό 16,26 Ευρώ.
    Για δε την δόση προς την Πιστώτρια Τράπεζα, στην οποία η δανειολήπτρια είχε εφτά πιστωτικά προιόντα(στεγαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες) σε σύνολο οφειλής 68.089,16 ορίστηκε  μηνιαία δόση 59,56 ευρώ.
    Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αλλά και για την ίδια την χρεωμένη  δανειολήπτρια, η απόφαση  αυτή του Ειρηνοδικείου Χανίων, θεωρείται μια   απόφαση με άρωμα θρησκείας, αλλά και  μια   απόφαση “ανάσα” , για να ηρεμήσει η δανειολήπτρια  για δύο χρόνια  από την πίεση των δόσεων των πιστωτών της.-
Η Πρόεδρος της ‘ Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη
Mηδενικές καταβολές διέταξε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου για δανειολήπτη ανάπηρο 95%
    Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου : Δανειολήπτης , πρώην αρτοζαχαροπλάστης , σήμερα ανάπηρος (95%) αποφάσισε μηδενικές καταβολές
    Αυτό και εάν δεν είναι απόφαση, (βάσει του πνεύματος του Νόμου Κατσέλη), όπου στις διατάξεις του νόμου ,άρθρου 8 παρ.5 αυτού , αναφέρεται ότι , σε περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει ασθένεια δύναται να τύχει πλήρης απαλλαγής του χρέους του.
    Στην περίπτωση του δανειολήπτη από το Ηράκλειο, έχει αποδεδειγμένη αναπηρία 95% , είναι ασθενής , η σύζυγος του επίσης είναι υπερχρεωμένη , ευρισκόμενη εν αναμονή σύνταξης, Ιδ.υπαλλήλου, είναι πολύτεκνοι έχουν δύο άνεργα τέκνα καθώς ανήλικα ,με κατοικία από τον Οργανισμό Εργατικής κατοικίας ,και με μοναδικό εισόδημα την αναπηρική του σύνταξη που εν λόγω δανειολήπτη που φθάνει στα 657 ευρώ περίπου μηνιαίως.
    Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτη 62 ετών , ο οποίος μέχρι το έτος 2010 εργαζόταν σε δικό του κατάστημα ως αρτοζαχαροπλάστης ( μικροέμπορος) , καθώς η όλη δραστηριότητα στηριζόταν στην προσωπική του εργασία και στην σωματική του καταπόνηση.
    Το 2012 υπέστη σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο με σοβαρότατη βλάβη στην υγεία του και αναπηρία 95% με αποτέλεσμα να σταματήσει την εργασία του.
    Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε μία πιστώτρια Τράπεζα σε σύμβαση στεγαστικού δανείου ,σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 74.127,58 Ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει:
Ακίνητο (διαμέρισμα) από τον Ο.Ε.Κ μοναδική κατοικία για την οικογένεια.
Επί της υπαρ 2070/2013 απόφασης (Προσωρινή Διαταγή) του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου η οποία αποφασίστηκε στην συνεδρίαση της 22-1-2014
1)Απαγορεύει κάθε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
2)Απαγορεύει κάθε μορφής λήψη ατομικών μέτρων εκτέλεσης
3) Διατάσσει τη μη καταβολή κάποιου ποσού στην Τράπεζα για 18 μήνες, λόγω ότι ο δανειολήπτης καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.3869/2010 του γνωστού ως νόμο Κατσέλη
4)Διατάσσει τον δανειολήπτη να καταβάλλει μετά την περίοδο χάριτος 18 μηνών , ποσό 80 Ευρώ μηνιαίως σε χρέος που έχει συμβληθεί ως εγγυητής, η ως άνω υποχρέωση θα αρχίσει από τον Ιούλιο του έτους 2015 και θα καταλογιστεί στις καταβολές του άρθρου 9 παρ.2 του ν.3869/2010
5)Ουσιαστικά σώζει την μοναδική κατοικία της οικογένειας από τον πλειστηριασμό
    Όλη η προσπάθεια συμβουλευτικής και νομικής διαχείρισης της εν λόγω υπόθεσης την έκανε η συνεργάτης της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δικηγόρος στο Ηράκλειο , κ Μαρία Δαριβιανάκη και την ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε τους δικαστές ,για την κρίση τους.-
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου