Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

9.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ 6 /14 του ΣΣΕΑΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΥΠ. ΑΡΙΘ   6 /14 του ΣΣΕΑΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ. ΑΡΙΘ   6 /14
    1.-  Ως  γνωστόν το Συντονιστικό Συμβούλιο  των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και οι  3 Ενώσεις Αποστράτων Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α  , είχαν καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτελεστικών του Ν 4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη και δραματική μείωση των αποδοχών τους.
    2.  Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ, οι Ενώσεις παραστάθηκαν με το Δικηγόρο Αθηνών Ευστάθιο Μπακάλη και το Δικηγόρο Πειραιώς Θωμά Καρανίσα. Ήδη έχει κοινολογηθεί στο ευρύ κοινό ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση για τις Ενώσεις Αποστράτων καθώς και οι υπ’ αριθμ. 2193-2196/2014 για τους λοιπούς διαδίκους. Από τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις προκύπτει ότι τουλάχιστον η συμπροσβαλλόμενη υπ΄αριθμ.οικ.2/83408/0022/ 14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017/14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική από 1/8/2012 έως την εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των  αποστράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ και πρέπει κατά το μέρος αυτό, να ακυρωθεί, καθόσον αντιβαίνει εμμέσως στα άρθρα 45 , 23 παραγ.2, 29 παργ. 9, 4 παραγ. 5 και 25 παραγ, 4 του Συντάγματος. Επίσης οτι το σκεπτικό όλων των εν λόγω αποφάσεων αναλύει την αντισυνταγματικότητα  των μειώσεων των αποδοχών των εν ενεργεία σε εκτέλεση του Ν. 4093/12 και επομένως  επιβάλλουν και την προσαρμογή των συντάξεων στους αντίστοιχους μισθούς των εν ενεργεία.
     Επίσης  χρειάζεται να τονιστεί ότι αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ιδίου αντικειμένου , που έχει ήδη εκδικασθεί..
    2.- Είναι πρόδηλο ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα αμέσως μετά τη θεώρηση της αποφάσεως και τη νόμιμη απόκτησή της.
    3.- Συνακόλουθα, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη και συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων για την έκταση και την ποιότητα της δικαίωσης μας σε σύγκριση με το περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσής μας, οπότε θα ακολουθήσει και η επιβεβλημένη αναλυτική ενημέρωση των μελών μας.
    4.- Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών  και τα Στελέχη που εκπροσωπούν για μια ακόμη φορά, αισθάνονται την υποχρέωση  να εκφράσουν την αμέριστη εμπιστοσύνη τους  στους Δικαστικούς λειτουργούς της χώρας. Οι τελευταίοι τιμώντας  το λειτούργημά τους διέγνωσαν με αξιέπαινη ευδικία την κρίσιμη διάσταση «για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των Στρατιωτικών μέσω των οποίων , απορρέει  η υποχρέωση της Πολιτείας για  «ιδιαίτερη» μεταχείρισή τους με  αποδοχές που πρέπει «να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος»
    5.- Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως την εν λόγω απόφαση , σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας , που τις καθιστά υποχρεωτικά εκτελεστέες.
    6.- Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι τα ποσά που ακούγονται από τα ΜΜΕ ότι δήθεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Τα ορθά –πλην πολύ κατώτερα-  ποσά επιστροφής χρημάτων μνημονεύονται στην ειρημένη απόφαση.
    Όσον αφορά δε στο «εκδικητικό» σενάριο περί ισοδύναμων μέτρων ή άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ με κατασκευή κωλυμάτων μη απόδοσης των οφειλομένων, το θεωρούμε ανάξιο ακόμα και σχολιασμού, για ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική  και δικαστική.
    7.- Οι Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών , πάντα στις επάλξεις , σε συνεργασία  με τους νομικούς τους Συμβούλους , θα παρακολουθούν στενά πλέον το θέμα και θα ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη μας, για τις επόμενες κινήσεις, που τυχόν θα απαιτηθούν, αφού λάβουμε νόμιμα και επίσημα ακριβές αντίγραφο της αποφάσεως και αναδιφήσουμε στις επιμέρους νομικές σκέψεις.
    8.- Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη μας ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των αποφάσεων, όσο και επίμονες διαδόσεις περί στρατιωτικών που ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα των συμπατριωτών μας επ’ ευκαιρία της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση του κύρους και της υπερηφάνειας των Στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
    9.- Ασφαλώς, εάν υπήρξαν μεταξύ μας μεμονωμένα επίορκα Στελέχη είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και θα καταλογίσει τις αντίστοιχες κυρώσεις.   .
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.                            Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.       Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.                       Πρόεδρος ΕΑΑΝ και
Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.                      Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.                   Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
                                                 Για την ακρίβεια
                                 Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
                            Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου