Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 185. Ο ψαράς και τα μεγάλα και μικρά ψάρια.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
 ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 185. Ο ψαράς και τα μεγάλα και μικρά ψάρια.
      Μια φορά και ένα καιρό, ένας ψαράς έρριξε το δίχτυ με μεγάλα μάτια και το τράβηξε στη στεριά.
      Μεγάλα ψάρια πιαστήκανε μέσα το δίχτυ, αλλα τα μικρά βγήκανε απο τα μάτια του διχτυού και γλύτωσαν.
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Ἁλιεὺς καὶ ἰχθύες μεγάλοι καὶ βραχεῖς
    Ἁλιεὺς ἐκ τῆς θαλάσσης τὸ πρὸς ἄγραν δίκτυον ἐκβαλὼν τῶν μὲν μεγάλων ἰχθύων ἐγκρατὴς γέγονε καὶ τούτους ἐν τῇ γῇ ἥπλωσεν· οἱ δὲ βραχύτεροι τῶν ἰχθύων διὰ τῶν τρυμαλιῶν διέδρασαν ἐν τῇ θαλάσσῃ..
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὅτι εὔκολον ἡ σωτηρία τοῖς μὴ μεγάλως εὐτυχοῦσιν, τὸν δὲ μέγαν ὄντα τῇ δόξῃ σπανίως ἴδοις ἂν ἐκφυγόντα τοὺς κινδύνους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου