Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 183. Τα κοκόρια και η πέρδικα.ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ 183. Τα κοκόρια και η πέρδικα.
      Μια φορά και ένα καιρό, ένας άνθρωπος που είχε στο σπίτι του κοκόρια, μιά μέρα είδε που πουλούσαν μιά πέρδικα ήμερη, την αγόρασε και την έβαλε μαζί με τα κοκόρια του.
    Τα κοκόρια την χτυπούσαν την πέρδικα με το ράμφος τους και την έδιωχναν, και η πέρδικα στενοχωριόταν πολύ σκεπτόμενη
"Με διώχνουν επειδή είμαι διαφορετική".
    Ύστερα είδε τα κοκόρια να μάχονται μεταξύ τους και να μή σταματούν παρα μόνο όταν ματώσουν.
    Τότε η πέρδικα ξανασκέφτηκε:
 "Δέν στενοχωριέμαι που με χτυπούν, αφού αυτοί μεταξύ τους ακόμη χειρότερα χτυπιούνται!".’
Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
***************************************************************
Ἀλεκτρυόνες καὶ πέρδιξ
     Ἀλεκτρυόνας τις ἐπὶ τῆς οἰκίας ἔχων, ὡς περιέτυχε πέρδικι τιθασῷ πωλουμένῳ, τοῦτον ἀγοράσας ἐκόμισεν οἴκαδε ὡς συντραφησόμενον. Τῶν δὲ τυπτόντων αὐτὸν καὶ ἐκδιωκόντων, ὁ πέρδιξ ἐβαρυθύμει, νομίζων διὰ τοῦτο αὐτὸν καταφρονεῖσθαι ὅτι ἀλλόφυλός ἐστι.
     Μικρὸν δὲ διαλιπών, ὡς ἐθεάσατο τοὺς ἀλεκτρυόνας πρὸς ἑαυτοὺς μαχομένους καὶ οὐ πρότερον ἀποστάντας πρὶν ἢ ἀλλήλους αἱμάξαι, ἔφη πρὸς ἑαυτόν:
   "Ἀλλ' ἔγωγε οὐκέτι ἄχθομαι ὑπ' αὐτῶν τυπτόμενος: ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲ αὑτῶν ἀπεχομένους."
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ρᾴδιον φέρουσι τὰς τῶν πέλας ὕβρεις οἱ φρόνιμοι, ὅταν ἴδωσιν αὐτοὺς μηδὲ τῶν οἰκείων ἀπεχομένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου